JavaScripts knippen en plakken
Op deze website vind je javascripts die je door eenvoudig knippen en plakken aan jouw site kunt toevoegen.
vorige   DHTML VOORBEELDEN   volgende

DHTML is de term die gebruikt wordt om de samenwerking tussen HTML, JavaScript en CSS aan te geven. Net zoals bij de CSS-voorbeelden vind je hier zo weinig mogelijk theorie maar zoveel mogelijk praktische voorbeelden. Een beetje kennis van HTML, JavaScript en CSS is wel noodzakelijk om dit te kunnen begrijpen en vooral om dit zelf te kunnen toepassen.


Door de wildgroei van browsers en hun verschillende interpretaties waren de dhtml-voorbeelden te ingewikkeld geworden: voor bijna iedere browser moest een andere code gebruikt worden. Ze werden daarom allemaal verwijderd en worden stelselmatig vervangen door voorbeelden die enkel nog rekening houden met de mogelijkheden van de recente browsers.


1. document.getElementById('id').style: een element benaderen met getElementById
2. document.getElementsByTagName('tag'): een element benaderen met getElementsByTagName
3. document.getElementsByTagName('div'): een element tonen of verbergen met getElementsByTagName
4. document.getElementsByTagName('body'): de achtergrond wijzigen met getElementsByTagName
5. document.getElementById('id').innerHtml: inhoud wijzigen met innerHtml
6. document.getElementById('id').focus(): de focus van formulierelementen verplaatsen
7. document.captureEvents(Event.x): een gebeurtenis detecteren (voorbeeld: cursorpositie vaststellen)
8. addEventListener(): event detectie toevoegen aan een element (crossbrowser script)
9. document.getElementsByName('name'): meerdere elementen tegelijkertijd benaderen (voorbeeld: keuzevakjes)
10. document.getElementsByClassName('classNaam'): elementen benaderen via hun classNaam (voorbeeld: classNaam wijzigen)


Hier vinden ge´nteresseerden achtergrondinformatie over het benaderen van elementen via het W3C-DOM.


1. DOM: het Document Object Model, op een andere manier bekeken
2. nodeType: verschillende types van knooppunten
3. elementNode: het element knooppunt
4. textNode: het tekst knooppunt
5. attributeNode: het attribuut knooppunt
6. DOM voorbeeld: volledig uitgelegd voorbeeld van een DOM script


Uitleg over en voorbeelden van object georiënteerd JavaScript.


1. Eigen objecten maken: introductie (voorbeeld: cd-collectie)
2. Prototype: introductie (voorbeeld: een zoekmethode voor een array maken)


Voorbeelden van het gebruik van jQuery voor de absolute beginner.


1. show(), hide(), fade(), slide(), Toggle(): elementen tonen of verbergen
2. animate(): animeren van elementen
3. .css(): css eigenschappen wijzigen

Copyright: Het internet is van iedereen, de volledige inhoud van deze site kan door iedereen vrij gebruikt worden.