Handels- en dienstencentra

Groot Hertogdom Luxemburg: rijk land en financieel centrum

Dit is een lijst van enkele Europese landen gesorteerd naar hun Bruto Nationaal Product gedeeld door het aantal inwoners. Deze cijfers zijn gebaseerd op de berekeningen van het Internationaal Monetair Fonds voor 2017.

PlaatsLandBNP per hoofd in 2011 (dollars)
01Luxemburg104.512
02Noorwegen79.085
03Zwitserland67.560
04Denemarken56.115
05Ierland51.356
06Nederland48.222
07Oostenrijk45.989
08Finland44.492
09Zweden43.986
10België43.533
11Frankrijk42.747
12Duitsland40.875
13IJsland37.977
14Italië35.435
15Spanje31.946

Voor de volledige lijst van 180 landen gesorteerd naar hun Bruto Nationaal Product gedeeld door het aantal inwoners.
Klik hier
.

Zie ook het bruto binnenlands product (BBP) of de waarde van alle finale goederen en diensten geproduceerd in een land in een bepaald jaar. Klik hier.

Luxemburg is – zeker bij het grote publiek – niet echt gekend omwille van de Europese instellingen maar veeleer omwille van de financiële wereld. Jarenlang was het groothertogdom één van de financiële paradijzen van Europa. Tot vandaag werken meer dan 30 000 mensen in de Luxemburgse bankwereld (ongeveer 220 banken) en het verzekeringswezen. Geen enkel ander Europees land telt evenveel banken en verzekeringsmaatschappijen per vierkante kilometer dan Luxemburg! In 1995 werd het bankgeheim voor grotere belastingfraudes en criminele zaken opgeheven.

Het Groothertogdom Luxemburg telt 594.130 inwoners (cijfer 2017)( Belgisch Limburg 867.413 in 2017). Per nationaliteit: Luxemburgers 53.3%, Portugezen 16.2%, Fransen 7.2%, Italianen 3.5%, Belgen 3.4%, Duitsers 2.2%, Britten 1.1%, anderen 13.2%.

In Luxemburg leven verder nog circa 2500 Jenische als minderheid zonder eigen status. Het bekendste Jenische plaatsje is Weimerskirch waar al sinds vele generaties Jenische wonen.

Leeftijd structuur (2017)
00-14 jaar: 16.77% (jongens 51,333, meisjes 48,296)
15-24 jaar: 12.18% (mannen 37,047, vrouwen 35,310)
25-54 jaar: 44.27% (mannen 134,986, vrouwen 128,028)
55-64 jaar: 11.77% (mannen 35,450, vrouwen 34,457)
65 jaar en ouder: 15.02% (mannen 39,786, vrouwen 49,437)

Het kleine groothertogdom kan bogen op een grote aanwezigheid van instellingen en diensten van de Europese Unie. Alleen in Luxemburg-stad zijn er 28 Europese gebouwen. Het Europese Hof van Justitie, de Europese Rekenkamer en het secretariaat-generaal – zeg maar de administratieve zetel – van het Europese parlement zijn in Luxemburg gevestigd. De veiligheidscontrole van Euratom huist in Luxemburg, evenals de statistische dienst Eurostat, de dienst voor de officiële publicaties, de Europese Investeringsbank. Rondom de Europese instellingen heeft zich een hele resem drukkingsgroepen en lobbyisten verzameld, gaande van consumentenbewegingen tot boerenbonden.


EU-instellingen in Luxemburg

Europees Hof van Justitie
In Luxemburg zetelt sinds 1952 het Europees Hof van Justitie. Het Hof van Justitie ziet toe op de eerbiediging en de toepassing van de regelgeving en de oprichtingsverdragen van de Europese Unie. Wanneer nationale rechters twijfelen over de interpretatie van gemeenschapsrecht zijn zij in sommige gevallen verplicht deze rechtsvraag voor te leggen aan het Hof van Justitie. In een prejudiciële procedure kan een bindende uitspraak worden gegeven aan Europese regelgeving. Hierdoor wordt voorkomen dat rechters het Gemeenschapsrecht naar eigen inzicht uitleggen en toepassen.


