De mens in het industrieel milieu

HET RUHRGEBIED IN HET WESTEN VAN DUITSLAND

Het Ruhrgebied ligt tussen de Lippe in het noorden en de Ruhr in het zuiden en van de Rijn in het westen tot de stad Hamm in het oosten. Het is ongeveer 100 km bij 44 km en meer dan 5 miljoen inwoners. De rivier de Emscher stroomt van oost naar west dwars door het midden. Er zijn 4 grote stedelijke agglomeraties: Duisburg, Oberhausen, Gelsenkichen, Dortmund. Van de totale oppervlakte is 43% ingenomen door landbouwgrond, 17% door bos en 34% is bebouwd gebied.


fig19.jpg

Extra uitleg over het Ruhrgebied. Klik hier.

RECONVERSIE VAN OUD INDUSTRIEGEBIED

Tot 1960 waren steenkool, staalindustrie, chemische industrie de 3 pijlers van de economie in het Ruhrgebied. Door een economische omschakeling = reconversie zijn de oude industrietakken gedeeltelijk vervangen door investeringsgoederen. De nog bestaande staalindustrie is gemoderniseerd, geherstructureerd en kent nu een hoge productiviteit. Investeringsgoederen zijn: graafmachines en boormachines voor bodemsanering, pompen en schroeven voor waterzuivering, sorteermachines voor recyclage, ovens en filters voor verbranding van afval.


Productiegoederen
Productiegoederen worden gebruikt om goederen en diensten te produceren. Bijvoorbeeld machines voor het maken van goederen en vrachtauto`s voor het leveren van diensten. Let op: met productiegoederen worden dus zowel duurzame als niet-duurzame consumptiegoederen gemaakt. N.B.: Productiegoederen worden ook kapitaalgoederen genoemd.


Investeringsgoederen
Goederen waarvan de aanschaffingswaarde niet meteen geheel wordt afgeboekt, maar in termijnen wordt afgeschreven en waarvan de boekwaarde jaarlijks op de balans wordt vermeld. Investeringsgoederen kunnen betrekking hebben op machines die in de productie worden gebruikt, doch ook op computers en gebouwen.

Selecteer het antwoord dat je het meest correct lijkt en/of vul in.