Kruiswoordraadsel in verband met bodem en ondergrond. Onderstaande woorden (enkelvoud of meervoud) zijn te vinden in het kruiswoordraadsel.

Aardkern.Afzetting.Akker.Alluvium.
Arduin.Bodem.Breuk.Dieren.
Drainage.Eggen.Geoloog.Gesteenten.
Glas.Grind.Horst.Humus.
Kalksteen.Klei.Kneedbaar.Krijt.
Leem.Marmer.Opening.Overgrazen.
Ploegen.Polder.Porie.Slenk.
Suikerbiet.Steenkool.Stolling.Tarwe.
Weide.Wortels.Zand.Zuurproef.

Klik op een getal voor de definitie. Tik het juiste woord in en klik dan op "Antwoord invullen"! Via "Hint" kun je letters van het woord aanvragen. Je verliest dan wel telkens punten! Als het kruiswoordraadsel volledig is ingevuld klik je op de toets CONTROLEER. Je kan nu nog foute antwoorden verbeteren.
 1      2                3   
          4       5       
6          7              
               8       
    9           10         
   11                   
            12   13         
 14                15     16    
                    
   17         18     19         
                    
20    21              22   23       
            24          
25             26           
         27             
  28    29     30            31     
                    
    32             33       
                    
34                35        

Horizontaal

2. Gezonken deel van de aardkorst.
5. Bouwland of veld in de landbouw.
6. Specialist in de studie van de gesteenten.
7. Diepste sfeer van de aarde bestaande uit ijzer.
9. Afzetting van losse gesteenten door rivieren.
10. Een akker met de ploeg omwerken.
12. Materiaal gemaakt van wit zand.
14. Te veel runderen op een te klein weiland.
15. Een belangrijk graangewas, geteeld in een leembodem.
17. Ander woord voor beesten.
19. Vast kalkgesteente dat men goed kan polijsten.
21. Gesteente waarin grotten worden gevormd.
22. Gebied in België dat lager ligt dan de zee.
25. Proef om aan te tonen dat er kalk in een gesteente zit.
26. Ander woord voor "kleine opening" tussen de zandkorrels.
29. Een landbouwgewas waar men suiker uit haalt.
32. Los gesteente dat geen water doorlaat.
33. Los gesteente met korrels groter dan 2 mm.
34. De aardkorst is er uit opgebouwd.
35. Handeling in de landbouw om een geploegde akker te verluchten.

Verticaal

1. Een energiebron van plantaardige oorsprong die men niet meer delft in België.
2. Van vloeibaar naar vaste toestand.
3. Ontwatering van te natte gronden.
4. Ander woord voor "barst, scheur, reet".
8. Hoogste gedeelten van een slenk in een breukgebied.
11. Ander woord voor "handelbaar of buigzaam" , vooral bij vochtige klei.
13. Vruchtbare bodem in het centrum van België.
16. Onderste gedeelte van de planten dat zich bevindt in de bodem.
18. Grondstof bij de glasfabricage.
20. Ander woord voor "sedimentatie".
23. Ander woord voor "porie" tussen de zandkorrels.
24. Bovenste laag van de ondergrond waarin de planten groeien.
27. Kalksteen met de naam "blauwe steen".
28. Geeft aan de teeltlaag een zwartbruine kleur.
30. Een wit vast gesteente als grondstof voor de cementindustrie.
31. Een perceel met gras waar dieren op grazen.