CONSULTINGServices EN NL
Jacques
TIMMERMANS
  Professioneel profiel
LIFE SCIENCES, FARMA, ZIEKENHUIZEN & GEZONDHEIDSZORG
E N G L I S H   F R A N Ç A I S   N E D E R L A N D S
Short
CV
| Detailed
profile
  CV
résumé
| Profil
détaillé
  Kort
CV
< Uitgebreid
profiel
>
Vorig  Home Profiel - Menu Consulting Documenten  Volgend
<  GEDETAILLEERD  PROFESSIONEEL  PROFIEL  -  INHOUDSOPGAVE  >
     PERSOONLIJKE  GEGEVENS      OPLEIDING  
 

  Persoonlijke gegevens

 

  Studies en opleidingsgegevens

 
 

  Onderscheidingen en vermeldingen

 

  Project- & personeelsbeheer (opleidingen)

 
 

  Interesses en hobbies

 

  Quality Assurance & Regulatory Affairs

 
 
   LOOPBAAN  &  SKILLS
 
   BETREKKINGEN  &  COMMUNICATIE
 
 

  Professionele antecedenten

 

  Lidmaatschappen

 
 

  Consulting diensten

 

  Uiteenzettingen en onderwijsopdrachten

 
 

  Functieomschrijving van laatste banen

 

  Octrooien (aanduiding als uitvinder)

 
 

  Overdraagbare bevoegdheden

 

  Artikels en publicaties

 
 

  Professionele referenties

 

 
         
 
 •  Persoonlijke gegevens
Terug naar menu ] 

 Naam, voornaam :

TIMMERMANS, Jacques

 Geboortedatum en -plaats :

Ukkel (Brussel, Belgie, Europa), 18 december 1956

 Nationaliteit :

Belg

 Taalkennis :

Moederta(a)l(en): franstalige vader, nederlandstalige moeder, studies in het frans

 

Engels : vloeiend lezen, spreken en schrijven

 Burgerlijke staat :

Wettelijk samenwonend, twee kinderen (1994, 1997)

 Adres :

Rue Cardinal Mercier 66, B-1460 Virginal Ittre, België

 Email :

jacques.timmermans@skynet.be

 Website :

www.jacquestimmermans.com

 Linkedin profiel :

www.linkedin.com/in/jacquestimmermans

 

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer : bepaalde vertrouwelijke gegevens (o.a. telefoonnummers en andere persoonlijke details waarvan misbruik kan gemaakt worden) worden op deze webpagina niet vermeld. Voor verdere informatie, gelieve contact op te nemen per post of per e-mail.
 
 •  Studies en opleidingsgegevens
Terug naar menu ] 

  1984 – 1991 :

Doctor (Ph.D.) in de Farmaceutische Wetenschappen
Université Libre de Bruxelles (ULB, Brussel, België),
Faculteit der Geneeskunde en Farmacie - Farmaceutisch Instituut,
Farmaceutische, Galenische en Biofarmaceutische Dienst

Thesismentor: Pr A.J. Moës,
Titel : Floating hydrophilic matrix dosage forms for oral use : factors controlling their buoyancy and gastric residence capabilities. 
[Samenvatting van de doctoraatsthesis]   
Behaald
“met de grootste onderscheiding en gelukwensen van de jury,
Cum Laude" op 4 juli 1991

 1986 :

Industrie apotheker
Inschrijving op de Belgische lijst (inschrijvingsnummer: 1092) bekomt op 4 november 1986, Belgisch staatsblad van 10.02.1987

Verantwoordelijke voor de farmaceutische voorlichting en reclame betreffende de geneesmiddelen voor menselijk gebruik [artikelen 13 en 14, K.B. van 7 april 1995 ], Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG - AFMPS).
Erkenningsnummer : 904 (16.10.2012)

 1984 :

