De mens in het industrieel milieu

Het industrieel landschap en de productie

Het industrieel landschap bestaat uit: bedrijfsgebouwen, schoorstenen, grondstoffen, wegen, silo's, opslagplaatsen, buizen, enz.. Het industrielandschap is een cultuurlandschap volledig door de mens aangemaakt.
Een industrieterrein bestaat uit een verzameling van fabrieken, basisindustrie (Tot de basisindustrie behoren fabrieken waar de grondstoffen een eerste bewerking ondergaan. De basisindustrie, ook wel de zware industrie genoemd, brengt producten voort die slechts halfafgewerkt zijn en daarom halffabrikaten worden genoemd. Ze dienen als grondstof voor de bedrijven die ze verder verwerken. De zware ijzer- en staalindustrie is een basisindustrie: ze bewerkt het ijzererts tot ruwijzer en tot staal in hoogovens en staalfabrieken. Uit ruwijzer en staal fabriceren gieterijen, pletterijen en walserijen, balken, staven, platen. De aluminium-, zink-, lood-, en koperfabrieken behoren tot de basisindustrie. Ze bewerken de ertsen tot non-ferrometalen (niet-ijzermetalen) en behoren ook tot de metaalindustrie. Glasfabrieken, scheikundige of chemische bedrijven en sommige textielfabrieken behoren ook tot de zware industrie) en constuctie-industrie. In het landschap bemerkt men schoorstenen van de bedrijfsgebouwen waar de grondstoffen worden bewerkt. Men vindt er loskaden, spoorwegen, hefkranen en opslagplaatsen van grondstoffen zoals steenkool, ijzerets, kalksteen enz. Transportbanden en buisleidingen verbinden de gebouwen. Autowegen, spoorwegen en kanalen zorgen voor de aanvoer en afvoer. In een oud industrieterrein is alles wanordelijk en vuil. In een jong industrieterrein staan de bedrijven ordelijk ingeplant en is er meer open ruimte. Er is ook veel plaats voor lucht, licht en groen. Warmtekrachtcentrale: door het verbranden van bv. aardgas kan men water omzetten in stoom; die stoom laat turbines draaien; de turbines drijven generatoren aan. Deze laatsten kunnen elektriciteit opwekken.

Bedrijventerrein
Terrein in gebruik voor nijverheid, handel en zakelijke dienstverlening. Tot bedrijventerrein wordt gerekend:
- fabrieksterrein;
- haventerrein;
- veilingterrein;
- tentoonstellingsterrein;
- veemarkt (al dan niet overdekt);
- groothandelscomplex;
- terrein met banken en verzekeringsmaatschappijen e.d.;
- bijbehorend opslagterrein en parkeergelegenheid;
- garage (incl. parkeergarage);
- garage van busmaatschappij;
- kantoorgebouw;
- bijbehorende parkeerterreinen.

Gent, provinciehoofdplaats van Oost-Vlaanderen. Ligt op de samenvloeing van Schelde en Leie. Zelzate, ligt ten noorden van Gent, tegen de Nederlandse grens (provincie Zeeuws-Vlaanderen). Terneuzen, ligt in Zeeuws-Vlaanderen aan de Westerschelde. Cokes: in een cokesfabriek worden de gassen onttrokken uit vette steenkool. De cokes wordt gebruikt in hoogovens om in ovens verbrand te worden. Daar komt een grote hitte bij vrij waarmee ijzererts gesmolten kan worden.


Extra uitleg over Zelzate! Klik hier.
Extra uitleg over Terneuzen! Klik hier.
Extra uitleg over het zeekanaal Gent-Terneuzen! Klik hier.

Selecteer het antwoord dat je het meest juist lijkt en/of vul in.