Handels- en dienstencentra

Voor meer uitleg over
de stad New-York. Klik hier.

Manhattan. Klik hier.

de East River. Klik hier.

de Verenigde Naties. Klik hier.

Vul eerst al de gaten in door telkens te klikken op het lege venster. In het uitrolmenu klik je dan op het juiste woord. Als al de vensters zijn ingevuld druk je op "Controleer" om je antwoorden te controleren.
NEW-YORK, de belangrijkste VN-stad
fig184.jpg Het UNO-hoofdkwartier bevindt zich op fig185.jpg in New-York langs de . New-York is het belangrijkste handels- en bankencentrum van de wereld. Vanuit down-town Manhattan groeit het aantal kantoren en klopt het hart van de stad. De tertiaire tewerkstelling in het centrum neemt flink toe terwijl de inkrimpt. Oorzaken zijn: de verhuis van gezinnen naar de rand van de stad en de slechte .

ATLAS GEBRUIKEN!
De hoofdzetel van de (UNO) staat in de stad New-York, maar regionale afdelingen bevinden zich in andere wereldzones, zoals:
De Voedsel en Landbouworganisatie fig186.jpg
De hoofdzetel is gevestigd in Rome de hoofdstad van , De Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO of Food and Agricultural Organisation) van de Verenigde Naties is een organisatie die tot doel heeft om de honger in de wereld te bestrijden. De organisatie werd in 1945 opgericht in de stad Québec in Canada. In 1951 verhuisde het hoofdkwartier van Washington D.C. naar Rome. De FAO wil voornamelijk plattelandsgebieden helpen ontwikkelen. Zij doet dit voornamelijk door informatievoorziening, op overheidsniveau en lokaal niveau. De FAO probeert de doelstelling op vier manieren te bereiken:
1. Door hulp te bieden aan .
2. Door informatie te verstrekken over voeding, voedsel, , tuinbouw, bosbouw en visserij.
3. Door te geven aan overheden.
4. Door een neutraal platform te bieden waarop discussie kan plaatsvinden en beleid kan worden ontwikkeld over grote voedsel- en .

De Wereldgezondheidsorganisatie fig187.jpg
(World Health Organisation, WHO) is een organisatie gevestigd in Genève, de grootste stad van , met als doel wereldwijde aspecten van de gezondheidszorg in kaart te brengen, activiteiten op het gebied van de gezondheidszorg te coördineren en de gezondheid van de te bevorderen. De WHO is op 7 april 1948 opgericht door de Verenigde Naties.

De United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization fig188.jpg is een organisatie van de Verenigde Naties met als doel het waarborgen van vrede en door de samenwerking tussen de verschillende lidstaten op het vlak van onderwijs, wetenschap, cultuur en . De UNESCO is opgericht op 16 november 1945; het hoofdkantoor staat in Parijs, hoofdstad van .

United Nations Conference on Trade and Development fig189.jpg
De UNCTAD is de conferentie van de Verenigde Naties inzake en ontwikkeling. UNCTAD is een acroniem van United Nations Conference on Trade and Development. Het is een permanent bestaand intergouvernementeel lichaam. Deze conferentie werd in 1964 opgericht in Genève ter bevordering van de handel en de economische ontwikkeling. De hoofdzetel en het secretariaat zijn gevestigd in Genève. De Raad voor Handel en Ontwikkeling is het uitvoerend orgaan van UNCTAD. De organisatie doet dit met behulp van drie sleutelfuncties:
1. De Unctad fungeert als een forum voor overleg.
2. Het verricht onderzoek, en het verzamelen van gegevens voor de vertegenwoordigers van regeringen en voor experts.
3. Het verleent , op maat gemaakt voor de specifieke behoeften van de ontwikkelingslanden, met speciale aandacht voor de noden van de minst ontwikkelde landen, of economieën in overgang. Om deze functies ten uitvoer te brengen werkt de Unctad samen met aangesloten regeringen en andere organisaties van de Verenigde Naties, regeringen, Niet Gouvernementele Organisaties (NGO’s) en anderen. De UNCTAD heeft momenteel (2006) 192 leden. UNCTAD heeft 400 mensen in dienst en een jaarbudget van US$ 65 miljoen.

De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen of United Nations High Commissioner for the Refugees (UNHCR) fig190.jpg staat aan het hoofd van de van de Verenigde Naties. Het hoofdkwartier van deze organisatie bevindt zich in Genève, Zwitserland. De organisatie ontving in 1954 en 1981 de Nobelprijs voor de Vrede. De UNHCR werd opgericht op 1 januari 1951 met als doel het beschermen en ondersteunen van vluchtelingen op verzoek van een regering of de VN en het helpen bij terugkeer of repatriëring. Sinds haar oprichting is de UNHCR zich ook steeds meer gaan bezighouden met hulp, vooral aan vluchtelingen die de grenzen van hun land nog niet overschreden hebben. Eind 2016 werd een rapport gepubliceerd waarin het totaal aantal vluchtelingen wereldwijd onder de bepalingen van de Geneefse Conventies geschat werd op 65,6 miljoen.

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) fig191.jpg is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties, met een hoofdkantoor in Wenen, hoofdstad van . Het primaire doel van de organisatie is het bevorderen, promoten en versnellen van de ontwikkeling in ontwikkelingslanden.