HISTORISCHE TEKSTEN

 

Gabriel Hanotaux (1853-1944) (Frans minister buitenlandse zaken en koloniën 1894-1898):

over de zending van de Fransen

 

Waar het om gaat is in de nog onbeschaafde landen overzee de principes te brengen van een beschaving waarop een van de oudste naties ter wereld zich terecht kan beroemen... Het gaat erom in onze omgeving en in de wijde wereld zoveel mogelijk 'nieuwe Frankrijken' te stichten. Het gaat erom, temidden van de stormachtige concurrentie van de andere rassen, die zich allemaal op dezelfde weg begeven, onze taal, onze zeden, ons ideaal, de roeping van Frankrijk te bewijzen.

 


bron: X. Adams en R. Geivers, Geschiedenis 5. Antwerpen, Den Gulden Engel, 1993, blz. 111. 


 

terug naar inhoudsopgave