Click here for the English version
Geloof in Engelen
is verweven met het web van de spirituele zoektocht van de mensheid.
Zij brengen ons vreugde en stellen ons denken in staat om tot een ruimer begrip te komen.
 Op het hoogste niveau zijn engelen pure energie,
daarom kennen we hun aanwezigheid over het algemeen door ons gevoel, bewustzijn
 of een subtiel 'weten'.
 Wanneer we hen in een glimp meer fysiek zien... zijn ze stralende wezens,
 die zich in een beweging van licht manifesteren.
Je beschermengel zal gedurende je hele huidige leven bij je zijn.
 Engelen hebben zelden een heel directe manier van communiceren.
 Zij herinneren je aan hun aanwezigheid door middel van
een voorgevoel, een flits van licht of kleur,
 of door een blijde of creatieve gedachte door je heen te laten gaan.
 Ze zullen je op subtiele wijze inspireren en verkwikken en bescherming geven aan jou,
 je geliefden, en alles wat je dierbaar is.
 Zo nu en dan zullen ze je woorden aanreiken of je een stukje poŽzie geven.

Mijn Engelbewaarder ... Mijn beschermengel ...Soms voel ik hem zo dichtbij.
Vanaf mijn geboorte is hij bij me en laat hij me nooit in de steek.
Hij laat me vallen en opstaan
er telkens voor zorgend dat ik de balans van mijn leven terug krijg.
Soms vergeet ik me voor hem open te stellen en vind ik geen tijd om naar hem te luisteren.
Maar dan... dan loopt het wel behoorlijk mis.
Tot hiertoe heb ik steeds geluk gehad en ben steeds terug kunnen komen.

 
Luister jij wel eens naar jouw Engelbewaarder?

Kan de aanwezigheid van je Engelbewaarder je beschermen, zelfs voor de dood?

Ons leven heeft zijn natuurlijke en vastgelegde ritme, vanaf het moment van onze geboorte tot aan het moment van onze dood.
Een deel van de bescherming die onze engel geeft, is gekoppeld aan dat ritme.
 Hij zal daarom proberen ons te beschermen tegen een voortijdige dood,
 door onze dwaasheden te doorkruisen of ons genezingsproces te bevorderen.
Er zijn omstandigheden zoals zelfmoord,
 waarin we opzettelijk de ons toegemeten levensduur verkorten, 
maar in andere gevallen, zal onze engel met name aanwezig zijn op die momenten waarop de kans bestaat dat de dood niet volgens plan intreedt.

De meest gestelde vragen buiten het waarom zijn:
hebben criminelen, mensen die afschuwelijke dingen gedaan hebben ...
hebben die ook een engelbewaarder?

Iedereen heeft een beschermengel ... ook zij ... maar weet ...

Een engelbewaarder heeft niet de taak ons leven voor ons te leven.

Engelen proberen ons te leiden,
 maar als wij vastbesloten zijn een bepaalde koers te volgen, kunnen ze dit niet verijdelen.
Alleen wanneer we met hen of met de natuurlijke krachten van harmonie samenwerken kunnen ze ons sturen om ons leven zo positief mogelijk te leven.
Wanneer mensen een duister en destructief pad bewandelen,
 hebben ze zich afgesloten van het licht
 dat altijd net voorbij de zelfgemaakte of zelfopgelegde duisternis ligt.
Het zijn ook die mensen die verdriet en pijn veroorzaken aan anderen.

Luister jij wel eens naar jouw Engelbewaarder?

 
Klik op het boek om de oude berichten te lezen van mijn vroeger gastenboekje

Ik vind het leuk als je even mijn gastenboekje hieronder wilt invullen.   imke@skynet.be

Webdesign ALNIVA® - 2001
CopiŽren of namaak is ten strengste verboden