HISTORISCHE TEKSTEN

 

Een Beierse hertog over de lagere geestelijkheid (25 februari 1522)

 

Zij vertoeven dag en nacht in openbare drankgelegenheden, bedrinken zich in gezelschap van leken, gedragen zich ongepast en lokken geweld uit...

Het is ook meermaals vastgesteld dat priesters na zo'n drinkgelag zonder te slapen, naar het altaar gaan om de goddelijke diensten te volbrengen. Wanneer in een gemeente een kind, vrouw of man sterft, belasten zij de erfgenamen zo hoog voor het gebruik van de kerkhoven en de zielendiensten dat de armen mensen het ternauwernood kunnen opbrengen...

Het is ook bij haast alle priesters in steden en dorpen de gewoonte geworden dat ze, zonder schroom, hun geliefden en kinderen in het openbaar bij zich hebben en deze naar huwelijks- en begrafenisplechtigheden en naar openbare drankgelegenheden meenemen...

 


bron: X. Adams e.a., Geschiedenis 4T. Antwerpen, Den Gulden Engel, 1992, blz. 20-21.


 

terug naar inhoudsopgave