Wereldsteden zijn megaconcentraties van handel en diensten

Kruiswoordraadsel in verband met handels- en dienstencentra.

Volgende woorden zijn te gebruiken.

GREENBELT:
Het concept ‘groene gordel’ komt eigenlijk uit Groot-Brittannië. Op vlak van ruimtelijke ordening rond steden geldt daar al sinds 1955 officieel de ‘green belt policy’. In zo’n ‘belt’ gelden strenge bouwbeperkingen. Doel is de open ruimte rond de steden te bewaren en de stadsvlucht tegen te gaan. Zo dwingt men de steden tot reconversie en belet men dat ze ruimtelijk samensmelten. Voortrekker (van in de jaren ’30 al) was Londen met heden ten dage bijna een half miljoen hectaren groene gordel. Het idee vond ook elders in de wereld ingang.


SOHO, BERLYAMONT, BNP, SEINE, NAVO, IL DE LACITÉ, EASTRIVER, EUROSTAR, ALLOCHTONEN, WEU, URBANERINGSZONE, JUBELPARK, WARANDE, EUROPESECOMMISSIE, BRUSSEL, STRAATSBURG, WERKSTAD, NEW YORK, VILLE NEUVEAU, CITY, SITE, PARIJS, THEEMS, LONDEN, UNO, EU.

Klik op een getal voor de definitie. Tik dan het juiste woord in en klik dan op "Antwoord invullen"! Via "Hint" kun je letters van het woord aanvragen. Je verliest dan wel telkens punten! Als je kruiswoordraadsel volledig is ingevuld druk je op "Controleer". Indien alles juist is krijg je de procentuele uitslag.
         1         2      
       3               
 4                     
   5   6       7        8       
       9               
       10              11   
                    
           12           
13                      
         14      15         
16                      
17                      
            18          
                   19   
  20                 21     
                    
   22   23           24         
                    
 25                     
                    

Horizontaal

2. Uitgaanswijk in het centrum van Londen, dicht bij Westminster en de City.
3. De naam van groot gebouw in Brussel, zetel van de Europese Commissie.
5. Bruto Nationaal Product (afk.).
7. Naam van de rivier die door de stad Parijs stroomt.
8. Noord Atlantische Verdragsorganisatie (afk.).
10. De naam van het eiland in de Seine en tevens de site van Parijs.
12. De engelse naam voor "groene zone", gelegen rond de Urbane Ringzone van Londen.
13. De naam van de rivier in New-York waarlangs het hoofdkwartier van de UNO ligt.
14. De naam van de hoge snelheidstrein tussen Brussel en Londen.
17. Andere naam voor vreemdelingen.
18. West Europese Unie (afk.).
20. De naam van de 19de eeuwse woonzone in Londen. (Nederlandse benaming).
22. De naam van het park te Etterbeek (Brussel).
24. De naam van het park in Brussel, tussen het Parlement en het Koninklijk Paleis.
25. De nederlandse naam die men geeft aan de regering van de Europese Unie.

Verticaal

1. Hoofdstad van België.
2. Stad in Frankrijk waar het voltallig Europees parlement vergadert.
4. De naam die men geeft aan een stad waar men vooral werkt.
6. De naam van de stad waar Manhattan deel van uitmaakt.
9. De franse benaming voor "Nieuwe steden".
11. De engelse naam voor het "centrum" van Londen.
15. De benaming die men geeft aan het allereerste ontstaan van een stad.
16. De hoofdstad van Frankrijk.
19. De naam van de rivier die door Londen stroomt.
21. De hoodstad van het Verenigd Koninkrijk.
23. De engelse afkorting van de "Verenigde Naties".
25. De afkorting van de "Europese Unie".