HISTORISCHE TEKSTEN

 

Benito Mussolini (1883-1945) :

de fascistische leer (La dottrina del fascismo, in Enciclopedia Italiana, 1930?)

 

Het fascisme bestrijdt niet alleen het socialisme maar ook het geheel van democratische ideologieën en praktijken. Het ontkent dat de maatschappij kan worden geleid door het simpele feit van een getallenmeerderheid. Het ontkent dat de massa kan worden geregeerd door het feit dat men haar regelmatig laat stemmen. Het beweert dat er een onveranderlijke, vruchtbare en productieve ongelijkheid onder de mensen bestaat die niet op mechanische en uiterlijke wijze, zoals door het algemeen stemrecht, op eenzelfde peil kan gebracht worden. Democratische regimes zijn regimes waarbij men van tijd tot tijd aan het volk de illusie geeft dat het soeverein is, terwijl de ware en effectieve soevereiniteit bij andere, soms onverantwoordelijke en duistere machten berust.

 


bron:  P. Morren, Met Italië en Duitsland als vaandeldragers komt een groot deel van Europa in de ban van de dictatuur. In P. Morren e.a. De Tweede Wereldoorlog. Een keerpunt in de geschiedenis. Brussel, Ministerie van Onderwijs, 1985, blz. 88.


 terug naar inhoudsopgave