De Turfsteker.

                                                                               

Heemkundige Kring "Selsaete"

De Heemkundige Kring "Selsaete" is op 12 juni 1995 opgericht 

De bestuursploeg:

Voorzitter - Arlette Janssens

Secretaris - Vivien De Baets

Penningmeester - Beatrice De Caluwé

Ledenadministratie - Rosita D'Hondt

Redactie verantwoordelijke - Arlette Janssens

 

Andere bestuursleden:

 Celiene en Denise Deckmyn

Cynthia De Clercq -  Roger Poppe

Yvonne Van Hecke.

                                            foto's Jozef Hutse

Lidmaatschap:

10 euro per jaar via storting : op rekeningnummer:

446-0644319-88 van de "Heemkundige Kring Selsaete"

Inbegrepen in het lidmaatschap: viermaandelijks tijdschrift

                           "De Turfsteker"

Tevens deelname aan verschillende activiteiten:

Ruilbeurs - Kerstmarkt - Uitstappen enz........

 

Hier Links naar andere sites.

www.zelzate.be   www.toervl.be/shouwpage  www.brusselsairport.be    www.seniorennet.be  www.eos.be

Om kranten te lezen van alle landen en nog veel meer:  www.aboutbelgium.net

www.heemkunde-oost-vlaanderen.be  www.deredactie.be   Alle net radio's www.belgie.fm

www.erfgoedcelmeetjesland.be   

http://www.geocities.com/guyverhelst/zelzate/GuyZelzate.htm

                                                                          

De meest voorkomende familienamen in Zelzate : KLIK  (pdf formaat)                                              mailto:DE TURFSTEKER     Weetjes over de VERKEERSWISSELAAR te Zelzate: KLIK (pdf formaat)                                 

Een collage van onze uitstap zomer 2007 Beveren-Doel KLIK (pdf formaat)                        Indien u iets wilt bijdragen over vroeger en nu over Zelzate

                                                                                                                                      Wilt u iets weten over onze werking en of lid worden, twijfel niet.

Vroeger was het stiller.

                                                                                                                                                                

     Naar Demografische Evolutie en Volkstelling Zelzate                          50 jaar Katte kermis  1957 - 2007  Foto collage  pdf.formaat 

                 

Onze ruilbeurs van 15/03/2008

 

Dit jaar was de bestemming van onze daguistap Ninove.

Het was een prachtige dag op 29/08/2008. 

 

   Foto's Jozef Hutse

Kiosk  Markt      Oude molen

Affiche

 

Bijgewerkt op 06/08/2009

Receptie: opening tentoonstelling.

De tentoonstelling was een enorm succes.

Uitgave van Augustus 2009 : Een bijzonder Zelzaatse sportman. Gilbert Hamerlinck (brak 105 records)

Uitgegeven tijdschriften

van Heemkundige Kring "Selsaete"

"De Turfsteker"

Jaargang en inhoud.

Jaargang 1. Nr.1 april 1996

Inleiding van de voorzitter

De Zelzaatse Zwemvereniging

Café "Het Lammeken" na 25 jaar leegstand gesloopt

Oude gebruiken rond Pasen

Verslag Ruilbeurs

Interview met René Mussche

Oproep Industrie in Zelzate

Zelzate verloor zijn eerste "Charel", Roger Piers

 

Jaargang 1. Nr.2 augustus 1996

Inleiding van de voorzitter

Turfstekers, vroege inwoners van Zelzate

Roger Poppe houdt van Zelzate en muziek

Het gemeentewapen van Zelzate

Zelzate in de periode 1932-1945, voor, tijdens, en na de bezetting

Heemkundige nieuwtjes

Jaargang 1 Nr.3 december 1996

Inleiding van de voorzitter

Mietje Stroel

Aktiviteitenkalender

Alice tapte pintjes en jenever aan de Port

Lezers schrijven  & sprokkelnieuwtjes

Na 155 jaar verdwijnt hoekhuis Pierets-De Colvenaer

Staet der inwoners van de parochie zelzate ten jare 1842

Heemkunde - volkskunde

Prentkaart Historiek 

Verklaring straatnaam - Alphonse Duysburghlaan

Jaargang 2 Nr. 1 april 1997

Inleiding van de voorzitter

Geschiedenis van de "Couffre"

Verslag ledenvergadering en ruilbeurs

De maand Maart

Bede om financiële hulp uit 1649

De geschiedenis van de kalender

De republikeinse kalender 1792-1805

Mietje Stroel

Bommen op de Zelzaatse Stuiver

Het steenkappersatelier va, Louis Willems

Staat der inwoners van Zelzate 1842 (vervolg)

Jaargang 2 Nr. 2 augustus 1997

Inleiding van de voorzitter

verslag van jaarlijkse Keuredag der  4 Ambachten

Gouwdag der Heemkundige Kringen van Oost-Vlaanderen.

