HANDLEIDING VOOR DE BEGINNER OM DE 3X3 RUBIK'S KUBUS OP TE LOSSEN

Niet de snelste, maar een zo eenvoudig mogelijke manier om een 3x3 Rubik's kubus op te lossen.


De benamingen die gebruikt worden voor de blokjes:
blokjes

Voor de benamingen van de uit te voeren handelingen wordt de internationale terminologie gebruikt.

kanten

Met de klok mee draaien:
U =   Up = Bovenkant
D =   Down  = Onderkant
L =   Left = Linkerkant
R =   Right = Bovenkant
F =   Front = Voorkant
B =   Back = Achterkant
Tegen de klok in draaien:
U' =   Up = Bovenkant
D' =   Down  = Onderkant
L' =   Left = Linkerkant
R' =   Right = Bovenkant
F' =   Front = Voorkant
B' =   Back = Achterkant
De kubussen kunnen gedraaid en gekanteld worden, indien je wenst te zien wat op de andere kanten staat.
Grijze blokjes betekenen dat de kleur geen rol speelt.


BELANGRIJKE OPMERKING:

De kubus in n keer willen oplossen zorgt in het begin voor veel frustraties.
En verkeerde beweging volstaat immers om helemaal opnieuw te moeten beginnen.
Neem daarom eerst de tijd om elke nieuwe beweging goed in te oefenen.
Doe het rustig aan en las voldoende pauzes in.
Na verloop van tijd voer je alle bewegingen automatisch uit.
Let in het begin vooral op de juiste draairichting:
L en L', B en B' worden vaak verkeerd gedraaid.

NOG EEN TIP VOOR DE ABSOLUTE BEGINNER:
Slaag je er niet in alle bewegingen juist uit te voeren,
schrijf dan het te gebruiken algoritme over op een blaadje papier,
keer terug naar deze introductiepagina,
en klik bij de kubussen hierboven elke uit te voeren beweging afzonderlijk aan
zodat je alles stap voor stap kunt uitvoeren.


1. DE ONDERSTE LAAG OPLOSSEN

2. DE MIDDENSTE LAAG OPLOSSEN

3. DE BOVENSTE LAAG OPLOSSEN