Erkende Bandagist en verstrekker van prothesen en implantaten (RIZIV - INAMI)
Benoeming (voor artikels 27 en 28) op 1 mei 1984
Erkenningsnummer bandagist: 1-6-26234-95-201
Erkenningsnummer verstrekker van prothesen en implantaten: 6-30473-27-300

  1981 – 1983 :

Ziekenhuisapotheker
Université Libre de Bruxelles (ULB, Brussel, België),
Faculteit der Geneeskunde en Farmacie - Farmaceutisch Instituut,
Scriptiementors :
Pr J. Reuse,
Farmacologische Dienst, ULB, Brussel
Pr A. De Wever, Medisch Directeur, Erasmus ziekenhuis, Brussel
Titel : Le développement des activités de pharmacovigilance en milieu hospitalier

Behaald "met grote onderscheiding" op 10 januari 1984

Accreditatie aan de beroepstitel van Ziekenhuisapotheker
Erkenningsnummer : FT03000430 (20.06.2011)

  1974 – 1981 :

Apotheker (Pharm.D.)
Université Libre de Bruxelles (ULB, Brussel, België),
Faculteit der Geneeskunde en Farmacie - Farmaceutisch Instituut,

Scriptiementor: Pr M. Van Haelen,
Dienst Farmacognosie.
Titel : Saxitoxine (STX) et Tétrodotoxine (TTX) : deux neuropoisons similaires extraits d'animaux marins (et leurs applications potentielles en médecine)

Behaald "met grote onderscheiding" op 26 juni 1981
Inschrijvingsnummer nationale overeenkomst RIZIV - INAMI : 2-08387-66-002

  1967 – 1974 :

Oud-humaniora (latijn-wetenschappen)
Athénée Royal de Bruxelles II, B-1020 Brussel, België
 

 •  Project- en personeelsbeheer (opleidingen)
Terug naar menu ] 

 1999 :

Management By Objective (MBO)
A.-S. Colemont (ACT), België

 1999 :

Research project team management
(empowerment, partnership, commitment, teambuilding)
J. Hamels (Training Manager, UCB Human Resources),
Demol, Dewandre (Lead Group International - the Consulting Group), België

 1998 :

Portfolio Project Management (PPM)
A. Bernier (UCB, PPM Group), in samenwerking met PricewaterhouseCoopers, België

 1995 :

Human Resources
(s
ociale wetgeving, conflicthantering)
G. Van Der Beken (UCB, Human Resources),
Ch. Portois (UCB, Human Resources - Corporate), België

 1994 :

People management
(transactionele analyse, delegatie, coaching, management / leadership)
R. Moyson (Management Training Team),
F. Oidtmann (IBM Skillteam), België
 

 •  Quality Assurance & Regulatory Affairs (opleidingen)
Terug naar menu ] 

 2018 :

Responsible Person GDP
Responsible Person - Goede Distributie Praktijken (GDP)
voor geneesmiddelen
K. Bindus (Quastion learning services/Qplus consult), België

 2013 :

EN ISO 13485 norm
EN ISO 13485:2012 - Medische hulpmiddelen
Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen voor reguleringsdoeleinden
R. Brendel (Quasys / CQHN), België

 2012 :

Interne audit ISO 9001 norm
Conduct van interne audit volgens ISO 9001:2008
Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen
L. Lekeu (Vinçotte Academy), België
 

 •  Onderscheidingen en vermeldingen
Terug naar menu ] 

 sinds 1998 :

Persoonlijke biografie vermeld in verschillende Marquis Who’s Who, NJ, USA :
"Who’s Who in the World" sinds 15de uitgave
"Who’s Who in Science and Engineering" sinds 4de uitgave
"Who’s Who in Medicine and Healthcare" sinds 2de uitgave

 1991 :

Laureaat voor de prijs van de wedstrijd van de 5de sectie 1989 van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.
Titel : Évaluation comparative du transit gastro-intestinal de formes matricielles flottantes et non-flottantes  [Samenvatting  [Publicatie]
Mentor van de bekroonde scriptie
: Pr A.J. Moës, ULB, Brussel
 

