De mens in het industrieel milieu

De elementen van het industrieel landschap

sidmar.jpg

ArcelorMittal Gent is een producent van vlakke staalproducten. Is gevestigd aan het zeekanaal Gent-Terneuzen. Dit bedrijf zorgt voor een belangrijke tewerkstelling: ongeveer 4600 werknemers in rechtstreeks dienstverband en 10000 plaatsen onrechtstreeks (2017).

De ruggengraat van ArcelorMittal Gent zijn de installaties, waarmee we de grondstoffen, vooral ijzererts en steenkool, omzetten in staal. Eén van de sterke troeven van ArcelorMittal Gent is dat het een geïntegreerd staalbedrijf is, waarin alle productiestappen naadloos op elkaar aansluiten.
Het onderhoud en de uitbating van de installaties gebeuren in de eerste plaats door de afdelingen, die samen de productieketting vormen:

◦ grondstoffen, haven, vervoer en recuperatie
cokesfabriek
hoogovens en sinterfabrieken
staalfabriek (afdeling, die het ruwijzer van de hoogovens eerst omzet in vloeibaar staal en dan in plakken giet)
warmwalserij (In de warmwalserij worden de plakken van de continugieterij gewalst tot staalplaat met een einddikte tussen 1,25 en 13 mm).
koudwalserij (In de koudwalserij wordt eerst de oxidehuid verwijderd die zich na het warmwalsen op de staalplaat heeft gevormd. Dat gebeurt in een van onze drie beitserijen, waarin de staalplaat behandeld wordt met een zoutzuuroplossing).
◦ dompelverzinklijnen (Sidgal) (dompelverzinken)
◦ ArcelorMittal Genk (Sikel) (elektrolytisch verzinken in Genk)
organische bekledingslijn in Gent en in Geel (ArcelorMittal Geel) (waarin men een verflaag kan aanbrengen op de staalplaat).
◦ ArcelorMittal Tailored Blanks Gent (productie van lasergelaste vormstukken)

Daarnaast beschikt ArcelorMittal Gent ook over enkele gespecialiseerde diensten, die voor de hele site werken: algemene diensten voor onder andere de energiedistributie en de centrale werkplaats, industriële automatisatie en meettechniek voor het ondersteunen en optimaliseren van de productieprocessen op vlak van automatisatie, kwaliteitsbeheer voor kwaliteitscontrole van de grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten en studiedienst voor engineering.

ArcelorMittal Gent koopt elk jaar voor ruim 1 miljard euro goederen en diensten in, die nodig zijn voor de staalproductie. De meeste inkoopactiviteiten worden beheerd door de afdeling inkoop. Een aantal gespecialiseerde aankopen worden afgehandeld door de afdeling klantenrelaties, de studiedienst en facilities management.


sidmar1.jpg

Zoals in zovele geïntegreerde staalbedrijven, produceert ArcelorMittal een teveel aan hoogovengas. Dat gas ontstaat in de hoogoven tijdens de omzetting van sinter en cokes in ruwijzer. Het hoogovengas wordt gerecupereerd en kan nog verder worden gebruikt. Toch kan dat niet overal, omdat hoogovengas calorisch arm is. Dat verklaart waarom 35% van het geproduceerde hoogovengas intern wordt verbruikt en waarom 65% naar een elektriciteitscentrale van Electrabel ging, waar het gas wordt omgezet in elektriciteit. Sinds 2018 draait de centrale van Rodenhuize enkel op houtpellets. Het is trouwens de grootste producent van groene stroom in België: van 180 megawatt per jaar. De centrale rodenhuize verbrandt jaarlijks 750.000 ton houtpellets die per schip vanuit Canada en de VS naar Gent worden gebracht. De centrale produceert 1,1 miljard kilowattuur stroom per jaar, ongeveer het verbruik van 320.000 gezinnen.

