De mens in het industrieel milieu

De industriële productie

ENERGIE UIT DE ONDERGROND

Voor fabrieken zijn krachtbronnen onmisbaar voor het aandrijven van machines. De meeste krachtbronnen of energiebronnen komen uit de ondergrond. Steenkool is nodig in de zware ijzerindustrie. België moet alle steenkool invoeren! Aardolie wordt in aardolieraffinaderijen geraffineerd tot o.m. benzine, dieselolie, stookolie. België voert alle aardolie in, o.m. uit Arabische landen en het Noordzeegebied. Wij gebruiken ook veel aardgas dat via pijpleidingen, o.m. uit Nederland en het Noordzeegebied, wordt aangevoerd. Kernenergie levert 47,5% (2014) van de elektrische stroom in ons land. Uit uraniumerts wordt in de kernkrachtcentrales kernenergie vrijgemaakt. Daarmee wordt water in stoom omgezet. Die stoom drijft generatoren aan die elektriciteit opwekken. Elektriciteit wordt in België slechts voor 39,5% (2014) geleverd door warmtekrachtcentrales die stookolie, steenkool of aardgas gebruiken. In waterkrachtcentrales 2,1% (2014) wordt elektriciteit geproduceerd met de kracht van stromend water. België kent weinig plateaus om er stuwdammen te bouwen! Windkracht is goed voor 6,7% (2014). Zonnecellen zijn goed voor 4,2% (2014). Energie uit de ondergrond is niet onuitputtelijk en niet hernieuwbaar.


Zie ook Belgische elektriciteitsvoorziening. (2014) Klik hier.

energieproductie.jpg

Groene stroom in Vlaanderen
In Vlaanderen werd in 2012 maar liefst 40% meer groene stroom opgewekt dan in 2011. Dat meldde de krant De Morgen in september 2013. Vooral zonnepanelen (+71%), biogascentrales (+39%) en biomassacentrales (+31%) zorgden voor deze opmerkelijke stijging. Vandaag is 10% van alle elektriciteit in Vlaanderen groen. Hoewel dat cijfer duidelijk in de lift zit, vinden wij dat het nog veel beter kan en op kortere termijn.

Groene stroom in Wallonië
De overtuiging dat het beter kan, leeft ook in Wallonië. Het gewest levert een aanzienlijk aandeel van de groene stroom in België en de Waalse overheid geeft aan ernaar te streven om tegen 2016 te tekenen voor 30% hernieuwbare energie. Een mooi cijfer, maar opnieuw: volgens ons kunnen en moeten we hoger mikken. Als we in België de krachten bundelen, kunnen we de stap naar een volledig duurzame energieproductie misschien sneller zetten dan verwacht.


Energievooruitzichten voor België tegen 2030, Klik hier.

Kernenergie in belgië. Klik hier.

Extra uitleg over kerenergie! Klik hier.
Extra uitleg over aardolie! Klik hier.
Extra uitleg over aardgas! Klik hier.
Extra uitleg over steenkool! Klik hier.
Extra uitleg over bruinkool! Klik hier.
Extra uitleg over windenergie! Klik hier.
Extra uitleg over zonne-energie! Klik hier.
Extra uitleg over duurzame energie! Klik hier.

GRONDSTOFFEN ZIJN ONONTBEERLIJK

Grondstoffen zijn onbewerkte stoffen, zoals ertsen, aardolie, klei, katoen, wol, hout enz. Ondergrond, bosbouw, landbouw verschaffen de grondstoffen. Men heeft hernieuwbare en niet-hernieuwbare grondstoffen. Tegenwoordig kan men langs chemische weg zelf veel nieuwe grondstoffen aanmaken. Men noemt ze kunstmatige of synthetische grondstoffen. Denk aan rayon, nylon, kunststof en polyestervezels.


DE VOORNAAMSTE VESTIGINGSFACTOREN

Zonder werkkrachten kan een fabriek niet bestaan. Ze komen meestal uit de omgeving, maar soms pendelen ze over grote afstanden. Ieder fabriek zoekt een afzetmarkt voor haar producten. Daarom spelen de verkeersmiddelen een belangrijke rol bij de vestiging van de fabrieken. Een onderneming moet ook over de nodige kapitalen beschikken. Er moet ook voldoende ruimte zijn om te kunnen uitbreiden. Energiebronnen, grondstoffen, werkkrachten, afzetmarkt, verkeersmiddelen, kapitaal, ruimte noemt men de vestigingsfactoren.


Pendelaars of forenzen. Klik hier.

DE BASISINDUSTRIE LEVERT HALFFABRIKATEN

Tot de basisindustrie behoren fabrieken waar de grondstoffen een eerste bewerking ondergaan. De basisindustrie, ook wel de zware industrie genoemd, brengt producten voort die slechts halfafgewerkt zijn en daarom halffabrikaten worden genoemd. Ze dienen als grondstof voor de bedrijven die ze verder verwerken. De zware ijzer- en staalindustrie is een basisindustrie: ze bewerkt het ijzererts tot ruwijzer en tot staal in hoogovens en staalfabrieken. Uit ruwijzer en staal fabriceren gieterijen, pletterijen en walserijen, balken, staven, platen. De aluminium-, zink-, lood-, en koperfabrieken behoren tot de basisindustrie. Ze bewerken de ertsen tot non-ferrometalen (niet-ijzermetalen) en behoren ook tot de metaalindustrie. Glasfabrieken, scheikundige of chemische bedrijven en sommige textielfabrieken behoren ook tot de zware industrie. De basisindustrie is meestal ongezond voor mens en dier.


DE VERWERKENDE INDUSTRIE MAAKT EINDFABRIKATEN

Om een auto te assembleren zijn er ongeveer 1500 stukken nodig. Het zijn halffabrikaten die door de basisindustrie worden geleverd. De autofabrieken behoren tot de verwerkende industrie, want ze zetten halffabrikaten om tot eindproducten. Hetzelfde geldt voor de metaalconstructie (fietsen, werktuigen enz.) en voor de textielweverijen (stoffen, tapijten enz.) en de confectie-industrie (kleding). Ook hout- papier- keramiek- en levensmiddelenindustrie zijn verwerkende industrieën. Het bouwbedrijf neemt een afzonderlijke plaats in.

Selecteer het antwoord dat je het meest juist lijkt en/of vul in.