 •  Professionele antecedenten
Terug naar menu ] 

  08.2012 – heden :

Quality Assurance & Regulatory Affairs Manager
(
Medische Hulpmiddelen distributie)
Hospithera nv/sa, Brussel,
rapporterend aan
de Algemene Directie
: Ph. Van den Bogaert
Sociale zetel : Klein Eilandstraat 3, B-1070 Brussel, België
(beknopte
functieomschrijving )

  11.2007 – heden :

Onafhankelijk senior consultant (Ziekenhuizen & Healthcare, Farma industrie)
Jacques Timmermans [Ph.D., Pharm.Sci.], Consulting Services (Freelance)

Sociale zetel : rue Cardinal Mercier 66, B-1460 Ittre, België
Hoofdpagina · Info · Contact

  01.2011 – 12.2011 :

Apotheker hoofd van dienst (ziekenhuis milieu)
Groupe Hospitalier La Ramée-Fond’Roy,
B-1180 Brussel (deeltijds werk), rapporterend aan de Algemene Directie
,
Algemeen Directeur : Dr M. Derély
Medisch Directeur : Dr E. Debersaques
(beknopte
functieomschrijving )

  10.2005 – 09.2007 :

Raadgever van de Algemene Directie (ziekenhuismilieu)
Ziekenhuis netwerk van het « UVC Brugmann » en « UKZKF - Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola » (IRIS netwerk / ULB - VUB, Brussel), rapporterend aan de Algemene Directie
,
Algemeen Directeur : Pr D. Désir
Medisch Directeur : Pr G. Casimir
Sociale zetel : A. Van Gehuchtenplaats 4, B-1020
Brussel, België
(beknopte functieomschrijving )

  05.2005 – 09.2005 :

Projectleider « Infohos, IHCgroup / Apotheek softwarepakket »
Sint-Jan Kliniek - Clinique Saint-Jean,
Kruidtuinlaan 32, B-1000 Brussel, rapporterend aan de Algemene Directie,
Beheersdirecteur : Dr P. Gérard
Medisch Directeur ad interim : Dr G. Hanique
(beknopte
functieomschrijving )

  02.2003 – 04.2005 :

Beheersdirecteur/Coördinator van de Apotheek diensten (ziekenhuismilieu)
Netwerk « Centres Hospitaliers de Jolimont - Lobbes, Tubize - Nivelles »,
rapporterend aan de Afgevaardigd Bestuurder : C. Faucon
Sociale zetel : rue Ferrer 159, B-7100 Haine-Saint-Paul, België
(beknopte
functieomschrijving )

  11.1991 – 09.2003 :

Universitair Wetenschappelijk Medewerker  ULB, Brussel, België
Faculteit der Geneeskunde en Farmacie, Farmaceutisch Instituut,
Dienst Galenische en industriële farmacie en biofarmacie,
Diensthoofd : Pr A.J. Moës
(beknopte functieomschrijving )

  07.2001 – 01.2003 :

Interne auditor & Kwaliteitsbewaking (K.B.) adviseur (ziekenhuismilieu)
CUB Erasmus ziekenhuis, ULB
Lenniksebaan 808, B-1070 Brussel, België
(beknopte functieomschrijving )

 

Audit en K.B. van de tarificatie- en facturatieverrichtingen (02.2002 – 01.2003),
rapporterend aan de Algemene Directie,
Medisch Directeur : Pr J.-C. Yernault
Beheersdirecteur : Pr S. Lejeune

 

Audit en K.B. van de farmaceutische verrichtingen (07.2001 – 12.2001),
rapporterend aan de Apotheek dienst,

Diensthoofd : D. Even-Adin

  01.1991 – 11.2000 :

