JavaScripts knippen en plakken
Op deze website vind je javascripts die je door eenvoudig knippen en plakken aan jouw site kunt toevoegen.
vorige    Sitezoeker    volgendeTIPS VOOR DE GEBRUIKER:


1. Ingeven van één woord of een gedeelte van een woord levert de meeste zoekresultaten op.

2. Om een zin in te geven plaats je deze tussen dubbele aanhalingstekens.

3. Een min-teken voor een woord sluit dit woord uit bij het zoeken.

4. Om de laatst toegevoegde scripts weer te geven, vul je 'recent' in.

5. Om alle scripts op deze site weer te geven, vul je 'alle' in.
Copyright: Het internet is van iedereen, de volledige inhoud van deze site kan door iedereen vrij gebruikt worden.