België, gewesten, gemeenschappen, provincies, verstedelijking, stadsgewesten

Kruiswoordraadsel in verband met verstedelijking, administratie in federaal België.

Gegevens over de bestuurlijke indeling van België! Klik hier.

af21.gif

af22.gif

België verstedelijking
In 2006 bestond 5.912 km² van de oppervlakte van ons land uit verstedelijkt gebied (d.w.z. bebouwde gronden en aanverwante terreinen). In 2002 was dat nog 5.739 km². De verstedelijking nam bijgevolg 3,0% toe op vier jaar tijd. Binnen het verstedelijkt gebied zijn er diverse subcategorieën. Eén ervan is het woongebied. De oppervlakte van het woongebied steeg in diezelfde periode met 5,2%.
Ook de oppervlakte gebruikt voor nijverheidsgebouwen en nijverheidsterreinen steeg met 2,7% en die voor handelsgebouwen en handelsterreinen met 2,1%. Proportioneel is het uiteraard het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar de bebouwde oppervlakte het grootste stuk inneemt. 78,3% van het Brusselse grondgebied is bebouwd, tegen 25,6% in Vlaanderen en 13,8% in Wallonië.
In Vlaanderen kwam er op een jaar tijd 18 km² woongebied bij, in Wallonië 12 km². Nijverheidsgebouwen- en terreinen leggen beslag op 5,6% van het Brusselse, 2,7% van het Vlaamse en 0,9% van het Waalse grondgebied. Wat handelsgebouwen en handelsterreinen betreft bedragen die cijfers respectievelijk 5,0%, 0,7% en 0,3%.

Klik op een getal voor de definitie. Vervolgens tik je het juiste woord in en tenslotte klik je op "Antwoord invullen"! Via "Hint" kun je letters van het woord aanvragen. Je verliest dan wel telkens punten! Als het kruiswoordraadsel volledig is ingevuld kun je via de knop "Controleer" controleren of alle antwoorden correct zijn ingevuld.
1                        
                2        
3                        
                      
   4    5       6           7     
                      
8                 9         
                      
       10                 
                      
                      
       11            12       
                      
       13   14         15         
               16         
                      
 17                       
                      
  18                      
                      
19              20            
21                        
                      
                      
    22                    
                      
23                        
                      
                      
                      

Horizontaal

3. Het aardrijkskundig begrip voor "aantal inwoners per km2".
8. Onderdeel van een bestuursgebied en of rechtsgebied van een rechtbank in België.
9. Het grondgebied van België is ingedeeld in 3 gebieden. De naam van zo een gebied?
10. België is samengesteld uit 3 gewesten en 3 gemeenschappen. Hoe noemt men samenwerkende staten die gedeeltelijk zelfstandig zijn.
11. Ander woord voor pendelaars (personen die in een andere dan hun woonplaats werken.)
13. Staatkundig onderdeel van België, (10 in het totaal).
16. Ander woord voor beschaving of civilisatie. In België zijn de gemeenschappen ervoor verantwoordelijk.
17. De oppervlakte van een land wordt o.a. gebruikt voor bewoning, industrie, landbouw enz. Hoe noemt men dat?
18. Een naam voor het Duitstalig kanton "Eupen en Sankt-Vith" en het Franstalig kanton "Malmédy".
20. Een andere naam voor "verdediging", m.n. van een land.
21. Een complex van steden en voorsteden rond een oude stadskern.
22. België telt 3 bevolkingsgroepen. Hoe noemt men zo een bevolkingsgroep?
23. De naam van een denkbeeldige grens die de Vlaamse gemeenschap scheidt van de Waalse gemeenschap.

Verticaal

1. Ander woord voor verstedelijking van de stadsranden.
2. Ander woord voor transport van mensen en goederen.
4. Ander woord voor aantal gebouwen per km2.
5. Ander woord voor het systematisch overbrengen van kennis en kunde. Behoort in België tot de bevoegdheid van de gemeenschappen.
6. Zelfstandig onderdeel van de staat onder het bestuur van een raad en een burgemeester.
7. Ander woord voor "rechterlijke macht". In België een federale bevoegdheid.
12. Hoe noemt men een overwegend landelijk gebied, maar naar tewerkstelling en leefgewoonten ook stedelijk.
14. Hoe noemt men het platteland met een belangrijke pendelbevolking, die dreigt te verstedelijken?
15. Hoe noemt men de leer van de menselijke welvaart of staathuishoudkunde?
19. Langs de Belgische taalgrens en in Brussel zijn er gemeenten met een belangrijke minderheid van het ander taalstelsel. Ander woord voor taalregeling ten behoeve van taalminderheden.