Laboratoriumchef voor Préformulatie, R&D Prékliniek (farma industrie)
UCB N.V., Farma Sector, Onderzoek en Ontwikkeling,
Préformulatie Laboratorium R&D,
Departement Product Safety & Metabolism,
Chemin du Foriest, B-1420 Eigenbrakel, België
Laboratoriumchef DMPK : E. Baltes
Departementshoofd : J. Roba
(beknopte functieomschrijving )

 1990 :

Nationaal Geneesmiddelenbewaking Uitgenodigd Expert voor België
Europese Commissie (EC), Brussel,

aangewezen voor de vergaderingen van de "ad hoc group on Pharmacovigilance of the Committee of Proprietary Medicinal Products (CPMP)", Commission of the European Communities
(beknopte
functieomschrijving )

  02.1987 – 01.1988 :

Coördinator Laboratorium en Klinische Eenheid (ziekenhuis klinische studies)
Klinische Farmacologie Dienst, CUB Erasmus ziekenhuis, ULB

Lenniksebaan, 808, B-1070 Brussel
Diensthoofd : Dr D. Gangji
(beknopte
functieomschrijving )

  12.1981 – 01.1987  
02.1988 – 12.1990 :

Ziekenhuisapotheker (waarnemend Hoofdapotheker : 05.83 – 08.83)
Apotheek dienst, CUB Erasmus ziekenhuis, ULB,
Lenniksebaan, 808, B-1070 Brussel
Diensthoofd : Apotheker D. Even-Adin
(beknopte
functieomschrijving )
 

 •  Consulting diensten
Terug naar menu ] 

  sinds 12.2007 :

Professionele activiteit als dienstverlener (onafhankelijk senior consultant), zie gedetailleerde sectie
 

 •  Functieomschrijving van laatste banen
Terug naar menu ] 

 

Zie gedetailleerde sectie
 

 •  Professionele referenties
Terug naar menu ] 

 

Zie oversichtslijst
 

 •  Lidmaatschappen
Terug naar menu ] 

 sinds 2009 :

Mensa International (België)

 sinds 2003 :

Association Francophone des Pharmaciens Hospitaliers de Belgique (AFPHB)

  1990 – 2003 :

Belgisch Genootschap voor Farmaceutische Wetenschappen

  1993 – 2002 :

Vereniging der Apothekers van de Farmaceutische Industrie
(VAPI - UPIP, België)

  1984 – 1992 :

European Society of Clinical Pharmacy

  1983 – 1992 :

Belgische Vereniging van Ziekenhuisapothekers
 

 •  Overdraagbare bevoegdheden
Terug naar menu ] 

 

Zie gedetailleerde sectie
 

 •  Interesses en hobbies
Terug naar menu ] 

 

  Familie en vrienden.
  Muziek : beluisteren en interpretatie.
  Schrijven van novelles.
  Sport : alpine-ski, inline roller skate, martiale kunsten.
 

 •  Uiteenzettingen en onderwijsopdrachten
Terug naar menu ] 

 12.2006 :

Timmermans J.,
La forfaitarisation des médicaments.
LOK (Lokale kwaliteitsgroep voor geneesheren, peer-review), Dienst Orthopedische Chirurgie, UVC Brugmann - Horta campus, Brussel, België

 10.2006 :

Timmermans J.,
Forfaitarisation hospitalière et répercussions potentielles en médecine générale.
Permanente vorming sessie van de Wetenschappelijke Vereniging van Algemene Geneeskunde (Société Scientifique de Médecine Générale, SSMG), Brussel, België

  05.2006 – 08.2006 :

Timmermans J., Défrade J.,
Forfaitarisering van de terugbetaling van geneesmiddelen aan het ziekenhuis.
Informatiesessies campagne voor kaderleden, medische en verpleegkundige personeel. Ziekenhuis netwerk van het UVC Brugmann en UKZKH,
IRIS netwerk / ULB - VUB, Brussel, België
[PowerPoint presentatie]

