CONSULTINGServices EN NL
Jacques
TIMMERMANS
 

Professioneel profiel
LIFE SCIENCES, FARMA, ZIEKENHUIZEN & GEZONDHEIDSZORG

E N G L I S H   F R A N Ç A I S   N E D E R L A N D S
Short
CV
| Detailed
profile
  CV
résumé
| Profil
détaillé
  < Kort
CV
> Uitgebreid
profiel
Vorig  Home Profiel - Menu Consulting Documenten  Volgend
<  SAMENGEVATTE  CV  >
 
 •  Persoonlijke gegevens
  Geboren te Brussel (België, Europa) op 18 december 1956.
Moederta(a)l(en) : franstalige vader, nederlandstalige moeder, vloeiend in Engels.
Schoolonderwijs : oud-humaniora.
Wettelijk samenwonend, twee kinderen.

 Adres :

Rue Cardinal Mercier 66, B-1460 Virginal Ittre, België

 Email :

jacques.timmermans@skynet.be

 Website :

www.jacquestimmermans.com

 Linkedin profiel :

www.linkedin.com/in/jacquestimmermans

 

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer : bepaalde vertrouwelijke gegevens (o.a. telefoonnummers en andere persoonlijke details waarvan misbruik kan gemaakt worden) worden op deze webpagina niet vermeld. Voor verdere informatie, gelieve contact op te nemen per post of per e-mail.
 •  Studies en opleidingsgegevens

  1994 – 1999 :

Verschillende aanvullende bedrijfscursussen en -opleidingen betreffende personeelsbeheer (transactionele analyse, coaching, conflicthantering, teambuilding, leadership, ...)

  1984 – 1991 :

Doctor (Ph.D.) in de Farmaceutische Wetenschappen, ULB (Brussel, België),
Farmaceutische, Galenische en Biofarmaceutische Dienst (behaald “met de grootste onderscheiding en gelukwensen van de jury
, Cum Laude")

 1986 :

Industrie apotheker (inschrijving op de lijst, Belgisch staatsblad van 10.02.1987)

 1984 :

Erkende Bandagist, verstrekker van prothesen en implantaten  (RIZIV-INAMI)

  1981 – 1983 :

Ziekenhuisapotheker, ULB (behaald "met grote onderscheiding")

  1974 – 1981 :

Apotheker (Pharm.D.), Université Libre de Bruxelles -  ULB (behaald "met grote onderscheiding")
 •  Professionele antecedenten

  08.2012 – heden :

Quality Assurance & Regulatory Affairs Manager
(
Medische Hulpmiddelen industrie)
Hospithera, Brussel,
rapporterend aan
de Algemene Directie
: Dhr Ph. Van den Bogaert

  11.2007 – heden :

Onafhankelijk senior consultant (Ziekenhuizen & Healthcare, Farma industrie)
Jacques Timmermans [Ph.D., Pharm.Sci.], Consulting Services (Freelance)

  01.2011 – 12.2011 :

Apotheker hoofd van dienst (ziekenhuis milieu)
Groupe Hospitalier La Ramée-Fond’Roy, Brussel (deeltijds werk), rapporterend aan
de Algemene Directie : Dr M. Derély, Dr E. Debersaques

  10.2005 – 09.2007 :

Raadgever van de Algemene Directie (ziekenhuis milieu)
Ziekenhuis netwerk « UVC Brugmann »  en « UKZKF » (IRIS / VUB - ULB, Brussel), rapporterend aan
de Algemene Directie : Pr D. Désir, Pr G. Casimir

  05.2005 – 09.2005 :

Projectleider « Infohos, IHCgroup / Apotheek softwarepakket »
(
implementatie/opstart van de geïntegreerde ziekenhuissoftware)
Sint-Jan Kliniek - Clinique Saint-Jean, Brussel,
rapporterend aan
de Algemene Directie : Dr P. Gérard, Dr G. Hanique

  02.2003 – 04.2005 :

Beheersdirecteur/Coördinator van de Apotheek diensten (ziekenhuismilieu)
Netwerk « Centres Hospitaliers de Jolimont - Lobbes, Tubize - Nivelles »,
rapporterend aan
de Afgevaardigd Bestuurder : C. Faucon