Secretaris-generaal van het Europese Parlement
De administratieve zetel van het Europese Parlement (secretaris-generaal) is gevestigd in Luxemburg.


Europese Rekenkamer
De Europese Rekenkamer is verantwoordelijk voor de externe controle van de openbare financiën van de Europese Unie, in hoeverre de inkomsten en uitgaven van in principe alle EU-organen rechtmatig en regelmatig zijn en in hoeverre daarbij is voldaan aan de vereisten van goed financieel beheer. De rekenkamer is een collegiaal lichaam dat bestaat uit 27 leden die voor zes jaar worden benoemd door de Europese Raad. De Europese Rekenkamer is gevestigd in Luxemburg.


Europese Investeringsbank
De Europese Investeringsbank (EIB) heeft als doelstelling het bevorderen van investeringen die bijdragen aan een evenwichtige ontwikkeling van de lidstaten van de Europese Unie.


fig139.jpg

Voor extra uitleg over het Groot Hertogdom Luxemburg. Klik hier en Klik hier en Klik hier en Klik hier.

Vul eerst al de gaten in door telkens te klikken op het lege venster. In het uitrolmenu klik je dan op het juiste woord. Als al de vensters zijn ingevuld druk je op "Controleer" om je antwoorden te controleren.
Dertig jaar geleden was de de groene ringlaan rond het centrum van Luxemburg-stad. Nu liggen daar vooral bankinstellingen, kantoren van de beursmakelaars verzekeringsmaatschappijen en advocatenkantoren. De ligt op de (vroeger een landbouwgebied), op bovenstaande kaart is dat het gebied , ten noordoosten van de Boulevard Royal. Het is een wijk met bijna al de Europese diensten en hun werknemers. Hier ligt het Europees Hof van Justitie, Investeringsbank, EU-secretariaat, Rekenkamer. Men vindt er ook grote megawinkelcomplexen.

Kirchberg (Luxemburg)'. Klik hier.

Het Bruto Nationaal Product () ligt per hoofd in Luxemburg minstens hoger dan in België (Zie tabel). Luxemburg is gekend, enerzijds voor de vele instellingen, anderzijds voor de vele diensten van de . Bijna de van de inwoners in Luxemburg zijn buitenlanders. Zo zijn veel Portugezen werkzaam in de , terwijl Belgen, Duitsers, Fransen werken als in één van de vele europese instellingen. Zo is er "Het Hof van Justitie" dat toeziet op de eerbiediging en de toepassing van de en de oprichtingsverdragen van de Europese Unie. De Europese Rekenkamer controleert de externe van de EU.

Nog enkele vragen over Luxemburg

Welke bedrijvigheid had men meer dan 40-jaar geleden op het Kirchbergplateau in Het Groot Hertogdom Luxemburg?
Het aantal inwoners van Groot Hertogdom Luxemburg is ongeveer % van het aantal inwoners van Belgisch Limburg.
Op de Kirchberg werd een mega-winkelcomplex ingeplant omdat er veel (bedienden uit de EU) wonen en werken.
In Groot Hertogdom Luxemburg is de dichtheid van de banken het grootst in de .
Tussen het centrum van Luxemburg-stad en de Europawijk ligt de rivier.
Waarom vestigen de banken zich het eerst op de Boulevard Royal? Dicht bij het .

Aardrijkskundige gegevens

Het noorden van het land maakt deel uit van de , in het Luxemburgs genaamd. Een gebied met heuvels en middelhoge plateaus. Het hoogste punt is op de op 559 meter. De rest van het land is ook heuvelachtig.
Het zuidelijke deel is geschikter voor landbouw. Daarom wordt dit deel door de Luxemburger ook wel genoemd. De zuidelijke en oostelijke grenzen van Luxemburg worden door rivieren gevormd, waaronder de .
De hoofdstad Luxemburg is de grootste stad van het land. Andere belangrijke plaatsen zijn Esch-sur-Alzette (ten zuiden van de hoofdstad) en , aan de Duitse grens in het oosten. Luxemburg is eveneens de naam van de zuidelijkste provincie van België.