  09.2004 – 11.2004 :

Timmermans J.,
Opleidingssessies voor het personeel van de Apotheek diensten van het ziekenhuisnetwerk Centres Hospitaliers de Jolimont - Lobbes, Tubize - Nivelles over het gebruik van de ziekenhuissoftware ″INFOHOS - IHCgroup, Brugge, België”

  Academische jaren  
 1997 – 2003 :

Timmermans J.,
Universitaire cursussen over Farmaceutische Preformulatie voor de G.G.S. studenten in Farmaceutische Industrie : Universiteiten van Brussel (ULB), Luik (ULg) en Leuven (UCL), België

  11.2001 – 12.2001 :

Timmermans J.,
La Qualité, c'est quoi ?
Opleidingsseminaries voor het personeel van de Apotheek dienst, UZ Erasmus ziekenhuis, Brussel, België
[PowerPoint presentatie]

 10.1994 :

Timmermans J.,
Gamma-scintigraphy in the exploration of the gastro-intestinal transit and relation with absorption kinetics.
VAPI-UPIP continuing education session on the future of orally administered drugs, Capsugel, Bornem, Belgique

  08.1989 :

Timmermans J., Franz M.,
Design of a controlled release floating dosage form:
In vitro - In vivo considerations.
Searle & Co., Pharmaceutical Development Meeting, Chicago, USA

 02.1989 :

Timmermans J.,
Summary of a two-year research program on controlled release floating dosage forms.
Searle & Co., European Development Center, Mont-St-Guibert

  02.1989 :

Timmermans J., Van Gansbeke B.,
Mesure du temps de vidange gastrique de formes galéniques matricielles.
Seminarie van de dienst Nucleaire Geneeskunde / Radio-isotopen,
UZ Erasmus ziekenhuis, Brussel

 01.1988 :

Timmermans J.,
Le rôle d'un centre de pharmacovigilance hospitalier.
Conferentie van de dienst Geneeskunde,
Centre Hospitalier Universitaire de Tivoli, La Louvière

  06.1987 :

Timmermans J.,
La pharmacovigilance hospitalière.
Conferentie i.v.m. voortgezette geneeskundige opleiding voor huisartsen,
Centre Universitaire de Médecine Générale, U.L.B., Mons

 05.1987 :

Timmermans J.,
Development of a resultant-weight apparatus and method.
Selection of appropriate radiopharmaceuticals for in vivo gamma scintigraphic monitoring study.
Searle & Co., European Development Center, Mont-St-Guibert

  02.1986 – 05.1986 :

Timmermans J., Gangji D.,
La pharmacovigilance: A la recherche de Mister ADR.
Cyclus opleidingssessies voor het verpleegkundige personeel,
UZ Erasmus ziekenhuis, Brussel.
 

 •  Octrooien (aanduiding als uitvinder)
Terug naar menu ] 

 

 1. Timmermans J., Moës A.J.,
  Apparatus and method for resultant-weight measuring system.
  United States Patent 5,076,107 (1991).

 2. Bodson G., Timmermans J.,
  New pseudopolymorphic forms of 2-2-4-bis(4-fluorophenyl) methyl -1-piperazinyl ethoxy acetic acid dihydrochloride.
  [European Patent Application 97870193.6-2101 (1997)].

 3. Lamberty Y., Timmermans J., Waegemans T., Bodson G.,
  2-(2-(4-((2R)-2-methyl-3-(10H-phenothiazin-10-yl)propyl)-1-piperazinyl)-ethoxy) ethanol, process for the preparation thereof, pharmaceutical compositions containing said compound and therapeutic uses thereof.
  European Patent Application 00127741.7 (2000).

 4. Berwaer M., Bodson G., Deleers M., Dogimont C., Fanara D., Timmermans J.,
  Pseudopolymorphic forms of 2-[2-[4-[bis(4-fluorophenyl) methyl] -1-piperazinyl] ethoxy] acetic acid dihydrochloride.
  European Patent 1 034 171 B1 (2001).

