DE ZEE LEVENSBELANGRIJK VOOR DE MENS

Zoek in de rechterkolom het antwoord en sleep het naar de gepaste uitdrukking in de linkerkolom.


Klik hier op de antwoorden voor extra uitgelegd.

aardolie, afzetting van puin, baai, Caïro, de kust, De Panne, duinen, Ekofisk, estuarium, fjorden, Hamburg, Labradorstroom, Nantes, ontspanning, ontzilten, Oostende, overbevissing, Panamakanaal, plankton, rijshout, Suezkanaal, zonevreemd, zoutpan,

Er zijn vele soorten klifkusten en kliffen (in het Frans: falaise).
Die kunnen bestaan uit kalksteen, graniet, krijt en zo meer. Kenmerkend is de bijna loodrechte afgrond naar de zee toe. Voorbeeld: krijt
Dicht bij ons zijn er de krijtrotsen net onder Vlaanderen, bij Calais (Noord-Frankrijk). Of langs de andere kant van het Nauw van Calais rond Dover in Engeland. Engeland wordt steeds kleiner, de kusten hebben een ‘afslag’. Krijtrotsen bestaan vooral uit schelpen uit het Krijt periode, die door drukken van gesteenten naar omhoog gekomen zijn. Door invloed van de zee kalven die rotsen af op een manier zoals bijvoorbeeld ijsbergen afbreken van een ijsplateau. Dan heb je bijna loodrechte taluds. Om dit te veralgemenen naar alle kliffen gaat wat te ver. Er zijn kliffen bekend (ook onderzeese) die onmiddellijk het gevolg zijn van tektonische verschuivingen en op sommige plaatsen zelfs door aardbevingen.
Op andere plaatsen, bij heel hard gesteente dat moeilijk afbreekbaar is (zoals graniet, basalt, dolomiet), blijven die harde gesteenten overeind daar waar de zachtere al lang zijn weggeschuurd. Een speciaal geval zijn de fjorden: dat zijn oude en minder oude gletsjeruitschuringen die tot in de zee uitmonden. Sneeuw en ijs hebben diepe kloven gemaakt. Op sommige eilanden zijn kliffen rechtstreeks het gevolg van vulkanen, wiens pegels zo hard zijn dat ze nog overeind staan lang nadat alles in de omgeving al miljoenen jaren geërodeerd is door water en wind.


EEN SLEEPOEFENING WERKT NIET BIJ SOMMIGE TABLETS! Gelieve dan volgende oefening te maken. Klik hier.

Indien je niet onmiddellijk bij de gepaste uitdrukking geraakt, plaats dan eerst je antwoord zo dicht mogelijk bij de juiste uitdrukking. Scroll vervolgens. Herhaal desnoods deze handelswijze tot uitdrukking en antwoord links op het scherm te zien zijn. Pas dan sleep je het antwoord naar de juiste uitdrukking.