ZO LEEFT EN WERKT DE MENS OP AARDE

DE BEVOLKING

HET AANTAL MENSEN VERANDERT VOORTDUREND

De natuurlijke aangroei of afname van een bevolking is afhankelijk van het STERFTECIJFER en het GEBOORTECIJFER. Indien het aantal geboorten groter is dan het aantal sterften spreekt men van een GEBOORTEOVERSCHOT. Zo kan er ook een STERFTEOVERSCHOT zijn. De kunstmatige aangroei of afname hangt af van de INWIJKING of de IMMIGRATIE en van de UITWIJKING of de EMIGRATIE. Indien de inwijking groter is dan de uitwijking spreekt men van een INWIJKINGSOVERSCHOT. Zo kan er ook een UITWIJKINGSOVERSCHOT zijn. Geboorte, sterfte, inwijking, uitwijking zijn BEVOLKINGSVARIABELEN.

VERSCHEIDENE BEROEPEN

De ACTIEVE of werkende BEROEPSBEVOLKING is tewerkgesteld in de LANDBOUW (akkerbouw, veeteelt, tuinbouw, bosbouw, visserij) = primaire sector, of in de INDUSTRIE (fabriek, mijnbouw, bouwnijverheid) = secundaire sector of in de HANDEL, VERKEER, TOERISME, DIENSTEN (vrije beroepen inbegrepen) = tertiaire sector.


De arbeidsmarkt in relatieve kwartaalcijfers voor België. Klik hier.

Bevolking van België. Klik hier.

Selecteer het antwoord dat je het meest juist lijkt en/of vul in.