 5. Lamberty Y., Timmermans J., Waegemans T., Bodson G., Broeders F.,
  2-(2-(4-((2R)-2-methyl-3-(10H-phenothiazin-10-yl)propyl)-1-piperazinyl)-ethoxy) ethanol, process for the preparation thereof, pharmaceutical compositions containing said compound and therapeutic uses thereof.
  United States Patent Application 10/433,832
  International Application Number PCT/EP01/13227 (2001).
   

 •  Artikels en publicaties
Terug naar menu ] 

 

 1. Timmermans J.,
  Saxitoxine et Tetrodotoxine: Deux neuropoisons similaires extraits d'animaux marins.
  A. Pha. Br. 34, 9: 3-13 (1982).

 2. Timmermans J.,
  Développement des activités de pharmacovigilance en milieu hospitalier.
  Mémoire présenté en vue de l'obtention du titre de Pharmacien hospitalier,
  Institut de Pharmacie, U.L.B., Bruxelles (1983).

 3. Timmermans J.,
  Advantages for the pharmacy department of a computerized calculating system for neonates parenteral nutrition.
  Proceed. 13th Symp. Clinical Pharmacy: computer technology and clinical pharmacy
  (computer in practice: abstract 26) Eur. Soc. Clin. Pharm.,
  UK Clin. Pharm. Assoc., Bournemouth, UK (1984).

 4. Timmermans J.,
  Pharmacovigilance hospitalière: Surveillance d'un médicament au-dessus de tout soupçon.
  XVIème Congrès Hopex 85, Liège, Belgique,
  L'Hôpital Belge 28, 173: 56-64 (1985).

 5. Timmermans J., Gangji D.,
  Tintin à la rescousse de la pharmacovigilance.
  Pharmakon 61: 7-19 (1985).

 6. Neve J., Molle L., Timmermans J.,
  Importance du sélénium en alimentation parentérale totale.
  Pharmakon 62: 95-105 (1985).

 7. Timmermans J.,
  Advantages for the pharmacy department of a computerized calculating system for neonates parenteral nutrition.
  In Progress in Clinical Pharmacy VII, Clinical Pharmacy and Computer Technology,
  J.W. Poston, Swedish Pharmaceutical Press, Stockholm, 224-234 (1985).
   [Samenvatting  [Publicatie]

 8. Pardou A., Timmermans J., Even-Adin D.,
  Use of a microcomputer at the pharmacy level to improve total parenteral nutrition processing in a neonatal intensive care unit.
  J. Pharm. Clin. 4, 4: 563-571 (1985).
   [Samenvatting  [Publicatie]

 9. Timmermans J.,
  Editorship of: Thrombose veineuse profonde: Nouvelles perspectives dans le domaine de la prévention. Sandoz Symposium, French Ed., Rosière, Belgique, 5-20 (1986).

 10. Van Gansbeke B., Timmermans J.,
  Photosensibilité et stabilité des solutions aqueuses d'éosine.
  J. Pharm. Clin. 5, 3: 313-319 (1986).

 11. Ingani H.M., Timmermans J., Moës A.J.,
  Conception and in vivo investigation of peroral sustained release floating dosage forms with enhanced gastrointestinal transit.
  Int. J. Pharm. 35: 157-164 (1987).

 12. Timmermans J.,
  Le phénomène d'adsorption appliqué au charbon activé: A propos de son utilisation comme antidote par voie orale. I. Choisir, connaître et préparer un charbon détoxifiant.
  Pharmakon 71: 89-95 (1987).

 13. Timmermans J., Gangji D.,
  Looking for Mister ADR ..: Efficacy of an awareness campaign on adverse drug reaction (ADR) reporting.
  W.H.O. drug utilization research group meeting, Oslo, Sept. 1987,
  Pharm. Weekbl. Sci. Ed. 9, 6: 330 (1987).

