ZO LEEFT EN WERKT DE MENS OP AARDE

DE BEVOLKING

WAT HEEFT DE MENS NODIG?

De mens gebruikt en misbruikt de natuurlijke elementen van zijn leefmilieu. Het natuurlijk milieu bepaalt het doen en laten van de mens. Ieder mens heeft een 4-tal grote behoeften: ETEN (VOEDING), WONEN, KLEDING, ONTSPANNING. De mens bouwt een woning. In die woning staan vele zaken, vervaardigd in een fabriek. Het zijn dus producten van de INDUSTRIE. Deze producten kwamen van de fabriek tot thuis met behulp van VERKEERSMIDDELEN. De mens woont ofwel in de STAD, ofwel op het PLATTELAND. Hij kan wonen in een DORP, in een VERSTEDELIJKTE GEMEENTE, in een INDUSTRIEGEMEENTE. In de stad is de BEVOLKINGSDICHTHEID zeer groot, op het platteland is ze klein. Voedsel is onmisbaar. De boer die aan LANDBOUW en VEETEELT doet zorgt voor dat eten. De mens kleedt zich dankzij natuurlijke en chemische vezels, vervaardigd in textielfabrieken. HANDEL drijven is noodzakelijk. Dankzij de VERKEERSMIDDELEN doet de mens aan RECREATIE en TOERISME.


foto138.jpg

Selecteer het antwoord dat je het meest juist lijkt en/of vul in.