Humanistische Jongeren is een open, progressieve en vrijzinnige jeugdvereniging.
Wij willen kinderen en jongeren tot 30 jaar uitdagen tot zelfstandig denken!
We bieden hen en hun begeleiders impulsen die bijdragen
tot de ontwikkeling van hun creativiteit en persoonlijkheid.
Door onze activiteiten en producten willen wij hun kritisch denken aanscherpen,
hun actief sociaal bewustzijn bevorderen en hun waardering voor de omgeving stimuleren.
De jongere krijgt bij HJ de unieke kans om zlf een forum te creren waarbinnen
hij/zij zowel vormende als recreatieve activiteiten kan ontplooien.
Autonomie en wederzijds respect voor ieders eigenheid staan centraal in onze werking,
net zoals het principe van vrij onderzoek.

HJ, OK!