 14. Timmermans J.,
  Le phénomène d'adsorption appliqué au charbon activé: A propos de son utilisation comme antidote par voie orale. II. Administrer pourquoi, quand, combien et comment?
  Pharmakon 73: 29-37 (1988).

 15. Timmermans J., Moës A.J.,
  Determining in vitro the resultant-force acting on a pharmaceutical form immersed in a fluid: An apparatus and a method.
  Proceed. APGI 5th International Conference on Pharmaceutical Technology,
  Paris, France, 2: 294-303 (1989).

 16. Timmermans J., Moës A.J.,
  Various applications of an apparatus determining in vitro the resultant-force acting on a pharmaceutical dosage form immersed in a fluid.
  Proceed. APGI 5th International Conference on Pharmaceutical Technology,
  Paris, France, 1: 22-31 (1989).

 17. Timmermans J., Van Gansbeke B., Moës A.J.,
  Assessing by gamma scintigraphy the in vivo buoyancy of dosage forms having known size and floating force profiles as a function of time.
  Proceed. APGI 5th International Conference on Pharmaceutical Technology,
  Paris, France, 1: 42-51 (1989).

 18. Timmermans J., Van Gansbeke B., Oth M., Franz M., Moës A.J.,
  Gastric residence time determinations of floating vs. non-floating matrices correlated with in vitro measured size and resultant-force kinetics.
  Proceed. 16th Intern. Symp. Control. Rel. Bioact. Mater., Controlled Release Society Inc., Chicago, USA, 60-61 (1989).
   [Samenvatting]

 19. Tielemans C., Knoop C., Doutrelepont J.M., Timmermans J., Even-Adin D., Vanherweghem J.L.,
  Superiority of calcium acetate (ACET) over carbonate (CARB) to bind phosphorus (P) in hemodialysis patients (HDP).
  Proceed. 11th Intern. Cong. Nephrology, Tokyo, Japan (1990).

 20. Timmermans J., Van Gansbeke B., Moës A.J.,
  Optimizing the buoyancy of oral floating dosage forms to improve reliability of gastric retention.
  2ème Forum des Sciences Pharmaceutiques, De Haan,
  J. Pharm. Belg. 45, 1: 76 (1990).

 21. Timmermans J., Moës A.J.,
  Measuring the resultant-weight of an immersed test material:
  I. Validation of an apparatus and a method dedicated to pharmaceutical applications.
  Acta Pharm. Technol. 36, 3: 171-175 (1990).
   [Samenvatting]

 22. Timmermans J., Moës A.J.,
  Measuring the resultant-weight of an immersed test material:
  II. Examples of kinetic determinations applied to monolithic dosage forms.
  Acta Pharm. Technol. 36, 3: 176-180 (1990).
   [Samenvatting]

 23. Timmermans J., Moës A.J.,
  How well do floating dosage forms float ?
  Int. J. Pharm. 62: 207-216 (1990).
   [Samenvatting  [Publicatie]

 24. Timmermans J.,
  Evaluation comparative du transit gastrique de formes pharmaceutiques matricielles flottantes et non-flottantes.
  Bull. Acad. Méd. Bel. 145, 8-9: 365-375 (1990).
   [Samenvatting  [Publicatie]

 25. Timmermans J.,
  Floating hydrophilic matrix dosage forms for oral use:
  Factors controlling their buoyancy and gastric residence capabilities.
  Thèse présentée en vue de l'obtention du titre de Docteur en Sciences Pharmaceutiques,
  Université Libre de Bruxelles (1991).
   [Samenvatting]

 26. Van Gansbeke B., Timmermans J., Schoutens A., Moës A.J.,
  Intragastric positioning of two concurrently ingested pharmaceutical matrix dosage forms.
  Nucl. Med. Biol. (Int. J. Radiat. Appl. Instrum. Part B)
  18, 7: 711-718 (1991).
   [Samenvatting]

 27. Timmermans J., Moës A.J.,
  Factors controlling the buoyancy and gastric residence capabilities of floating hydrophilic matrix dosage forms for oral use.
  B.T. Gattefossé 84: 53-70 (1991).