Weet u nog, 30 jaar geleden?

Karel Waegenaerstraat

Jozef Chalmet zou dit jaar 100 jaar worden

Augustus

Boerderij in de Victor Huylebroeckstraat

Staat der inwoners van de parochie Selsaete ten jare 1842

Fietstocht  ----- Algemene vergadering

 

Jaargang 2 Nr 3 december 1997

Inleiding van de voorzitter en verslag fietstocht

De maand november

Feest in de Gemeenschapsschool te Zelzate 1997 - 70 jarig bestaan

De Vrijheidsboom

Het kanaal Gent - Terneuzen en de doortocht en oververbinding te Zelzate

Zo was het vroeger!!!

Omer De Bruyckerstraat

Staat der inwoners van de parochie Selsaete 1842

Lidgeld - Cadeau-tip

Informatie Heemkundige Kring "Selsaete"

 

 

Jaargang 3 Nr.1 april 1998

Voorwoord van de voorzitter

Korte geschiedenis van kaak en kaakstraf

St.-Jan-Baptist Zelzate Historisch overzicht

Kerkhofperikelen

Foto's vroeger en nu

De maand mei

Napoleon De Meyerstraat

Hoekhuis "Callant" op de Westkade verdwenen

Staat inwoners Selsaete 1842

Uitstap naar Adegem en Landbouwers handboek

Jaargang Nr. 3 augustus 1998

Voorwoord van de voorzitter + Keuredag Sas van Gent

De maand september

Vier eeuwen parochie Sint-Laurentius

Foto's vroeger en nu

Monnikenwerk aan de kerk

Joseph de Tillouxlaan

Staat inwoners 1842

De "Phenol" een stuk Zelzaatse industriële archeologie

Informatie Heemkundige Kring "Selsaete"

Jaargang3 Nr. 3 december 1998

Voorwoord van de voorzitter + Bezoek Canadamuseum en tuinen

De maand oktober

De Boerenkrijg

Foto's vroeger en nu

Burgemeester De Clercqstraat

Treffen boven Vlaanderen

Taalstrijd vroeger

Staat inwoners 1842

Informatie Heemkundige Kring "Selsaete"

Jaargang 4 Nr. 1 april 1999

Voorwoord van de voorzitter

Foto's van algemene vergadering op 24/11/1998

Keuredag te Zelzate op zaterdag 3 juli 1999

De maand februari

Geschiedenis van tramwegen in Zeeuws-Vlaanderen

Tering en nering in een bepaalde wijk

Folkloristische straatnamen 1ste deel

Foto's vroeger en nu

Zoekertjes

Staat der inwoners van  Selsaete 1843

Informatie Heemkundige Kring "Selsaete"

Jaargang 4 Nr. 2 augustus 1999

Themanummer: De Keuredag 3 juli 1999

Schilden van de Vier Ambachten

Voorwoord van de voorzister geïllustreerd met fot's

De Vier Ambachten geschiedenis, gerechterlijke en administratieve

indeling.

De Keure

Oude Tekst ( kopie van een blad uit de originele Keure)

Volledige tekst van de Keure in hedendaags nederlands

Informatie Heemkundige Kring "Selsaete"

Jaargang 4 Nr. 3 december 1999

Voorwoord van de voorzitter

Wandelpad Karnemelkpolder

De maand januari

Foto's  vroeger en nu

Albert Baecke en Suzanne Gyselinck

Het dialect van Zelzate

Spreuken

Een geschiedenis van het "Kasteel Ter Looveren"

Zoekertjes

Staat van inwoners 1842

Informatie Heemkundige Kring "Selsaete"

Jaargang 5 Nr.1 april 2000

Voorwoord van de voorzitter

Algemene vergadering van 23/11/1999

Postgeschiedenis

Zelzate in oorlog

Lente

De maand juni

Staat der inwoners van "Selsaete"

In onbruik geraakte folkloristische straatnamen

Brazekestraat

Foto's vroeger en nu

Ruilbeurs 04/03/2000

Gouden Huwelijk

Ons gemeentebestuur vanaf 1766

Monnikenwerk aan de kerk

Jaargang 5 Nr.2  augustus 2000

THEMANUMMER : KEUREDAG - ZATERDAG 13 MEI 2000

Schilden van de Vier Ambachten, Zelzate en Terneuzen

Voorwoord van de voorzitter

Document van Ghewichte

Protocol van de Keuredag

De Vliegende Hollander en De Timshel

Terneuzen

Menu Keuredag

Foto's

Loskoppeling  van den Couffre  te Zelzate, een groot Succes.

