HISTORISCHE TEKSTEN

 

Willem van Oranje (1533-1584) :

Motieven voor een gewelddadige opstand (6 april 1568) 

 

Deze landen worden aangevallen door de Spanjaarden, wiens vaste doel het is om ze te verknechten. Hun bewind brengt leed en ellende, omdat zij dagelijks de overeenkomsten, verdragen en privileges waarop de welvaart van dit land volledige berust, verbreken. Vermits Zijne Majesteit deze verdragen en privileges bevestigd en plechtig bezworen heeft, resulteert dit in een grote en onuitspreekbare antipathie voor Zijne Majesteit en in verlies en schade voor deze landen.

Bovendien proberen de Spanjaarden door de afkondiging en vernieuwing van edicten het ware Woord Gods uit te roeien. Om de ondergang en vernietiging van deze landen te voorkomen, smeekten zowel de katholieke als de protestantse inwoners van het land ons om met de Staten-Generaal iets te ondernemen ten dienste van Zijne Majesteit en in het belang van de gewetens- en godsdienstvrijheid van iedereen. Daarom hebben wij onze geliefde broeder Lodewijk, graaf van Nassau, gesmeekt om zich gewapenderhand te verzetten tegen deze toestanden. Wij geven hem hierbij de macht en het gezag om dit te doen en om zoveel bijkomende soldaten te rekruteren en in dienst te nemen als hij nodig zal hebben om - met Gods hulp - de overwinning te behalen.

 


bron: De Nederlanden: eenheid en scheiding, 1515-1648. Tekstboek voor de leerling, K.U.Leuven, 1984, blz 36-37. Geciteerd in J. Ulens en J. Neutelaers, Fudamenten 4 Nieuwe Tijd. Leuven, Wolters, 1992, blz. 184.


 

klik hier voor achtergrondinfo over Willem van Oranje (Nederlands)
terug naar inhoudsopgave