De functies van het landelijk landschap

De ligging van een plaats in de ruimte

De oefeningen staan onder de kaart!

foto23.jpg

Extra uitleg over de USA! Klik hier.

Extra uitleg over Australië! Klik hier.

Extra uitleg over België! Klik hier.


Extra uitleg over de Noordpool! Klik hier.

Extra uitleg over de Zuidpool! Klik hier.

Combineer een element links met een element rechts. Je kan selecteren uit het uitrolmenu.
*
De bebouwbare oppervlakte van een dorp min de woeste gronden is de
*
Een industriegewas dat tevens een voedergewas is
*
Tarwe is een
*
Aardbeien en sla zijn
*
rapen zijn een
*
Een landbouwbedrijf dat verschillende gewassen kweekt doet aan
*
Een landbouwbedrijf dat slechts één gewas teelt doet aan
*
Een landbouwbedrijf dat aan akkerbouw en aan veeteelt doet is een
*
Op onderstaande foto is de bewoning

foto174.jpg
*
Op onderstaande foto is de bewoning

foto175.jpg
*
Zie onderstaande foto! In de Kempen vindt men het hoevetype.

foto176.jpg
*
Zie onderstaande foto! In Haspengouw vindt men het hoevetype.

foto178.jpg
*
Zie onderstaande foto! In de polders vindt men het hoevetype.

foto177.jpg
*
Op onderstaande foto ziet men langs de straten

foto179.jpg
*
Zie landbouwverdeling! Procent bosoppervlakte in Zomergem.
*
Zie landbouwverdeling! Procent bosoppervlakte in Heers.
*
Zie landbouwverdeling! Procent weiden en graslanden in Zomergem.
*
Zie landbouwverdeling! Procent weiden en graslanden in Heers.
*
Een landbouwer koopt aan:
*
Een landbouwer verkoopt:
*
Een landbouwer investeert in:
*
Vakkennis van landbouwer heeft betrekking op:
*
Sommige boerderijen en kastelen zijn omgebouwd tot:
*
Sommige boerderijen hebben alleen maar stallen, zoals bv.
*
Een kleine groep van huizen vormen op het platteland een
*
Een akker waarvan de lengte meerdere malen groter dan de breedte
noemt men een
*
Een castrale mote is een versterkte woonplaats en het agrarisch exploitatiecentrum
*
Een zandheuvel in moerassig gebied, of zandige opduiking in een
depressie of alluviale vlakte van een rivier noemt men een.
*
De groene pleinen in het dorp, omringd door bewoning, waarop het vee werd
verzameld vooraleer of nadat de gemeenschapsherder ze naar of van de
woeste gronden (veld) terugbracht.
*
De hoger gelegen en dus drogere gronden werden vaak als akkerland gebruikt.
In Vlaanderen spreekt men ook over een