 

Jaargang 5 Nr.3 december 2000

Voorwoord van de voorzitter

Daguitstap 26/08/2000 Krekenroute

Zelzate leeft (deel 1)

Winter

Coralie Baudouin, Zelzaatse heldin

Postgeschiedenis (aflevering2)

Vroeger en nu

Foto v.h. naaiatelier

Staat der inwoners van de parochie Selsaete

De evolutie van tering en nering i. e. bepaalde tijd

Zelzate leeft (deel2)

Nieuwjaarsbrief uit 1942

 

Jaargang 6 Nr1 april 2001

Voorwoord van de voorzitter

Zelzate leeft (deel3)

Paula Mabilde 100 jaar

Bijgeloof in Zelzate

't Kasteelken

Victorken de Zagezetter

Vroeger en nu

 

 

 

Jaargang 6 Nr.2 augustus 2001

Voorwoord van de voorzitter

Postgeschiedenis (afl.3)

Wernemers van de post

Zelzaatse lapnamen

De maand juli

Zomerhofje

Bijgeloof in Zelzate

Staet der inwoners

Zelzate leeft (deel4)

Vroeger en nu

Jaargang 6 Nr.3 december 2001

Voorwoord van de voorzitter

Verslag daguitstap 25/08/01

Bijgeloof in Zelzate (deel3)

Terug ijs en frieten

De bruggendraaierhuizen

Herfst

Staet der inwoonders van de parochie Selsaete ten jaere 1842

Den ouden end

Postgeschiedenis

De vriendschap van  Selsaete

Vroeger en nu

Zelzate in de sneeuw

Jaargang 7 Nr.1 april 2002

Voorwoord van de voorzitter

Bierbrouwerij DE WITTE LEEUW

RUTGERS VFT - TEERKOT

Plechtige Communie

Staet der inwoonders

De Postgeschiedenis

Lapnamen

 

 

 

 

 

Jaargang 7 Nr.2 augustus 2002

Voorwoord van de voorzitter

Mevrouw Simonne Bracke vertelt

Half- oogstkermis 1939

Gemeenteschool Debbautshoek

Oude landmaten

Het Zelzate van Roger Poppe

Zelzaatse lapnamen

Vrienden

Opmars wegenwerken Zelzate

Jaargang 7 Nr.3 december 2002

Verslag dauitstap 31/08/02

Louis Morival, in memoriam

Uit de Vierschaar - voorwoord van Cesar David

Spaerbank Gend

Jeannot De Fleurquin

Zelzaatse lapnamen

Foto lapnamen

Staet der inwoonders

Vroeger en nu

Klaverblad

postgeschiedenis

Vroolijke jeugd

Jaargang 8 Nr.1 april 2003

Voorwoord van de voorzitter

Algemene vergadering 21/11/02

Stamboom De Scheemacker

Yvonne Claeysens - Louis Jacquet

Zelzaatse lapnamen

De molen van Zelzate

 

 

 

Jaargang 8 Nr.2  augustus 2003

Voorwoord van de voorzitter + verslag Keuredag te Axel

Bij de NMBS tijdens de oorlog 1940-1945

Hangars barsten uiteen

Staet der inwoonders

Civiele bescherming van Zelzate

Café Rubens

Levensloop van de 100-jarige, Maria-Theresia van Bouchaute

Vroeger en nu

Jaargang 8 Nr.3 december 2003

Voorwoord van de voorzitter

Verblijf in Congo, Morival Louis

De Alice

Vroeger en nu

Rodin

Postgebeuren

Zelzaatse lapnamen

Jaargang 9 Nr.1 april 2004

Voorwoord van de voorzitter

De Heuvelmannen, jeugd herinneringen vanf 1940

Louis Van Hecke

Luc De Pauw

Vroeger en nu

 

 

 

 

Jaargang 9 Nr.2 augustus 2004 Themaboekje - Bevrijding

Leon Van Hyfte  en Roger Van Hyfte

Bevrijdingsfeest. Bevrijdinsstoet. Foto's Yvonne Claeyssens

Vrede

Zelzate werd in 2 keer bevrijd

Voor hen was het te laat

Herinneringen, Lucien Renier

Art Bridge

Waar verhaal? Georges Gijsel

Aubrey Ping

Post Card

 

Jaargang 9 Nr.3 december 2004

Voorwoord en verslag algemene vergadering 24/11/04 van de voorzitter

Ruilbeurs 06/03/04

Daguistap 28/08/04 naar Sint-Niklaas

Aubrey Ping

Uit het fotoalbum van Roger Van Hyfte

Leon Van Hyfte

Zondag 16 mei 2004

De bevrijding en later?