ArcelorMittal en Electrabel bouwde vanaf 2007 een nieuwe elektriciteitscentrale “Knippegroen”, die in 2010 in werking werd gesteld.


elektriciteitscentralesidmar.jpg

Voor extra uitleg over geschiedenis van ArcelorMittal in Gent via Wikipedia. Klik hier.

fig1.gif

fig2.jpg fig4.jpg

fig3.jpg fig5.jpg

Het staalbedrijf ArcelorMittal in de Gentse kanaalzone

TransportenGrondstoffenProductenGebouwen, arbeiders, grootte, kapitaal
Vrachtwagens, autowegen, treinstellen, spoor, zeeschepen, zeekanaal, binnenvaart, kanalen, pijpleidingen, transportbanden, kranenijzererts, steenkool, kalksteen, smeltmiddelen, zuurstofgas, elektriciteitruw ijzer, staalplaten, staalbalken, staalrollen, hoogovengasopslagplaatsen, cokesfabrieken, sinterfabrieken, hoogovens, staalfabriek, walserijen, ongeveer 4600 arbeiders, 850 ha, € 2,8 miljard

Vul eerst al de gaten in. Klik op een wit gat en je bekomt een menulijst. Klik in de menulijst op het juiste antwoord! De woorden die je moet gebruiken staan ook nog eens bovenaan. Druk dan op "Controleer" om je antwoorden te controleren. Gebruik de "Hints"-knop om een extra letter te krijgen, wanneer je het lastig vindt om een antwoord te geven. Je kan ook op de "[?]"-knop drukken om een aanwijzing te krijgen. Let wel: je verliest punten, wanneer je hints of aanwijzingen vraagt!
   4700      elektriciteitscentrale      halffabrikaten      hoogovengas      hoogovens      ijzererts      kanaalschepen      kranen      metaalverwerkende      ontgassen      oostelijke      opslagplaatsen      pijpleidingen      sinterfabrieken      snelweg      spoor      staalbedrijf      staalfabriek      staalplaten      transportbanden      vette      vrachtwagens      zeekanaal      zeeschepen      zuurstofgas   
fig7.jpg

Het ArcelorMittal ligt in de Gentse zeekanaalzone op de oever van het zeekanaal (1) en langs de Gent-Zelzate. Het Gent-Terneuzen is tot 140 m breed, 13,50 m diep, 32 km lang en kan schepen tot 125 000 ton aan. Er werken ongeveer mensen. Het bedrijf maakt gebruik van het wegvervoer via autowegen en . Halffabrikaten zoals , staalrollen en balken worden getransporteerd via kanalen en en via treinstellen per (2). De grondstoffen zoals , steenkool en smeltmiddelen komen in de fabriek via het zeekanaal met binnenschepen en maar ook per spoor. Vloeibare grondstoffen zoals zuurstofgas en worden via aangevoerd en of afgevoerd. Grote (3) op de kade lossen jaarlijks vele miljoenen ton ijzererts en steenkool. Vanuit de (4) gaat het ijzererts naar de sinterfabrieken (5). In de bakt men grote stukken sinter die veel gemakkelijker te behandelen zijn. Sinter wordt gemaakt van fijn ijzererts, fijn cokes en gemalen kalksteen. Een mix van deze stoffen wordt in een oven verhit zodat het resultaat een groffer materiaal wordt, dat zo in de hoogovens gebruikt kan worden. Via (6) gaan de sinters naar de hoogovens. De (7) worden bevoorraad met cokes, kalksteen en smeltmiddelen. De cokes worden bekomen door steenkool te . Bij het smelten van ijzererts ontstaat er hoogovengas. Dit gas ging via pijpleidingen (8) naar de Rodenhuize van Electrabel waar men water kon omzettten tot stoom om alzo elektriciteit te produceren dat dan weer als energiebron diende voor ArcelorMittal. Nu werkt deze centrale nog alleen met houtpellets. ArcelorMittal heeft een nieuwe elektriciteitscentrale "Knippegroen".

fig6.jpg
elektriciteitscentralesidmar.jpg

Het ruw ijzer gaat vervolgens naar de (9) en naar de walserijen. Om het staal te walsen heeft men veel nodig. Dit wordt geleverd door het bedrijf Air Products. De gaan dan per vrachtwagen, binnenschip, zeeschip en spoor naar fabrieken voor het vervaardigen van o.a metalen meubels, auto's, huishoudapparaten enz.