België, gewesten, gemeenschappen, provincies, verstedelijking, stadsgewesten

Kruiswoordraadsel in verband met verstedelijking, administratie in federaal België.

Uitleg over de woorden binnen het kruiswoord.
AgglomeratieBanlieueArrondissementBevolkingsdichtheid
BodemgebruikEconomieCultuurDefensie
JustitieGemeenschapGemeenteGewest
FaciliteitFederaalForensenOostkantons
OnderwijsProvincieRurbanisatieTaalgrens
VervoerWoondichtheidSuburbanisatie


Gegevens over de bestuurlijke indeling van België! Klik hier.

af21.gif

af22.gif

België verstedelijking

In 2018 was de totale oppervlakte van België 30.528 km2, de bebouwde oppervlakte in (2015) 6.319 km2, de onbebouwde oppervlakte in (2015) 24.209 km2

In 2015 was volgens het Belgische kadaster het grootste deel van het grondoppervlak bezet door:
Bos 22% van het nationale grondgebied, oftewel 700.000 ha, verspreid over de 3 gewesten van het land (78 % in het Waalse Gewest, 21 % in het Vlaamse Gewest, 1 % in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.
Grasland: Wallonië 23%, Vlaanderen 21%, Brussel 1%.
Akkerland: Vlaanderen 35%, Wallonië 28%, Brussel 3,5%.
Woeste grond 3%.
Tuingaard en park 2,4%.
Bebouwing (13,%), + Weg, waterweg en sportveld 1,% + overige als parking, vliegveld, kerkhof, militair terrein enz. 2,% + Grote waterlopen, openbare wegen en pleinen (5%). Dus samen 21,%

Klik op een getal voor de definitie. Vervolgens tik je het juiste woord in en tenslotte klik je op "Antwoord invullen"! Via "Hint" kun je letters van het woord aanvragen. Je verliest dan wel telkens punten! Als het kruiswoordraadsel volledig is ingevuld kun je via de knop "Controleer" controleren of alle antwoorden correct zijn ingevuld. Zoniet, foute antwoorden verbeteren.
1                        
                2        
3                        
                      
   4    5       6           7     
                      
8                 9         
                      
       10                 
                      
                      
       11            12       
                      
       13   14         15         
               16         
                      
 17                       
                      
  18                      
                      
19              20            
21                        
                      
                      
    22                    
                      
23                        
                      
                      
                      

Horizontaal

3. Het aardrijkskundig begrip voor "aantal inwoners per km2".
8. Onderdeel van een bestuursgebied en of rechtsgebied van een rechtbank in België.
9. Het grondgebied van België is ingedeeld in 3 gebieden. De naam van zo een gebied?
10. België is samengesteld uit 3 gewesten en 3 gemeenschappen. Hoe noemt men samenwerkende staten die gedeeltelijk zelfstandig zijn.
11. Ander woord voor pendelaars (personen die in een andere dan hun woonplaats werken).
13. Staatkundig onderdeel van België, (10 in het totaal).
16. Ander woord voor beschaving of civilisatie. In België zijn de gemeenschappen ervoor verantwoordelijk.
17. De oppervlakte van een land wordt o.a. gebruikt voor bewoning, industrie, landbouw enz. Hoe noemt men dat?
18. Een naam voor het Duitstalig kanton "Eupen en Sankt-Vith" en het Franstalig kanton "Malmédy".
20. Een andere naam voor "verdediging", m.n. van een land.
21. Een complex van steden en voorsteden rond een oude stadskern.
22. België telt 3 bevolkingsgroepen. Hoe noemt men zo een bevolkingsgroep?
23. De naam van een denkbeeldige grens die de Vlaamse gemeenschap scheidt van de Waalse gemeenschap.

Verticaal

1. Ander woord voor verstedelijking van de stadsranden en het platteland.
2. Ander woord voor transport van mensen en goederen.
4. Ander woord voor aantal gebouwen per km2.
5. Ander woord voor het systematisch overbrengen van kennis en kunde. Behoort in België tot de bevoegdheid van de gemeenschappen.
6. Zelfstandig onderdeel van de staat onder het bestuur van een raad en een burgemeester.
7. Ander woord voor "rechterlijke macht". In België een federale bevoegdheid.
12. Hoe noemt men een overwegend landelijk gebied, maar naar tewerkstelling en leefgewoonten ook stedelijk.
14. Hoe noemt men het platteland met een belangrijke pendelbevolking, die dreigt te verstedelijken?
15. Hoe noemt men de leer van de menselijke welvaart of staathuishoudkunde?
19. Langs de Belgische taalgrens en in Brussel zijn er gemeenten met een belangrijke minderheid van het ander taalstelsel. Ander woord voor taalregeling ten behoeve van taalminderheden.