HISTORISCHE TEKSTEN

 

John Locke (1632-1704) :

over de vrijheid en de volkssoevereiniteit (Two Treatises of Government, 1690)

 

Over de vrijheid:

De vrijheid van de mens in de maatschappij bestaat erin onder geen andere wettelijke macht te staand, dan die, welk met inwilliging (agreement) in de gemenebest is opgericht. De vrijheid bestaat er in dat ik in alle dingen waar de wet niets bepaalt, mijn eigen wil kan volgen, en dat ik niet onderworpen ben aan de veranderlijke, onzekere, onbekende, willekeurige wil van een andere persoon.

Over de volkssoevereiniteit:

Wanneer de instanties door een slecht bestuur hun recht en hun macht verbeuren, dan keert de hoogste macht bij de gemeenschap terug, en het volk heeft het recht soeverein te handelen en de wetgevende macht zelf uit te oefenen of een nieuwe regeringsvorm op te richten, en de hoogste macht - die het volledig en onbeperkt bezit - in nieuwe handen te leggen, geheel zoals het volk wil.

 


bron: P. Van de Meerssche e.a., De 19de en 20ste eeuw. Deel 1. De Westerse samenleving. Reeks documentatiemappen geschiedenis en maatschappij. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1985, blz. 10.


 

klik hier voor de volledige Engelse tekst
klik hier voor achtergrondinfo over John Locke (Engels)
terug naar inhoudsopgave