JavaScripts knippen en plakken
Op deze website vind je javascripts die je door eenvoudig knippen en plakken aan jouw site kunt toevoegen.
vorige    DATUM EN TIJD    volgende

Rekenen met datum en tijd
Een compilatie van antwoorden op vragen van bezoekers1. De actuele datum en tijd weergeven

Om de datum weer te geven gebruik je het object new Date().
var d = new Date();
alert (d);
Wens je de weergave in jouw taal en formaat, voeg dan aan de variabele d .toLocaleString() toe.
var d = new Date();
alert (d.toLocaleString());
2. De verschillende onderdelen uit de datum halen

.getTime() : aantal milliseconden sedert 1/1/1970 (voor berekeningen)

.getSeconds() : seconden ( 0 - 59 )
.getMinutes() : minuten ( 0 - 59 )
.getHours() : uren ( 0 - 23 )

.getDay() : dag van de week ( 0 - 6 ) ( 0 = zondag, ... , 6 = zaterdag )
.getDate() : dag van de maand ( 0 - 31 )
.getMonth() : maand ( 0 - 11 ) ( 0 = januari, ... , 11 = december )
.getFullYear() : jaar ( 1970 - 9999 )De resultaten zijn van het type number, getallen waarmee je kunt rekenen.
Voor een aangepaste weergave van het maandnummer gebruiken we bijvoorbeeld .getMonth()+1.

3. Een datum instellen

Vervang je in .getFullYear(), .getMonth() ... .get door .set dan kun je zelf een datum instellen.
Een andere en kortere manier: var d = new Date ( jaar, maand, dag, uur, minuten, seconden, milliseconden );

var d = new Date( 2030 , 8 , 21 );
alert (d.toLocaleString());
4. Een datumstring maken

var d = new Date();
var dagen = new Array('zondag','maandag','dinsdag','woensdag','donderdag','vrijdag','zaterdag');
var dagnaam = (dagen[d.getDay()]);
var maanden = new Array('januari','februari','maart','april','mei','juni','juli','augustus','september','oktober','november','december');
var maandnaam = (maanden[d.getMonth()]);
var datum = d.getDate();
var jaar = d.getFullYear();
var uur = d.getHours(); if (uur<10) (uur = '0' + uur);
var mi = d.getMinutes(); if (mi<10) {mi = '0' + mi};
alert ('Het is nu '+dagnaam+' '+datum+' '+maandnaam+' '+jaar+' '+' '+uur+':'+mi+' uur.');5. Laatste wijziging van een document weergeven

da = new Date(document.lastModified);
dj = da.getFullYear();
dm = da.getMonth()+1;
dd = da.getDate();

js = new String(dj);
ms = new String(dm);
ds = new String(dd);

if ( ms.length == 1 ) ms = "0" + ms;
if ( ds.length == 1 ) ds = "0" + ds;
js = ds + "-" + ms + "-" + js;

document.getElementById("tonen").innerHTML= "Dit document werd voor het laatst aangepast op " + js + ".";


6. Enkel datumgedeelte of tijdgedeelte weergeven

var d = new Date();
alert (d.toLocaleDateString());
alert (d.toLocaleTimeString());7. Een digitale klok weergeven

function start(){
var d = new Date();
var h = d.getHours();
var m = d.getMinutes();
var s = d.getSeconds();
m = voorloopnul(m);
s = voorloopnul(s);
document.getElementById( 'klok' ).innerHTML = h+':'+m+':'+s;
t = setTimeout ( function() { start() } , 1000 ); }

function voorloopnul(i) {if (i<10) {i = '0' + i;} return i;}

function stop() {clearTimeout(t)}

 8. Verschil in dagen berekenen tussen twee datums

Bijvoorbeeld tussen 1 januari 2000 en vandaag:
var d1 = new Date( 2000, 0, 1 );
var d2 = new Date();
var dag = 1000*60*60*24; // aantal milliseconden in 1 dag
alert ( Math.ceil ( ( d2.getTime() - d1.getTime() ) / dag ) + ' dagen');9. Verschil tussen twee datums weergeven in jaren, dagen, uren, minuten en seconden

dag: maand: jaar: uur: min: sec:Kopieer hiervoor deze code en plaats ze in het BODY-gedeelte van je pagina :


10. Aftellen naar een vaste datum iedere maand met automatisch vernieuwen naar volgende maand


Kopieer hiervoor deze code en plaats ze in het BODY-gedeelte van je pagina :
OPMERKING: Houd er rekening mee dat datum en tijd relatieve begrippen zijn (op hetzelfde ogenblik niet overal gelijk).


Copyright: Het internet is van iedereen, de volledige inhoud van deze site kan door iedereen vrij gebruikt worden.