België: federaal koninkrijk bestaande uit Vlaanderen, Wallonië, Brussel

DE KEMPEN

De Kempen is een gebied dat gelegen is in de Belgische provincies Antwerpen, Limburg en het uiterste noorden van de provincie Vlaams-Brabant, en in het zuiden van de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het is gelegen ten oosten van de stad Antwerpen, de Scheldepolders en de tuinbouwstreek en ten westen van Eindhoven. Verder naar het oosten gaat de Kempen over in de Groote Peel, een streek die geografisch aan de Kempen verwant is. De zuidgrens wordt gevormd door de rivier de Demer. De oostgrens door de Maasvallei. Het Kempens Plateau in het oosten en de Kempense Laagvlakte, bestaande uit de Noorder- en Zuiderkempen, in het westen zijn er een deel van.


Extra uitleg over
de Voorkempen. Klik hier.
de Lage Kempen. Klik hier.
het Nationaal Park Hoge Kempen. Klik hier.

Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen bakent de gemeenten in Antwerpen en Limburg, grenzend aan het Albertkanaal, af als het netwerk van het Albertkanaal
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wijst op het grote belang van het Albertkanaal voor de verdere ruimtelijk-economische ontwikkeling van Vlaanderen. Het Albertkanaal en de E313 zorgen voor goede transportmogelijkheden, over de weg en over het water.
Er is nu reeds veel bedrijvigheid rond het Albertkanaal. Er is nog voldoende ruimte voor de groei van zowel watergebonden als niet-watergebonden economische activiteiten. Bepaalde verouderde of niet goed ontwikkelde terreinen kunnen door herstructurering of inbreiding opnieuw aantrekkelijk gemaakt worden. Daarnaast is er ook nog ruimte beschikbaar om nieuwe en goed gelegen bedrijventerreinen aan te leggen. Deze troeven maken dat de omgeving rond het Albertkanaal bij uitstek geschikt is voor het voorzien van nieuwe regionale bedrijventerreinen. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wijst op het belang om het Albertkanaal als een ruimtelijk samenhangend netwerk te beschouwen en om de inspanningen over de hele lengte van het Albertkanaal te coördineren vanop gewestelijk niveau. Zo kunnen de economische sterkten van het gebied elkaar aanvullen en kan de economische groei gestructureerd opgevangen worden.

Over welke gemeenten gaat het?

Het netwerk ligt op het grondgebied van twee provincies en 25 gemeenten. Daarom is het Vlaams gewest het aangewezen planniveau om de visievorming op het Economisch Netwerk Albertkanaal te sturen. Het doet dit in nauw overleg met de betrokken besturen en overheidssectoren. Ook de samenwerking tussen de gemeenten onderling is absoluut noodzakelijk.
De gemeenten die de mogelijkheden van het Albertkanaal en de E313 kunnen ondersteunen worden in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen geselecteerd als economische knooppunten. Het gaat over Antwerpen, Beringen, Bilzen, Diepenbeek, Geel, Genk, Grobbendonk, Ham, Hasselt, Herentals, Heusden-Zolder, Laakdal, Lanaken, Lummen, Meerhout, Olen, Ranst, Schilde, Schoten, Tessenderlo, Westerlo, Wommelgem, Wijnegem, Zandhoven en Zutendaal.


Zie Bedrijventerreinen Genk. Klik hier.

af33.jpg

Genk-Zuid is met 1500 ha veruit het grootste industrieterrein in Limburg en zelfs het vierde grootste industrieterrein van Vlaanderen. Het terrein strekt zich uit op het grondgebied van Genk en van de aanpalende gemeenten Bilzen en Zutendaal. Genk-Zuid kenmerkt zich als een regionaal en heterogeen industrieterrein voor middelgrote en grote bedrijven. Er is een grote diversiteit van sectoren vertegenwoordigd op Genk-Zuid, waarvan de belangrijkste zijn: automotive, logistiek, metaal (productie, bewerking en verwerking), hout, chemie, coating, papier en karton, automatisatie,…
De auto-assemblagefabriek van Ford was met ca. 4.600 werknemers het grootste bedrijf en vormde er samen met een aantal toeleveringsbedrijven zoals Lear Corporation, Carcoustics en Pelzer, een omvangrijke automotive-cluster. Eind 2014 werden Ford en de meeste toeleveringsbedrijven gesloten.
Het Arcelor Mittal Genk bepaalt sterk mee het beeld van het terrein Genk-Zuid. Belangrijke bedrijven uit andere sectoren zijn o.a. Essers, Ewals, Katoen Natie, Norbord nv, Nitto Europe nv, Chiyoda Europe nv, IPTE nv, Sadepan Chimica, Ebema, DSM

Genk-Zuid is trimodaal ontsloten door de weg, het spoor en het water. Via de weg is er een directe toegang tot de autosnelweg E314 via drie op- en afritten voor Genk en de nabijgelegen autosnelweg E313 (via de rijksweg N76 vlot bereikbaar voor Genk-Zuid). Ook op het vlak van waterwegen is Genk goed uitgerust. Het Albertkanaal stroomt over een lengte van 6 km dwars doorheen het bedrijventerrein Genk-Zuid. Dit kanaal verbindt Genk-Zuid rechtstreeks met de Haven van Antwerpen, de vierde grootste haven ter wereld. Haven Genk, de industriële haven op het terrein Genk-Zuid, combineert de faciliteiten van binnenvaartterminal voor bulk en voor containervervoer met een spoorterminal die aansluiting geeft op een uitgebreid spoornetwerk.


