HISTORISCHE TEKSTEN

 

Cecil Rhodes (1853-1902) (eerste minister Kaapkolonie) :

over het "Engelse ras" (geestelijk testament)

 

Ik beweer dat wij het belangrijkste ras op de wereld zijn en dat het des te beter is voor het menselijke hoe groter stukken wij bewonen... Vermits God duidelijk het Engelssprekende ras tot zijn uitverkoren werktuig vormt... is het duidelijk dat Hij ook moet wensen dat ik alles doe wat in mijn vermogen ligt om aan dit ras zoveel mogelijk speelruimte en macht te geven.

 

 


 

bron: X. Adams en R. Geivers. Geschiedenis 5. Antwerpen, Den Gulden Engel, 1993, blz. 111.


 

terug naar inhoudsopgave