JavaScripts knippen en plakken
Op deze website vind je javascripts die je door eenvoudig knippen en plakken aan jouw site kunt toevoegen.
vorige    FORMULIER GRATIS VERZENDEN    volgende

Hoe een formulier te verzenden met een gratis mailhost


Wie niet over PHP/CGI beschikt kan een formulier laten verzenden met behulp van een gratis mailhost.
Als voorbeeld werd een WILLEKEURIGE mailhost gebruikt: allforms.


Na het inloggen op de site van allforms doorloop je volgende procedure:

1. Kies 'Create Form Processor' (next)
2. De ontvanger van de mail is al ingevuld (next)
3. In het rechterveld noteer je de namen (= name) van jouw formuliervelden, in het linkerveld de velden die verplicht ingevuld moeten worden (next)
4. Vul de titel in die in jouw mail als onderwerp zal verschijnen, de volledige (http://...) url van jouw pagina die de bezoeker te zien krijgt wanneer het formulier verstuurd is en de volledige url van jouw pagina indien er een fout opgetreden is (next)
5. Selecteer HTML (next)
6. Selecteer voor anti-spam bescherming 'Yes' en als taal 'Dutch' of 'English' (next)
7. Vul de naam (= name) in van het e-mailveld, titel van de auto-responder, de naam van jouw site en de tekst van jouw auto-responder (next)
8. Je krijgt een overzicht van alles wat je ingevoerd hebt (save)
9. Je formulier krijgt een ID nummer (voor het geval dat je meerdere formulieren aanmaakt) en kopieer wat je in jouw form-tag moet invullen (<form method="POST" action="http://free.allforms.mailjol.net/... .php"> (continue)
10. Je komt weer op de eerste pagina terecht en ziet de titel van jouw formulier staan met daarachter de icoontjes voor 'wijzigen', 'help', 'bekijk de opgeslagen ontvangen formmails' en 'verwijderen'.

Nu ben je klaar om jouw formmail ontvangen.
Het resultaat van het voorbeeldformulier ziet er in je mailbox als volgt uit:

screenshotCopyright: Het internet is van iedereen, de volledige inhoud van deze site kan door iedereen vrij gebruikt worden.