België: federaal koninkrijk bestaande uit Vlaanderen, Wallonië, Brussel

Het Belgisch klimaat
België geniet van een gematigd zeeklimaat, met matige temperaturen, overwegend westenwinden, sterke bewolking en regelmatige neerslag. In Laag- en Midden-België is de gemiddelde jaartemperatuur 9 à 10 °C, de gemiddelde januaritemperatuur 2 à 3 °C en de gemiddelde julitemperatuur ongeveer 17 °C. De jaarlijkse neerslag is ongeveer 800 mm, die verspreid over alle maanden valt. Op de Ardense hoogten zijn de gemiddelde temperaturen 3 à 5 °C lager en is de neerslag 50 tot 80 % hoger. In Belgisch-Lotharingen is het klimaat milder dan in de rest van het land, vooral op de zuidelijke flank van de derde "cuesta", waar men in Torgny zelfs wijngaarden heeft aangelegd. Sinds het einde van de jaren '80 van de 20ste eeuw ligt de gemiddelde temperatuur ongeveer 1 graad hoger dan voorheen. Sinds het midden van het jaar 2006 ligt de gemiddelde maandtemperatuur zelfs wel 3 °C boven de normaalwaarden van de periode 1961-1990; het is afwachten of deze stijging zich zal doorzetten. Voorlopig is deze abnormaal warme periode nog te kort om als klimaatverandering aangemerkt te worden.


Verschillende soorten regen.
De meeste neerslag op aarde valt als regen. Maar regen heb je in verschillende soorten, afhankelijk van de ligging van het gebied. Stijgingsregen komt vooral voor rond de evenaar, waar het heel erg heet is. Bijvoorbeeld in het tropisch regenwoud van Brazilië.
De zon verwarmt de grond en het oppervlaktewater verdampt snel. Warme lucht met waterdamp zet uit en stijgt op. Maar door die stijging koelt de lucht af. Daardoor condenseert de waterdamp en ontstaan er kleine druppeltjes die samen een grote stapelwolk vormen. Doordat er steeds meer lucht opstijgt en afkoelt, groeien deze stapelwolken uit tot enorme buien. Een plotselinge zware bui is heel gewoon rond de evenaar.

Ook bergen kunnen regen veroorzaken: stuwingsregen. Vochtige lucht van zee stijgt op tegen de helling van een berg. Maar als de lucht stijgt, koelt die af. De waterdamp condenseert dan, vormt wolken, en het gaat regenen. Hoe hoger de berg, hoe meer kans op neerslag.

Zie ook schooltv.nl/video over soorten regen. Klik hier.

Je hebt ook regen die ontstaat bij fronten: plekken waar warme en koude lucht elkaar tegenkomen. Deze frontale regens zie je vaak bij ons, in West-Europa. Op de satellietfoto's zien we wolken bij Europa. Warme lucht uit het zuiden trekt naar het noorden en botst tegen koude lucht. Op het punt waar de warme en koude lucht elkaar raken, ligt het front. De koude lucht is zwaar en dwingt de warme lucht om op te stijgen. Maar, als de warme lucht opstijgt, koelt hij af, en dan ontstaat er een brede wolkenband. Het begint te regenen - en het blijft regenen - tót het front voorbijgetrokken is.


Zie Koninklijk Meteorologisch Instituut van België! Klik hier.

Versnippering van de natuurlijke plantengroei
Versnippering (of fragmentatie) is een fenomeen van ruimtelijke structuurverandering en meer specifiek het proces van het opdelen van ruimtelijke gehelen in kleinere stukken in de loop van de tijd. Bebouwing is in Vlaanderen de voornaamste oorzaak van versnippering. Kenmerkend zijn de vele verkavelingen buiten de steden. Bovendien neemt de bebouwing nog toe, waarbij het de open ruimte is die wordt aangesneden en in veel mindere mate dan vroeger groen- en natuurgebieden.

De gevolgen van versnippering zijn divers:
  1. ecologische achteruitgang door isolatie van gemeenschappen en ecotopen en verminderde verbondenheid (waardoor migratie diersoorten onmogelijk wordt).
  2. visuele degradatie van het landschap (minder natuur en meer asfalt, huizen en andere bebouwing).
  3. meer verspreide bebouwing en bijgevolg meer verspreide verstoring zoals lawaaihinder, luchtvervuiling, watervervuiling en bodemverontreiniging.Luchtverontreiniging. Klik hier.
Actuele luchtverontreiniging in Vlaanderen. Klik hier.
Bodemverontreiniging. Klik hier.
Waterverontreiniging. Klik hier.

Bosoppervlakte
In 2011 was 22% van het nationale grondgebied van België bos, oftewel 700.000 ha, verspreid over de 3 gewesten van het land : 78 % in het Waalse Gewest, in het zuidelijke landsgedeelte, 21 % in het Vlaamse Gewest, in het noorden, 1 % in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, in het centrum.
In 150 jaar is de bosoppervlakte met 25% toegenomen!. Zie ook. De Belgische bossen. Klik hier.


Potentieel natuurlijke vegetatie. Klik hier.

Bosbeheer en natuurdoelstellingen in Vlaanderen. Klik hier.
Natuurbeleid in Vlaanderen. Klik hier.
Lijst van Belgische natuurgebieden. Klik hier.
Natuurenbos België. Klik hier

Selecteer het antwoord dat je het meest juist lijkt en/of vul in. LET OP! Aardrijkskundige namen beginnen met een hoofdletter.