De mens in het industrieel milieu

Het bedrijventerrein Hoogveld bevindt zich tussen de N41 (ringweg Sint-Niklaas / Dendermonde / Lebbeke), de Mechelsesteenweg en de verbindingsweg Lebbeke / Baasrode. De belangrijkste straten zijn Hoogveld, Wissenstraat, Vlassenhout, Driebek en Vriesenrot.


SITUATIEPLAN

fig9.jpg

Het industrieterrein wordt duidelijk aangegeven met naamborden Hoogveld. Aan het begin en einde van elke zone vindt u een bord met een letter op een gekleurde achtergrond. Het industrieterrein werd immers ingedeeld in een aantal zones aangeduid met de letters A tot H, elk met hun eigen kleur.
De zones A, F en G hebben elk een aantal deelzones die worden aangeduid met een cijfer dat na de zoneletter komt, bijvoorbeeld A1. Voor elk kruispunt binnen het Hoogveld komen voorwegwijzers naar een volgende zone.

ZONEPLAN

De bedrijvenlijst kun je bekijken op de website van Dendermonde (klikken op het woord "ECONOMIE en LANDBOUW" en dan op het woord "BEDRIJVEN", vervolgens op "LOKAAL INDUSTRIEGEBIED HOOGVELD" Klik hier of Klik hier.
Tertiaire sector
De tertiaire sector is de economische sector waarin bedrijven met de verkoop van hun goederen of diensten winst willen maken. Een synoniem voor de tertiaire sector is de "dienstensector", omvat de diensten, de handel en het verkeer.
In de historische ontwikkeling van economieën komt de tertiaire sector doorgaans als laatste tot bloei, nadat de economie eerst door een fase van agrarische dominantie is gegaan en vervolgens door een periode van industrialisatie. Overigens vervangt de tertiaire sector niet de voorgaande twee sectoren, maar neemt zij alleen de leidende rol in het verschaffen van werkgelegenheid en inkomen over; dit proces heet tertiarisering.
Ontwikkelde landen zoals Nederland en België bezitten meestal verhoudingsgewijs een grote tertiaire sector. Kleinere landen als Luxemburg zijn zelfs geheel op de tertiaire sector aangewezen, vooral als er weinig natuurlijke hulpbronnen aanwezig zijn. Minder ontwikkelde landen zoals Ivoorkust hebben meestal een eenzijdiger economie die nagenoeg geheel drijft op de landbouw.
Tot de tertiaire sector rekent men onder andere winkels, horeca, theaters, kappers, zakelijke dienstverleners, advocaten, ICT bedrijven en andere dienstverleners. In ontwikkelde economieën zoals in West-Europa en de Verenigde Staten wordt tussen de 70 en 80 procent van het bruto binnenlands product in de dienstensector gerealiseerd.


INDUSTRIEZONES IN BELGIË

fig12.jpg

Selecteer het antwoord dat je het meest juist lijkt en / of vul in.