Commentaar na de eerste voorstelling
 

 

Start
Omhoog
Waarom???
JAN MATJE
Archief 1985-2010
JMT 2011
JMT 2012
JMT 2013
JMT 2014
JMT 2015
JMT 2016
JMT 2017

ACHTER DE SCHERMEN VAN DE

JAN MAT - TONEELKRING.

De commentaren waren eensluidend: "De dwaasheid heeft haar eigen recht" is een stuk van hoogstaande kwaliteit en het geleverde spel stond op een hoog peil. Nu het doek gevallen is, nog nagepraat wordt over onze 3 geslaagde voorstellingen, blikken we graag even terug op de voorbereidingen. Want bij een oprichting van een toneelkring, komt heel wat meer kijken dan men op het eerste gezicht zou denken.

10 december 1984 was een heuglijke en historische datum voor Putte. Jan Mat werd boven de doopvond gehouden. Enkele mensen staken de koppen bij elkaar om, zoals elke vereniging, een bestuur te kiezen. Leon Cruysweegs werd voorzitter, Louis Koolen ondervoorzitter, Marcel Gysen secretaris en Gilbert Gysen schatbewaarder. Onze eerste zorg was echter aan de nodige fondsen te geraken. Toneelspelen kost geld, heel veel geld en je begint tenslotte van nul. Zo kwam onze voorzitter op het idee een sympathiesantenlijst te openen waarop men kon inschrijven, om alzo een bijdrage te leveren. Vele sponsors, die anoniem bleven, brachten meer dan 32.000 fr. in kas. Zonder hen was deze voorstelling niet mogelijk geweest. Nogmaals onze hartelijke dank. Wij ontvingen ook bijdragen van sponsors, vermeld op het blaadje in ons programma. Wij danken ook hen van harte.

Het geldprobleem was van de baan. Toneelspelen kun je echter niet alleen. Ons stuk kende een rolbezetting van 6 dames en 5 heren. Zonder al te veel moeite konden we deze 11 acteurs en actrices engageren, mensen die zich met enorm veel enthousiasme hebben ingezet. Sindsdien hebben enkele nieuwe leden zich opgegeven waardoor onze toekomst nog meer verzekerd wordt. Toch een bewijs dat de mensen in Putte "toneelminded" zijn ! De voornaamste struikelblokken waren nu weggeruimd: we hadden een stuk, het geld, de nodige acteurs en actrices. Maar daarmee was de zaak nog niet rond. Ten eerste: waar gingen we onze lezingen en repetities houden? Het antwoord werd vlug gevonden: het gemeentebestuur van Kapellen was zo vriendelijk een lokaal ter beschikking te stellen in de nieuwe bibliotheek te Putte, waarvoor ook onze hartelijk dank. Ten tweede: decor en belichting? Na de raming van de kosten -een decor kost geen peulschil- besloten we zelf het decor te bouwen. Vele vrije dagen werden hiervoor opgeofferd maar het resultaat is dan ook naargelang: ons decor mag gezien worden. Het NKT (Nieuw Kapels Toneel) mogen we ook dankbaar zijn: zij leverden ons volledig gratis hun belichting.

Een belangrijk punt mogen we echter niet over het hoofd zien. We moesten onze nieuwe kring voldoende bekend maken bij het publiek. Buiten onze affiches en strooibiljetten, die we in gans Putte verspreidden, voerden we een grootscheepse publiciteitscampagne: pers en rado werden ingeschakeld. In de eerste plaats danken we het weekblad "DE POLDER" voor hun uitgebreide artikels. Op 17 maart ll. organiseerden we een persconferentie. Zowat alle plaatselijke redacteurs van de Vlaamse kranten werden hierop uitgenodigd. Zij maakten onze kring tot ver buiten Putte bekend. We verwittigden ook alle vrije radiozenders uit Putte en omstreken. In een live-uitzending van radio TOTAAL van Kapellen op zondag 14 april kregen we de gelegenheid een uiteenzetting te geven over het ontstaan van onze toneelkring. Geen enkel middel lieten we onbenut om met onze kring naar buiten te komen.

Intussen naderde de dag van onze eerste opvoering. Na 3 maanden repeteren, met 6 laatste repetities in het Gildenhuis te Putte, was het dan zover. Vrijdag 19 april, 19.45 u. De zaal is in gereedheid gebracht, de eerste toeschouwers komen binnen. De spanning achter de coulissen stijgt. 20.00 u. De zaal is reeds goed gevuld. Onze toneelmeesters nemen hun plaatsen in. De spelers kiezen hun posities. Een laatste controle of alle rekwisieten aanwezig zijn ...

En dan 20.15 u. De lichten in de zaal worden gedoofd. Het geroezemoes sterft weg. De muziek begint te spelen. De spanning bereikt zijn hoogtepunt. Langzaam opent het doek. Spots aan! Het spel begint. JAN MAT IS HERBOREN.

Tenslotte dit nog: het verbaast ons telkens weer dat er zich zoveel mensen belangeloos en onbaatzuchtig ingezet hebben en ons financieel steunden om deze opvoeringen mogelijk te maken. Wij zijn tenslotte een onafhankelijke kring die uw steun en belangstelling nodig heeft. Wij bedanken ook de vele toeschouwers en hopen al deze mensen opnieuw te mogen begroeten op onze volgende voorstelling. Het is goed geweest. Tot weerziens !

*****************************************************************