LANDSCHAPPEN IN WERELDZONES

Landbouw in het evenaarswoud
ZELFVOORZIENENDE LANDBOUW:voedsel kweken voor eigen gebruik.
MIGRATIE- OF ZWERFLANDBOUW: De boeren ontginnen een stuk bos door middel van brandbouw en hakbouw en bebouwen dat voor enkele jaren. Daarna ontginnen ze een nieuw stuk bos en laten de oude akkers voor langere tijd (8-20 jaar) braak liggen.
BRANDBOUW: afbranden van een stuk oerwoud.
HAKBOUW: het losmaken van de bodem met een hak.
ROOFBOUW: de landbouwgrond geraakt snel uitgeput, waardoor de opbrengsten zeer snel dalen.
WISSELBOUW: Hierbij worden gewassen elk jaar op een ander stuk grond verbouwd. Ieder jaar schuiven de gewassen een plaats op en komen uiteindelijk na een aantal jaren weer op het zelfde stuk grond.

Maniok: klik hier.
Yamswortel:klik hier.
Banaan: klik hier.


Landbouw in de savanne
Slaapziekte:klik hier.
Monocultuur:klik hier.
Verwoestijning:klik hier.


Extra uitleg over landbouw in de savanne. Klik hier.

Landbouw in Afrika from Berkenboom


Extra uitleg over
zelfvoorzienende landbouw. Klik hier.
zwerflandbouw. Klik hier.
hakbouw en brandbouw. Klik hier.
roofbouw. Klik hier.

Wisselbouw
Als een boer elk jaar hetzelfde gewas verbouwt op hetzelfde stuk land, raken bepaalde voedingsstoffen in de bodem uitgeput en treden allerlei ziekten op. Daarom wordt er vruchtwisseling toegepast en worden de voedingsstoffen aangevuld met mest en kunstmest. Hierbij worden gewassoorten elk jaar op een ander stuk grond verbouwd. Elk jaar schuiven de gewassen een plaats op en komen uiteindelijk na een aantal jaren weer op hetzelfde stuk grond. Het principe van vruchtwisseling werd reeds in de vroege middeleeuwen toegepast, eerst als tweeslagstelsel en na Karel de Grote als drieslagstelsel.

Vul eerst al de gaten in. Druk dan op "Controleer" om je antwoorden te controleren.
   brandbouw      brandhout      droogteperiode      evenaarswoud      greppels      hakbouw      irrigatie      maniok      migratielandbouw      monocultuur      omheining      oogstmislukkingen      overgrazing      plantageteelt      rechthoekig      roofbouw      runderteelt      slaapziekte      stoppels      verspreid      verwoestijning      weiland      wisselbouw      woud      zwervend   
De landbouw in het evenaarswoud is zelfvoorzienend
In het van Afrika liggen de dorpen vaak langs rivieren, open plekken in het of langs een weg. De hutten zijn en het materiaal is plantaardig. De zwarte bevolking leeft in groepen gezinnen die tot een stam behoren met dezelfde taal en cultuur. Ze kennen een bestaan en de landbouw bestaat uit en . Ze eten vooral wortelgewassen en knolgewassen zoals en yamswortel. Ook bananen, soms vis, gierst en rijst staan op het menu. De bodem is door gebrek aan bemesting snel uitgeput. Als de afstand tussen het dorp en de velden te groot wordt verhuist het ganse dorp naar een nieuwe plaats in het oerwoud. Men spreekt dan van . Deze vorm van landbouw noemt men ook . Als er voldoende mest aanwezig is kan men aan doen en dus langer ter plaatse blijven wonen.


Landbouw in de savanne
Vooral akkers en . De dorpen liggen en zijn beschermd door een . Op het einde van de bekomt men mest door verbranding van de van de vorige oogst. Bij de eerste regen begint men te werken op de akkers. Men kent hier ook nog migratielandbouw, maar vooral wisselbouw. De arme wordt bedreigd door droogte en de . In sommige streken kent men de . Een plantage is zeer groot in oppervlakte, in handen van een rijke grondbezitter en of van een firma. Men doet er meestal aan .


Bodemerosie in Afrika
Door en ontbossing verdween veel plantengoei. De regen en de wind hebben de bodem weggespoeld. Door aanplanting van bomen, het graven van en het aanleggen van omheiningen rond de akkers probeert men de bodemerosie te verminderen. In de Sahel vecht men tegen de . Oorzaken van verwoestijning zijn: bevolkingsaangroei, voedselbehoeften, uitbreiding van de veestapel, meer nodig. De aanleg van waterreservoirs maakt mogelijk. Het opslaan van overschotten van rijst, bonen geeft voedselzekerheid in tijden van .