LANDSCHAPPEN IN WERELDZONES

Gegevens over Zuid-Amerika: klik hier.

De landen van Zuid-Amerika
fig325.jpg

Het reliëf van Zuid-Amerika
fig326.jpg

Er is maar één ras en dat is het mensenras
Er heerst wel een diversiteit onder alle mensen en zodoende hebben we veel verschillende soorten die een bepaald genetische samenstelling hebben die alleen bij hen voorkomt.
We onderscheiden op onze aardbol verschillende groepen mensen op basis van stam of nationale groepering en we bepalen dit aan hand van de huidskleur, uiterlijke kenmerken en fysische voorkomst.
Het is eigenlijk beter te spreken van mensengroepen dan mensenrassen. Antropologen classificeren mensen in een klein aantal ‘rassengroepen’, zoals Caucasisch (Europees- of blank), de Mongoloïden (Aziaten zoals Chinezen, Eskimo’s en Amerikaanse Indianen) de Negroïden (zwarte Afrikanen) en de Australoïden de (Australische Aboriginals). Binnen iedere classificatie kunnen er weer verschillende subgroepen zijn. De ideeën over rassen hebben zich ontwikkeld vanaf de 18de eeuw. De botanicus Linnaeus was toen al bezig om niet alleen planten in te delen volgens uiterlijke kenmerken maar ook mensen. Hij en latere auteurs gebruikten daarbij als belangrijkste kenmerken de huidskleur, de lengte, de vorm v.d. schedel en de neus. Men kwam tot de simpele indeling; het witte, rode, zwarte en gele ras.
De huidige wetenschap heeft ontdekt dat er meer genetische kenmerken zijn dan alleen de huidskleur. Men weet dat er vele tussenvormen zijn en dat de afstamming zeer complex is. De wetenschap is er niet in geslaagd, een enigszins dekkende indeling van de mensheid op basis van rassen te maken. daardoor is het begrip ‘ras’ niet bijzonder functioneel om mensen in te delen.
Voor meer uitleg over de mens. Klik hier.


De indianen. Klik hier.

Selecteer het antwoord dat je het meest juist lijkt en/of vul in.