HISTORISCHE TEKSTEN

 

Andreas Vesalius ( 1514-1564) :

Over de veranderende wetenschap (1543?) 

 

Iedereen is zo verstrikt in geloof en gezag en onze tijd telt zo weinig vrienden der waarheid - die zich bovendien nog slechts door middel van leerboeken op de studie toeleggen - dat velen mij vijandig gezind zijn omdat ik, naar hun mening, in mijn geschriften het gezag van Galenus, de vorst der geneesheren en onze gemeenschappelijke leraar, heb aangetast en niet geheel en al in zijn leer heb berust, ja zelfs beweerd heb, dat er hier en daar in zijn geschriften fouten te vinden zijn. Zij moeten er toch dankbaar voor zijn, dat ik het het eerst gewaagd heb een verkeerde indruk weg te nemen, een buitengewone gelegenheid heb geboden om de waarheid op het spoor te komen. Maar neen, gij zult er integendeel veel vinden, die mijn werk - uit ontzag voor Galenus - zo oppervlakkig hebben ingekeken, dat zij nog altijd, maar zonder intussen het lichaam te hebben onderzocht, beweren dat al wat er in Galenus'anatomische geschriften staat, volkomen waar is. Gij hebt ongetwijfeld inzage genomen van geschriften van vele, zeer geleerde mannen van onze tijd, die openlijk mijn zwakke pogingen ver boven verdienste hebben geroemd, en gaarne erkenden, dat zij hun ogen meer geloofden dan de werken van Galenus.

 


bron: naar Z.J. Baruch, Leven en werk van Andreas Vesalius in het kader van zijn tijd. 's Gravenhage, 1964, blz. 83-84. Geciteerd in: J. Ulens en J. Neutelaers, Fudamenten 4 Nieuwe Tijd. Leuven, Wolters, 1992, blz 19). 


 

klik hier voor achtergrondinfo over Vesalius (Engels)
terug naar inhoudsopgave