JavaScripts knippen en plakken
Op deze website vind je javascripts die je door eenvoudig knippen en plakken aan jouw site kunt toevoegen.
vorige   Beginnerspagina   volgende

JavaScript vormt een uitbreiding van HTML

Een webpagina wordt in HTML gecodeerd.
HTML-pagina's zijn statisch: eenmaal ingeladen, kun je er niets meer aan wijzigen.
Met JavaScript kun je webpagina's dynamisch maken, d.w.z. dat je die na het inladen nog kunt wijzigen.
JavaScript werd ontworpen om samen te werken met HTML.
JavaScript neem je op in de HTML-code.
Opdat de browser de JavaScript-code zou herkennen, wordt die altijd opgenomen tussen de <script>-tags:
<script type="text/javascript"> ... JavaScript-code ... </script>


JavaScript invoegen in HTML

Om te weten waar je de JavaScript-code invoegt, moet je eerst weten hoe een HTML-pagina opgebouwd is.
Elke HTML-pagina bestaat uit twee delen, namelijk HEAD en BODY:

<html>

<head>
   ... alles wat zich hier bevindt, staat in het HEAD-gedeelte ...
</head>

<body>
   ... alles wat zich hier bevindt, staat in het BODY-gedeelte ...
</body>

</html>

Meestal moet je een deel van de scripts in het HEAD-gedeelte plaatsen en een ander deel in het BODY-gedeelte. Op deze site wordt dit op de volgende manier aangegeven:

1. Kopieer deze code en plaats ze in het HEAD-gedeelte van je pagina :
2. Kopieer deze code en plaats ze in het BODY-gedeelte van je pagina :


Een opdracht invoegen binnenin de BODY-tag

Om een script te starten bij het openen van de pagina is het soms nodig deze opdracht in te voegen binnenin de BODY-tag.
Je mag geen nieuwe <BODY>-tag aanmaken - daarvan mag er maar ťťn voorkomen op een HTML-pagina, anders raakt de browser in de war - maar je zoekt in de HTML-code de bestaande <BODY>-tag op en je voegt de code eraan toe.
Een voorbeeld: <body> vervang je door <body onload="doe_dit();">
Soms staan er binnenin de <BODY>-tag een hele reeks opdrachten.
Een voorbeeld: <body onload="doe_dit()" onunload="doe_dat()" text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">


Externe JavaScripts

JavaScripts worden vaak niet binnen de HTML-pagina opgenomen, maar in een afzonderlijk bestand met de extensie '.js' geplaatst. De bedoeling hiervan is tweeŽrlei: door een script in een apart bestand te plaatsen

1. maak je de HTML-code van een webpagina overzichtelijker, zeker als het om een uitgebreid script gaat.
2. kun je hetzelfde script vanuit verschillende pagina's oproepen, zo bespaar je veel kopiŽren en plakken en vermindert de omvang van de website.

Een 'extern javascript' kun je in jouw HTML-pagina gebruiken door het op te roepen met de volgende code, die in het HEAD-gedeelte opgenomen wordt:
<script src="naam_van_het_script.js"></script>
Opdat de browser het script zou kunnen vinden is het uiteraard nodig dat het script zich op jouw website bevindt en de verwijzing ernaar correct is, net zoals de verwijzing naar een afbeelding correct moet zijn opdat die zou getoond worden.
Daarom wordt steeds gevraagd het '.js'-bestand in dezelfde map te plaatsen als het html-bestand.
Indien je hetzelfde script in verschillende html-pagina's wenst te gebruiken, dan moet je in de verwijzing <script src="naam_van_het_script.js"></script> het correcte pad aangeven.


Aanpassen van de JavaScripts

Sommige .js-bestanden kun je ongewijzigd gebruiken, in andere moeten wel aanpassingen gebeuren.
Een javascript-bestand kun je openen met een eenvoudige tekstverwerker zoals Kladblok.
Je brengt de wijzigingen aan en slaat het terug op onder dezelfde naam en met dezelfde extensie: .js. (Kladblok slaat standaard de bestanden op met de extensie .txt.)
Gebruik nooit een tekstverwerker zoals Word: dergelijke programma's voegen allerlei code toe voor de layout van de pagina die voor JavaScript ongewenst is, waardoor een script dat met Word opgeslagen is gegarandeerd niet meer werkt!

Aanvulling: Ook de editors 'Nvu' en 'Kompozer' bevatten een bug die een script (of onderdelen ervan) dat je in HEAD gekopieerd hebt naar BODY verplaatst, waardoor sommige scripts niet meer werken. Gebruik in voorkomend geval een andere editor/tekstverwerker.


Invoegen van hyperlinks

Vaak is het nodig dat je hyperlinks invoegt in een script.
Op deze site geldt de afspraak dat de plaats waar je een hyperlink invoegt, aangeduid wordt met een "hekje" (= "number sign" = het teken "#").
Een voorbeeld: <a href="#">Ga naar pagina 1</a> wordt <a href="pagina1.htm">Ga naar pagina 1</a>


Vragen

Indien je problemen ondervindt om een script in jouw website te integreren, wend je je best tot het Forum: daarmee bereik je veel vrijwillige medewerkers die bereid zijn je te helpen.
PS: Vergeet niet een bedanking te sturen naar de persoon die jou geholpen heeft.


Copyright: Het internet is van iedereen, de volledige inhoud van deze site kan door iedereen vrij gebruikt worden.