Lommel
is één van de sterkste economische groeiers van Limburg en Vlaanderen. De totaaloppervlakte van de verschillende industrieparken in onze stad bedraagt vandaag maar liefst 1.337 ha. De terreinen van Kristalpark III maken deel uit van een aaneengesloten industriezone van in totaal 900 hectare. Hiervan kan nog ongeveer 500 ha ter beschikking van ondernemend Vlaanderen gesteld worden. Op bijna 100 aaneengesloten hectaren hiervan kan een grootschalig bedrijf gevestigd worden. Dit is uniek in Vlaanderen en zelfs in West-Europa.

Hierdoor beschikt Lommel over een strategische positie in België en Europa, waar grote industriegebieden bijzonder schaars zijn. Door zijn trimodale ontsluiting (auto-, spoor- én waterwegen) is het terrein bovendien van strategisch belang voor de Limburgse en de Vlaamse economie. De gronden verbinden de Haven van Antwerpen immers met het buitenland langs zowel de IJzeren Rijn-spoorlijn als het Kanaal van Beverlo.


Extra uitleg over het Albertkanaal! Klik hier.

Landbouw in de Kempen. Klik hier.

Toerisme
af34.jpg

Toerisme in Limburgse Kempen. Klik hier.

Combineer een element links met een element rechts. Je kan selecteren uit het uitrolmenu en dan klikken op het juiste antwoord. Met de toets CONTROLEER kun je eventuele fouten nog verbeteren. LEES EERST AANDACHTIG BOVENSTAANDE TEKSTEN.
*
Zie atlasplaat van België "Geografische streken"! De Kempen
liggen voornamelijk (windstreek geven)
*
Zie atlasplaat van België "Geografische streken"! De Kempen
liggen voornamelijk in de Belgische provincies
*
Zie atlasplaat van België "Geografische streken"! De Kempen
liggen ten oosten van (2 streken geven)
*
Zie atlasplaat van België "Geografische streken"! De Kempen
liggen ten noorden van (2 streken geven)
*
Zie atlasplaat van België "Geografische streken"!
In het oosten grenst de De Kempen aan het
*
Zie atlasplaat van België "Reliëf"! Reliëfstreek
in het westen van de Kempen is
*
Zie atlasplaat van België "Reliëf"! Reliëfstreek in
het oosten van de Kempen is
*
Zie atlasplaat van België "Bodemgroepen en grondsoorten"!
In de Kempense laagvlakte vindt men vooral
*
Zie atlasplaat van België "Bodemgroepen en
grondsoorten"! In het Kempens Laagplateau
*
Zie atlasplaat van België "Natuurgebieden
en of plantengroei"! In het noorden en oosten van de Kempen
*
Zie atlasplaat van België "Natuurgebieden
en of plantengroei"! Op het Kempens Plateau
*
Zie atlasplaat van België "Industrie"! Het belangrijkste kanaal,

ruggegraat van de industrie in de Kempen is
*
Zie atlasplaat van België "Industrie"! Twee belangrijke
industrietakken in de Kempen zijn
*
Een standbeeld van Albert I staat in Luik aan de ingang
van een kanaal met een rivier! Welk kanaal en welke rivier?
*
Het Albertkanaal heeft een lengte van 129,5 km en verbindt
*
Het Albertkanaal heeft een diepgang van 3,40 m en kan
Zie atlas! Landbouwkaarten. Kaart bodemgebruik.
In de Antwerpse Kempen is het aandeel weiden in
de beteelde oppervlakte meer dan
*
Zie atlas! Landbouwkaarten. Kaart bodemgebruik.
In de Limburgse Kempen is het aandeel in de
beteelde oppervlakte gelegen tussen
*
Zie atlas! Landbouwkaarten. Kaart rundvee.
De veehouderij is hoofdzakelijk
*
Ook belangrijk in de Kempense landbouw zijn
(2 dierenproducties)
*
Zie atlas! Landbouwkaarten. Kaart bedrijfsgrootte.
In de Kempen is de bedrijfsoppervlakte
*
Landbouw. De intensieve bedrijfsuitbating in
de Kempen wordt verklaard door
*
Zie atlas! België industrie. Tessenderlo is vooral
bekend door vestigingen van de
*
Zie atlas! "België industrie en groeven".
In Mol vindt men o.a.
*
Zie atlas! "België industrie en groeven".
Lommel is één van de sterkste
*
Zie atlas! Natuurgebieden. De Noorderkempen is rijk aan
*
In de Noorderkempen is de industrie gelokaliseerd
*
Het belangrijkste industriegebied in de Kempen
buiten Antwerpen is
*
In de grensgemeenten met Nederland werden veel
landbouwkavels gehergroepeerd. Men noemt dat
*
Zie kaart over het toerisme! Na de Kuststreek
staat de Kempen op