De mens in het industrieel milieu

Het bedrijventerrein Hoogveld bevindt zich tussen de N41 (ringweg Sint-Niklaas / Dendermonde / Lebbeke), de Mechelsesteenweg en de verbindingsweg Lebbeke / Baasrode. De belangrijkste straten zijn Hoogveld, Wissenstraat, Vlassenhout, Driebek en Vriesenrot.


SITUATIEPLAN

fig9.jpg

Het industrieterrein wordt duidelijk aangegeven met naamborden Hoogveld. Aan het begin en einde van elke zone vindt u een bord met een letter op een gekleurde achtergrond. Het industrieterrein werd immers ingedeeld in een aantal zones aangeduid met de letters A tot H, elk met hun eigen kleur. De zones A, F en G hebben elk een aantal deelzones die worden aangeduid met een cijfer dat na de zoneletter komt, bijvoorbeeld A1. Voor elk kruispunt binnen het Hoogveld komen voorwegwijzers naar een volgende zone.

ZONEPLAN

De bedrijvenlijst kun je bekijken op de website van mercuriusgids Klik hier of handelsgids Klik hier
Tertiaire sector
De tertiaire sector of dienstensector is de economische sector waarin bedrijven met de verkoop van hun goederen of diensten winst willen maken. Een synoniem voor de tertiaire sector is de "dienstensector", omvat de diensten, de handel en het verkeer.
In de historische ontwikkeling van economieën komt de tertiaire sector doorgaans als laatste tot bloei, nadat de economie eerst door een fase van agrarische dominantie is gegaan en vervolgens door een periode van industrialisatie. Overigens vervangt de tertiaire sector niet de voorgaande twee sectoren, maar neemt zij alleen de leidende rol in het verschaffen van werkgelegenheid en inkomen over; dit proces heet tertiarisering.
Ontwikkelde landen zoals Nederland en België bezitten meestal verhoudingsgewijs een grote tertiaire sector. Kleinere landen als Luxemburg zijn zelfs geheel op de tertiaire sector aangewezen, vooral als er weinig natuurlijke hulpbronnen aanwezig zijn. Minder ontwikkelde landen zoals Ivoorkust hebben meestal een eenzijdiger economie die nagenoeg geheel drijft op de landbouw.
Tot de tertiaire sector rekent men onder andere winkels, horeca, theaters, kappers, zakelijke dienstverleners, advocaten, ICT bedrijven en andere dienstverleners. In ontwikkelde economieën zoals in West-Europa en de Verenigde Staten wordt tussen de 70 en 80 procent van het bruto binnenlands product in de dienstensector gerealiseerd.


Indeling bedrijven
Om bedrijven en handelszaken in te delen volgens grootte, maakt men een onderscheid tussen:
kleine onderneming (KO)
middelgrote onderneming (MO)
grote onderneming (GO).

Een kmo is een kleine of middelgrote onderneming. Een grote onderneming is een onderneming die geen kleine of middelgrote onderneming is.

De indeling gebeurt volgens de Europese kmo-definitie is afhankelijk van drie elementenen is afhankelijk van drie elementen
het aantal werknemers
het omzetcijfer of het balanstotaal
de zelfstandigheid: niet meer dan 25% van uw onderneming mag in handen zijn van een onderneming die niet aan de kmo-definitie voldoet.


Zie ook industrie Klik hier.

Lichte industrie of verwerkende industrie
Lichte industrie is industrie die kleine consumptiegoederen produceert. Ze is doorgaans minder kapitaalintensief dan zware industrie en meer direct op de consument gericht. De producten van lichte industrie worden gemaakt voor de eindgebruikers, niet zozeer als half afgewerkte producten die dan door andere bedrijven verwerkt worden. Lichte industrie vervuilt meestal minder, waardoor ze bij de zonering op minder obstakels stuit dan de zware industrie.
Voorbeelden van lichte industrie zijn de productie van kleding, meubels, consumentenelektronica en huishoudtoestellen.

Zware industrie
Zware industrie heeft geen scherpomlijnde betekenis vergeleken met de lichte industrie. In het algemeen worden er de mijnbouw, staalindustrie, machine-industrie en de chemische industrie toe gerekend. Ook de halfgeleiderindustrie wordt wel tot de zware industrie gerekend. Deze vorm van industrie wordt zwaar genoemd, omdat de grondstoffen zwaar en omvangrijk zijn. Hierdoor is het transport van de grondstoffen kostbaar, en wordt de keuze van de vestigingsplaats voornamelijk door de factor transport bepaald. De zware industrie kenmerkt zich door een vergaande mate van mechanisatie en automatisering, en is zeer kapitaalintensief of heeft geavanceerde middelen, faciliteiten of management. Hierdoor zijn de eisen die aan de werknemers worden gesteld ook hoger, waardoor de salarissen weer hoger zijn dan in de lichte industrie. In Japan is het een populaire term voor veel grote bedrijven, waar het 'constructie' betekent voor grote projecten. Voorbeelden zijn de productie van groot bouwmaterieel, zoals kranen en bulldozers, en grote gebouwen, chemische fabrieken.


INDUSTRIEZONES IN BELGIË

fig12.jpg

Selecteer het antwoord dat je het meest juist lijkt en / of vul in.