JavaScripts knippen en plakken
Op deze website vind je javascripts die je door eenvoudig knippen en plakken aan jouw site kunt toevoegen.
vorige    REGULIERE EXPRESSIES 1    volgende

Reguliere expressies zijn een uitstekend middel om ondermeer te controleren of een formulier correct is ingevuld vooraleer het verstuurd wordt.
Een probleem is dat - indien je ze niet zelf kunt maken - deze die je op het internet vindt meestal ongeschikt zijn voor ons taalgebied.


1. Waarom een reguliere expressie (meestal afgekort als regex of regexp) gebruiken ?

Eén reguliere expressie vervangt meerdere script regels : dit vereenvoudigt de code en versnelt de werking van het script.

2. Hoe ziet een reguliere expressie eruit ?

^[1-9][0-9]{3}$: een cijfer tussen 1 en 9, gevolgd door 3 cijfers tussen 0 en 9 (een Belgisch postnummer)

^[1-9][0-9]{3}\s[A-Z]{2}$: idem, gevolgd door een spatie en twee hoofdletters (een Nederlandse postcode)

3. Hoe gebruik je een reguliere expressie om een invoerveld te controleren ?

var invoer = document.getElementById('vb1').value;
var regex = /^[1-9][0-9]{3}$/;
if ( regex.test (invoer) == false ) { alert ('Foutieve invoer !') }
else ( alert ('Invoer OK !') )

Test dit hier:   postnummer (B) :           postcode (NL) :

4. Hoe gebruik je een reguliere exxpressie om een invoerveld te wijzigen ?

Je hebt bijvoorbeeld een veld waarin een bedrag in euroformaat ingevoerd wordt ( 1.234,56).
Wil je op dit bedrag berekeningen uitvoeren, dan moet deze string eerst in een number omgezet worden.
De reguliere expressie hiervoor is in dit geval parseFloat(string.replace(/[^0-9-,]/g, '').replace(/\,/g, '.'))
(Dit betekent: verwijder eerst alle tekens die geen cijfer of komma zijn en vervang daarna de komma door een punt.)

Test dit hier: Invoer:     Uitvoer:

5. Hoe bekom ik een reguliere expressie die ik wens te gebruiken ?

De minst goede manier is op het internet naar voorbeelden te gaan zoeken. Je vindt er praktisch geen die bruikbaar zijn, omdat ze bijna allemaal op Angelsaksische leest geschoeid zijn: datum, munt, getallen, tijd, ... worden helemaal anders genoteerd dan bij ons.

Een betere manier is op het internet te zoeken naar 'javascript regex forum' (liefst een Nederlandstalig forum als je dit vindt) en daar de vraag te stellen of iemand een specifieke regex voor jou wil maken.

De beste manier is die zelf te maken: je bepaalt zelf de regels (wat gezocht moet worden en hoe streng je die wenst).
Eénmaal je de syntaxis van reguliere expressies beheerst gaat dit vrij vlot, alhoewel dit enige tijd vraagt tot je zover bent.
Op de volgende pagina vind je voorbeelden van reguliere expressies die je meteen kunt testen. Je kunt er tevens je eigen regexen uittesten.


Copyright: Het internet is van iedereen, de volledige inhoud van deze site kan door iedereen vrij gebruikt worden.