jacques coenye     1948 - fotografie.

1950 - Academie voor Schone Kunsten te Brugge, Antwerpen en Mechelen - maken van olieverfschilderijen.

1967 tot eind 1970 - geven van voordrachten met gesonoriseerde diareeksen - geen documentaires maar een poëtische impressie van een land, een streek.

1970 - lesgever i.v.m. cursussen "Vrijetijdsbesteding" nl. fotografie, het maken van gesonoriseerde diareeksen, emailleren op koper.

1972-1991 - full-time fotografie - van opname tot afwerking.

2004 –geven van workshops batik.

Meerdere malen opgenomen met foto's op nationale en internationale fotosalons - eerste prijzen en onderscheidingen.

Van 1970 tot op heden : uitoefenen van verschillende disciplines : sieraden in zilver, batik, aquarel, draaien van objecten in hout, en maken van poëtische films.

Individuele tentoonstellingen en deelname aan groepstentoonstellingen in talrijke plaatsen in binnen- en buitenland met juwelen, batik, aquarel en gedraaide houtobjecten.

1999 - deelname aan de "International Batik Gathering Now and Then" te Gent.

2003 – organisatie internationale batiktentoonstelling “Batik 2003…kunst in beweging” te Gent.

2005 – geselecteerd “World Batik Conference” in Boston, USA.

2006 – geselecteerd “Batik transitions – From classic to contemporary” georganizeerd ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de “Batik Guild”, UK.
1948 – Photography.

1950 - Academy of Fine Arts in Bruges, Malines and Antwerp (Belgium).

1967 until end 1970 - Lectures with sonorised colourslide-shows (about several regions in Europe and Great-Britain) - not documentaries, but a poetical view on the the region.

1970 - Teacher at Craft workshops -"Enamelling on copper"-"Photography"-"Making of sonorised colourslide-shows".

1972-1991 Full-time photography – from the shot until the finishing touch.

2004 –Organizing batik workshops.

1970 until today : practising different crafts : silver jewellery, watercolour, batik, turning wooden objects and realizing poetic films.

Solo and group-exhibitions in Europe and the UK with photography, jewellery, watercolour, batik and wooden objects. First prizes and distinctions.

Several exhibitions - individual and in group - in different places in Belgium, Europe and the UK with photographs, watercolours, batik and jewellery.

1999 - Participated in the "International Batik Gathering - Now and Then" in Ghent, Belgium.

2003 - Organizer of the international batik-exhibition “Batik 2003...Art in Motion” in Ghent (Belgium).

2005 – Selected to attend the “World Batik Conference” in Boston, USA.

2006 – Selected for the exhibition “Batik Transitions – From Classic to Contemporary” organized by the Batik Guild on the occasion of the 20th anniversary of the Batik Guild UK.


webmaster jacques coenye - 2007
jacques.coenye@skynet.be