De mens in het industrieel landschap

Verbruiksgoed, productiegoed, basisindustrie, halffabrikaat, vestigingsfactor

Een verbruiksgoed of consumptiegoed
Is een goed dat direct is bestemd om door consumenten te worden aangeschaft. Bijvoorbeeld een brood bij een bakker, een radio in een elektronicawinkel of een jas bij een kledingzaak.

Een productiegoed of een kapitaalgoed
Is een goed dat is bestemd voor ondernemers waarmee zij hun productieproces kunnen voortzetten. Bijvoorbeeld een hijskraan voor een bouwonderneming, een vrachtauto voor een transportbedrijf of een broodbakmachine voor een bakkerij.

Basisindustrie
Die grondstoffen verwerkt en halffabrikaten aflevert. Deze halffabrikaten dienen weer als grondstof voor de vervolg- of verwerkingsindustriëen. Voorbeelden : hoogovens, aardolieraffinaderijen, houtzagerijen, enz.

Halffabrikaat
Produkt dat is gemaakt door een basisindustrie. Het is nog niet af, maar dient als grondstof voor een vervolg- of verwerkingsindustrie die er een eindproduct van maakt.

Locatie- of vestigingsplaatsfactor
Alle factoren die de vestiginsplaats van een bedrijf beinvloeden zoals:

1) de aanwezigheid van kennis en werkkrachten (hoeveelheid, scholingsgraad,...);
2) de aanwezigheid van grondstoffen (ter plaatse of gemakkelijk aan te voeren?);
3) de aanwezigheid van energie;
4) de verkeersmogelijkheden (auto-, water- en spoorwegen);
5) de afzetmarkt (ligging in de buurt van een grote stad met vele mogelijke kopers).

Combineer een element links met een element rechts. Je kan selecteren uit het uitrolmenu en dan klikken op het juiste antwoord. Als alle vragen zijn beantwoord klik je op de toets CONTROLEER. Foute antwoorden kun je nu nog verbeteren.
Een koelkast is een
Een drukpers is een
De staalindustrie is een
Katoendraad maakt men in de
Polyester maakt men in de
Koperdraad maakt men in de
Glas maakt men in de
Staaldraad maakt men in de
In de verwerkende industrie maakt men
Een lokaal bedrijf verkoopt producten in de
Regioale bedrijven hebben een
Nationale bedrijven leveren over het
Internationale bedrijven noemt men ook
Een zuiver industrieterrein heeft vooral
Een bedrijventerrein heeft ook
Een recent bedrijventerrein is
Een bedrijventerrein kent
Op een bedrijventerrein overheerst de
Bedrijven op hetzelfde terrein die aan elkaar leveren vormen
De aanleg van nieuwe bedrijventerreinen dient in België zorgvuldig te worden overwogen door
Hoogtechnologische bedrijven hebben veel
Waterleiding, gas, elektriciteit, telefoon, fax zijn
Fabrieken die frisdranken produceren liggen
Een goed verkeersnet is noodzakelijk voor
Rond grote steden liggen veel fabrieken omdat er