  11.1991 – 09.2003 :

Universitair Wetenschappelijk Medewerker ULB, Brussel, België
Faculteit der Geneeskunde en Farmacie
, Farmaceutisch Instituut, Pr A.J. Moës

  07.2001 – 01.2003 :

Interne auditor & Kwaliteitsbewaking (K.B.) adviseur (ziekenhuismilieu)
CUB Erasmus ziekenhuis, ULB (Brussel, België)

 

Audit en K.B. van de tarificatie- en facturatieverrichtingen (02.2002 – 01.2003),
rapporterend aan de Algemene Directie, Pr J.-C. Yernault, Pr S. Lejeune

 

Audit en K.B. van de farmaceutische verrichtingen (07.2001 – 12.2001),
rapporterend aan de Apotheek dienst,
D. Even-Adin

  01.1991 – 11.2000 :

Laboratoriumchef voor Préformulatie, R&D Prékliniek (Farmaceutische industrie)
UCB N.V., Farma Sector, PS&M Dept., Eigenbrakel, België

 1990 :

Nationaal Geneesmiddelenbewaking Uitgenodigd Expert voor België
Europese Commissie, Brussel  (ad hoc groep voor de CPMP vergaderingen)

  02.1987 – 01.1988 :

Coördinator Laboratorium en Klinische Eenheid (ziekenhuis klinische studies)
Klinische Farmacologie Dienst, CUB
Erasmus ziekenhuis, ULB, Brussel

  12.1981 – 01.1987  
02.1988 – 12.1990 :

Ziekenhuisapotheker (Waarnemend Hoofdapotheker : 05.83 – 08.83)
Apotheek dienst, CUB Erasmus ziekenhuis, ULB, Brussel
 •  Onderscheidingen en vermeldingen

 sinds 1998 :

Persoonlijke biografie vermeld in verschillende Marquis Who’s Who, NJ, USA

 1991 :

Laureaat voor de prijs van de 5de sectie wedstrijd van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.
 •  Lidmaatschappen

 sinds 2009 :

Mensa International (België)

 sinds 2003 :

Association Francophone des Pharmaciens Hospitaliers de Belgique (AFPHB)

  1990 – 2003 :

Belgisch Genootschap voor Farmaceutische Wetenschappen

  1993 – 2002 :

Vereniging der Apothekers van de Farmaceutische Industrie (VAPI, België)

  1984 – 1992 :

European Society of Clinical Pharmacy

  1983 – 1992 :

Belgische Vereniging van Ziekenhuisapothekers
 •  Uiteenzettingen en onderwijsopdrachten

  Academische jaren  
1997 – 2003 :

Leraar Farmaceutische Preformulatie voor de D.E.S. studenten in Farmaceu-tische Industrie : Universiteiten van Brussel (ULB), Luik (ULg) en Leuven (UCL)

 sinds 1986 :

Regelmatige spreker en trainer (o.a. vormingsprogramma's voor verpleegkundige personeel, artsen, industrieapothekers, personeel van ziekenhuisapotheek)
 •  Gepubliceerde werken

  1982 – 1998 :

Meer dan 30 wetenschappelijke artikels gepubliceerd in diverse internationale vaktijdschriften

  1991 – 2001 :

Uitvinder en co-uitvinder van 3 octrooien (aangewezen staten : Eur., US en Internationaal)

 •  Interesses en hobbies
  Familie en vrienden. Muziek beluisteren en interpretatie. Schrijven van novelles.
Sport : alp
ine-ski, roller, martiale kunsten (Tai Ji Quan, Karate).
 
Vorige pagina  Home Naar begin  Volgende pagina

Professioneel profiel - Curriculum Vitae - Carrière overzicht van Dr Jacques TIMMERMANS (Brussel, België)
Laatste wijziging op deze pagina  2013-03
Professioneel profiel    Consulting diensten    E-mail    Contact

Copyright © 2000-  Jacques Timmermans. Alle rechten voorbehouden.