Ontstaan JMT
 

 

Start
Omhoog
Waarom???
JAN MATJE
Archief 1985-2010
JMT 2011
JMT 2012
JMT 2013
JMT 2014
JMT 2015
JMT 2016
JMT 2017

 

Oprichting in 1893 - Heroprichting in 1985

De Nederlander, Jan van Alten, zou zich in de 19de eeuw in onze streken zijn komen vestigen en bracht het vlechten van matten (biezen-matten) als industrie in ons dorpje. In die tijd heerste er hier echt veel armoede. Dit blijkt zeker uit het feit dat kinderen van 8 jaar reeds werden ingeschakeld in het vlechten.

In alle straten werd deze ambacht beoefend. Van Alten kreeg dan ook spoedig de passende bijnaam "JAN MAT". In de schoot van fanfare Verbroedering ging men in 1893 over tot de oprichting van de JAN MAT-toneelkring. Er bestond toen in de beide dorpsgemeenschappen (Nederlands en Belgisch Putte) slechts een fanfare (vandaar de naam  verbroedering) en een toneelkring. Vlak na 1918 waren de voornaamste spelers Frans Swanen, Alfons Stockmans (van Polleke) en Muske Claessens.

In 1920 ontstond er een scheiding tussen de fanfare Verbroedering en de toneelkring Jan Mat. Dank zij de diplomatie van Gerard Van Bouwel, toen postmeester, bleven de fanfare en de toneelkring altijd samenwerken. Het was de fanfare die zorgde voor de muzikale opvoeringen tijdens de pauzen. Het was ook in die tijd dat men steeds twee stukken speelde: een drama en een klucht. Men had tenslotte ook als opdracht de mensen "tevreden en zonder problemen" naar huis te sturen. Daarom werd er steeds geeindigd met het spelen van een blijspel. Als men weet dat toen de voorstellingen startten om 5 uur in de namiddag en eindigden om 11 uur 's avonds, begrijpt men ook beter de rol van de fanfare die de pauzen met aangepaste muziekopvoeringen verzorgden. (Het avondeten moest ook nog genuttigd worden!) Deze samenwerking bleef duren tot het uitbreken van de tweede wereldoorlog in 1940. Het jaar 1923 betekende voor de kring het begin van een zeer vruchtbare periode en dit o.l.v. ex-schoolhoofd Jef Peeters. Dit hoogtepunt werd bereikt dank zij de medewerking van Piet Kerstens, Flor Van Dijck, Frans Van Bouwel, Meester Schuurweegs, Petrus en later Eduard Stockmans, Alexander en Rene Hesbeens, de familie Van Bouwel (Louis, Gerard junior en Jos), Bart Koolen, Louis Nagels en Eduard Van Den Bogaert en nog zovele anderen wiens namen ons niet direct te binnen schieten.

De "VRIENDENSCHAAR" uit Staboek en "JAN MAT" uit Putte-Ertbrand waren, wat toneel betreft, toen de bekendste verenigingen uit heel de Polder. Welke van onze oudere lezers herinneren zich niet Jos Baeten, Ward Van Den Bosch, Ward Van de Poel, meester Jef Carpentier en meester Taymans en vele andere "topfiguren" van de Vriendenschaar. Toen heerste er tussen beide verenigingen een echte rivaliteit maar dan op een "gezonde" basis.

Na Jef Peeters werd in 1932 Piet Kerstens regisseur. Alle toneelspelen die Jan Mat voor het voetlicht bracht kunnen wij niet opnoemen. De voornaamste echter waren: Waar de Ster bleef stillestaan (Felix Timmermans), Kinderen van ons Volk, De Wonderdokter, En die niet geteld worden, S.O.S. Vitrise .... en nog zovele anderen. In 1945 trad JAN MAT een laatste keer op in het domein van Graaf Moretus (Ravenhof) en dat in een openluchtspel.

Na welgeteld 40 jaar (1985) werd die oude toneeltraditie in ere hersteld. Als eerste stuk werd gekozen voor "DE DWAASHEID HEEFT HAAR EIGEN RECHT". Dit is een toneelstuk in drie bedrijven van John Patrick. Er werd een eerste keer gespeeld op vrijdag 19 april 1985 en de toegangsprijs bedroeg toen 100 fr. Dit stuk werd nog tweemaal op het podium gebracht en dit op zaterdag 20 en zondagmiddag 21 april 1985. JAN MAT WAS HERBOREN!