HISTORISCHE TEKSTEN

 

Fragment uit een geuzenlied (tweede helft 16de eeuw)Nederlant, ghy zijt belaen
doot ende leven voor u staen,
dient den tyran van Spangien
of volcht om hem te wederstaen
den Prince van Orangien.
Helpt den Herder die voor u strijdt
of helpt den wolf die u verbijt,
weest niet meer neutralisten,
vernielt den tyran, 't is nu meer dan tyt
met al sijn tyranisten.
 


bron: J. Vandemeulebroucke, Middeleeuwen en NieuweTijd. 406/1648/1715. Reeks Levend Verleden. Antwerpen-Amsterdam, De Nederlandsche Boekhandel, 1982, blz. 112.


terug naar inhoudsopgave