HISTORISCHE TEKSTEN

 

Jozef Stalin (1879-1953, sovjetleider 1927-1953)

Reactie op de redevoering van Churchill te Fulton (interview Pravda 13 maart 1946)

 

Een punt dat genoteerd moet worden is, dat Churchill en zijn vrienden in dit opzicht een treffende gelijkenis vertonen met Hitler en zijn vrienden. Hitler begon zijn werk, het ontketenen van een oorlog, met het proclameren van een rassentheorie, namelijk dat alleen het Duitssprekende volk een superieure natie vormde. Churchill begint een oorlog te ontketenen met een rassentheorie door te verzekeren dat alleen Engelssprekende naties superieure naties zijn, die geroepen zijn het lot van de hele wereld te bepalen. De Duitsers deden hun invasie van de Sovjet-Unie via Finland, Polen, Roemenië, Bulgarije en Hongarije. De Duitsers konden dat doen, doordat er destijds t.a.v. de Sovjet-Unie vijandig gezinde regeringen waren in die landen. De Sovjet-Unie verloor… ongeveer zeven miljoen mensen. En wat kan er dan verrassend zijn aan het feit, dat de Sovjet-Unie, uit bezorgdheid voor haar toekomstige veiligheid, ernaar streeft, dat er in hun houding ten opzichte van de Sovjet-Unie loyale regeringen zijn in die landen? Hoe kan iemand die zijn verstand niet heeft laten vare, deze vreedzame aspiraties van de Sovjet-Unie beschrijven als expansionistisch streven van de kant van onze staat?

 

 

 

 


Bron: J. Demey en R. Dhondt, Onze tijd in documenten. Lier, 1973, blz 274-275.terug naar inhoudsopgave