 28. Oth M., Franz M., Timmermans J., Moës A.,
  The bilayer floating capsule: A stomach-directed drug delivery system for Misoprostol.
  Pharm. Res. 9, 3: 298-302 (1992).
   [Samenvatting]

 29. Timmermans J., Moës A.J.,
  The cutoff size for gastric emptying of dosage forms.
  J. Pharm. Sci. 82, 8: 854 (1993).

 30. Timmermans J., Moës A.J.,
  Factors controlling the buoyancy and gastric retention capabilities of floating matrix capsules: New data for reconsidering the controversy.
  J. Pharm. Sci. 83, 1: 18-24 (1994).
   [Samenvatting]

 31. Timmermans J., Liévin V., Moës A.J.,
  Disintegration kinetics of tablets monitored by means of a resultant-weight apparatus.
  S.T.P. Pharma. Sciences 5, 2: 110-115 (1995).
   [Samenvatting]

 32. Amighi K., Timmermans J., Puigdevall J., Baltes E., Moës A.J.,
  Peroral sustained-release film-coated pellets as a means to overcome physicochemical and biological drug-related problems. I. In vitro development and evaluation.
  Drug Dev. Ind. Pharm. 24, 6: 509-515 (1998).
   [Samenvatting]
   

 33. Timmermans J., Amighi K., Puigdevall J., Baltes E., Moës A.J.,
  Peroral sustained-release film-coated pellets as a means to overcome physicochemical and biological drug-related problems. II. Bioavailability and tolerance assessment in dogs.
  Drug Dev. Ind. Pharm. 24, 6: 517-525 (1998).
   [Samenvatting]

 34. Timmermans J.,
  Forfaitarisering van ziekenhuisgeneesmiddelen : waarom, voor wie, hoe, wat staat er ons te doen ...?

  Medi-Sfeer 274: 6-10 (2006).  [Samenvatting  [Publicatie]
  Gunaïkeia 11, 6: 180-183 (2006).
  BHL 11, 6: 175-178 (2006).
  Andrologic 2, 5: 121-125 (2006).

 35. Timmermans J.,
  La forfaitarisation des médicaments à l'hôpital : pourquoi, pour qui, comment, ... que faire ?
  Big Jim 30: 6-9 (2006).
  Medi-Sphere 274: 6-10 (2006).  [Samenvatting  [Publicatie]
  Gunaïkeia 11, 6: 180-183 (2006).
  VCP 11, 6: 175-178 (2006).
  Andrologic 2, 5: 121-125 (2006).
  Ortho-Rhumato 4, 6: 191-194 (2007).

 36. Timmermans J.,
  Infections nosocomiales : améliorer le diagnostic.
  Le Pharmacien 23, 12 (2008).
   [Samenvatting
   [Publicatie]

 37. Timmermans J.,
  Meilleurs voeux de santé aux établissements de santé !
  Refinancement prioritaire et sans condition du secteur hospitalier.
  Tendances pour Spécialistes 1, 4 (2009).
   [Samenvatting  [Publicatie]

 38. Timmermans J.,
  Numerus clausus : mauvais diagnostic, mauvais remède ?
  Tendances pour Spécialistes 2, 4 (2009).
   [Samenvatting  [Publicatie]
   

 
Vorige pagina  Home Naar begin  Volgende pagina

Professioneel profiel - Curriculum Vitae - Carrière overzicht van Dr Jacques TIMMERMANS (Brussel, België)
Laatste wijziging op deze pagina  2019-03
Professioneel profiel    Consulting diensten    E-mail    Contact

© 2000-