HISTORISCHE TEKSTEN

 

Napoleon Bonaparte (1769-1821) (consul 1799-1804, keizer Frankrijk 1804-1814/15) :

De Continentale blokkade (1806)

 

art 1 De Britse eilanden zijn in blokkadetoestand verklaard.

art 2 Alle handel en alle verkeer met de Britse eilanden is verbroken...

art 3 De handel met Engelse waren is verboden en alle waar die aan Engeland toebehoort of uit fabrieken of koloniën komt, zal in beslag worden genomen.

art 7 Geen schip dat onrechtstreeks van Engeland of de Britse koloniën komt, of dat sedert de bekendmaking van dit decreet daar is geweest, zal in om het even welke haven worden binnengelaten. 

  


bron: D. Demoen, Nieuwe Tijd en Nieuwste Tijd. 1648/1715/1870. Antwerpen-Amsterdam, De Nederlandsche Boekhandel, 1982, blz. 61.


klik hier voor achtergrondinfo Napoleon (The Napoleon Series) (Engels)

 

terug naar inhoudsopgave