JavaScripts knippen en plakken
Op deze website vind je javascripts die je door eenvoudig knippen en plakken aan jouw site kunt toevoegen.
vorige   Scroll scripts   volgende
SCROLLMENU
DHTML-versie van een HTML-keuzelijst.
Met het voordeel dat je alle kleuren kunt gebruiken.
NIEUWSSCROLLER (IE)
Een voorbeeld van een nieuwsscroller.
Tussen elk nieuw bericht volgt een instelbare pauze.
NIEUWSSCROLLER 2
Een universele nieuwsscroller die in alle DOM-browsers werkt.
Met de mogelijkheid om meerdere scrollers op dezelfde pagina te gebruiken.
NIEUWSSCROLLER 3
Berichten wisselen elkaar af op verschillende wijze.
Dit script kan ook voor andere doeleinden gebruikt worden.
NIEUWSSCROLLER 4
Je kunt dit script gebruiken voor tekst, afbeeldingen of een combinatie van beide.
De bediening kan manueel of automatisch.
MULTISCROLLER
Met deze scroller kun je om 't even welk element over jouw pagina laten bewegen.
Een extern javascript regelt de animatie.
DOM-SCROLLER
Een tekstscroller - beeld kan ook - in DOM geprogrammeerd.
Daardoor is deze scroller in alle huidige browsers zichtbaar.
SCROLLVENSTER
Een venster met een zelf gedefinieerde schuifbalk.
Handig om informatie op een beperkte ruimte weer te geven.
PAGINASCROLLER
Dit script maakt het mogelijk om naar elke id-naam in een pagina te scrollen.
Biedt meer mogelijkheden dan het plaatsen van ankers in een html-pagina.
BEELDSCROLLER
Crossbrowser horizontale en/of verticale scroller die een reeks beelden samenvoegt en continu herhaalt.
Bij muisover stopt het scrollen, aan elk beeld kan een hyperlink toegevoegd worden.
Copyright: Het internet is van iedereen, de volledige inhoud van deze site kan door iedereen vrij gebruikt worden.