HISTORISCHE TEKSTEN

 

Vladimir Ilyich Lenin (1870-1924) :

Aprilthesen (de Pravda, 7 april 1917)

 

De eigen aard van de huidige situatie in Rusland bestaat in de overgang van de eerste etappe van de revolutie, die als gevolg van de gebrekkige organisatie van het proletariaat de burgerij aan de macht bracht, naar de tweede etappe, die de macht in de handen van het proletariaat en van de boerenbevolking moet leggen.

Geen parlementaire republiek - die terugkeer ware een stap achteruit - maar een republiek van de sovjets van arbeidsafgevaardigden, dagloners en landbouwers van het hele land, van hoog tot laag.

Verkiesbaarheid en de mogelijkheid tot terugroeping op elk ogenblik van alle ambtenaren: hun lonen moeten niet hoger liggen dan het gemiddelde loon van een goede arbeider.

In het agrarisch programma het zwaartepunt terug bij de sovjets van plattelandsdagloners leggen. Inbeslagname van alle domeinen van de grootgrondbezitters. Nationalisatie van alle domeinen van grootgrondbezitters. Nationalisatie van alle gronden in het land: de grond worden ter beschikking gesteld van de plaatselijke sovjets van afgevaardigden van plattelandsdagloners en van landbouwers.

Onmiddellijke fusie van alle banken van het land in één enkele nationale bank, gesteld onder de controle van de sovjet van arbeidsafgevaardigden.

Niet de instelling van het socialisme als onze onmiddellijke taak, maar eenvoudig de onmiddellijke overgang van de controle van de maatschappelijke productie en van de verdeling van de producten in handen van de sovjet van arbeidsafgevaardigden..

 

 


bron: H. Van de Voorde, De staat ten dienste van persoon en gemeenschap? Reeks historische units. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, Apeldoorn, Van Walraven B.V., 1976, blz. 18-19.


 

klik hier voor achtergrondinfo over Lenin (Engels)

klik hier voor uittreksels uit aprilthesen (Engels)

terug naar inhoudsopgave