Herdenking van de Bevrijding

Toespraak van de heer burgemeester, John Schenkels

Foto Liliane Haerinck

Jaargang 10 Nr.1 april 2005

Voorwoord van de voorzitter

Ruilbeurs

Sint-Laurentiuskerk

Reklameblad "uit verzameling van Lucette De Witte"

De familie Deckmyn en het "Hotel Des Voyageurs"

Een terugblik op het leven van 1864 tot 1925

De wasmachine - uit "Promenade"

Louis Jacquet

 

 

Jaargang10 Nr.2 augustus 2005

Themaboekje

Grote Markt Zelzate vroeger en nu.

 

De Grote Markt

Een voortdurende verandering

door

Denise & Céline Dekmyn

Jaargang 10 Nr.3 december 2005

Verslag dag uitstap naar Brussel op27/08/05 de voorzitter

Heemdag te Zelzate op zondag 29/05/05

Algemene vergadering op woensdag 23/11/05

Kerstmarkt te Zelzate op zaterdag 10/12/05

Ter verbroedering 1955-2005

Rosa & Roger 50 jaar getrouwd

Europaprijs - verbroedering

Verbroederingsfeesten 18/08/05

 

 

Jaargang 11 Nr.1 april 2006

 

Themaboekje

Pierets-De Colvenaerplein

en

Burgemeester Jozef Chalmetlaan

door

Denise &Céline Dekmyn

Jaargang 11 Nr.2 augustus 2006

 

Themaboekje

Burgemeester Jozef Chalmet

 

 

 

 

 

Jaargang 11 Nr.2 December 2006

 

            Deze uitgave is bedoeld als hommage aan

onze uittredende burgervader

dhr. John Schenkels

Ambtstermijn: 01/01/1989 - 31/12/2006

 

Een blik op het Zelzate van

Burgemeester John Schenkels.

Jaargang 12 Nr.1 april 2007

Voorwoord van de voorzitter

Daguitstap Zottegem 25/08/06

Algemene vergadering 22/11/06

Kerstmarkt 09/12/06

Ruilbeurs 03/03/07

De bezittingen in de Vier Ambachten

Grote veranderingen aan het Stationplein

Vrienden uit de jeugdjaren

Herrinneringen uit onze kinderjaren

Drie generaties

Jaargang 12 Nr.2 augustus 2007

Voorwoord van de voorzitter

50 jarig bestaan feestcomité DE KATTE-VOGELZANG

Florimond Boelaert

Afscheid Simonne Bracke en Elisabeth Van Hecke

Katse katten, vroeger en nu

Jaargang 12 Nr.3 december 2007

 

Themaboekje

Burgemeester Livien Danschutter

Burgemeester van 12/11/1962 - 31/12/1968

 

Jaargang 13 Nr.1 april 2008

Blondine ( Bertine D'Hooghe) Blondina

De Leuvense stoof

Rita Van Peteghem

Daguistap Doel

Activiteiten H.K.

De postgeschiedenis

Nawoord Door de voorzitter

 

 

Jaargang 13 Nr. 2 augustus 2008

Voorwoord van de voorzitter

De Loteling

Lootelingen Grooten Oorlog

11/11/1918 ® 11/11/2008

Jozef Hutse

Schoolherinneringen

Vroeger en nu

Heemdag

 

Jaargang 13 Nr.3 december 2008

Voorwoord van de Voorzitter

Tentoonstelling 31/10/08 tot 05/11/08

Daguitstap naar Ninove

Notariswoning Cyptianus Colpaert

Franz Wittoucklaan

De Postgeschiedenis

Kerstmarkt

Jaargang 14 Nr. 1 April 2009

Voorwoord van de voorzitter

Roger Poppe

Het ontstaan van Klein Rusland

Blondine 101 jaar

Jaargang 14 Nr 2 Augustus 20009

Themaboekje : Gilbert Hamerlinck

In deze "Turfsteker" zetten we een bijzonder Zelzaatse sportman in de kijker.

Gilbert brak tijdens zijn loopbaan 105 records.

 

 

 

Terug