HISTORISCHE TEKSTEN

 

Winston Churchill (1874-1965, premier Groot-Brittannië 1940-1945, 1951-1955):

Waarschuwing aan de Sovjet-Unie (Redevoering Fulton, 5 maart 1946)

 

Het is heden ten dage niet onze plicht, nu de moeilijkheden zo talrijk zijn, met geweld te interveniëren in de binnenlandse aangelegenheden van landen die we in de oorlog niet veroverd hebben, maar we moeten nooit ophouden, onbevreesd de grote beginselen van vrijheid en mensenrechten te proclameren, die de gezamenlijke erfenis zijn van de Engelssprekende wereld...

Dit alles betekent dat de volken van alle landen het recht hebben en grondwettelijk de volmacht dienen te hebben via vrije, onbelemmerde verkiezingen, met geheime stemming, aard of vorm van de regering waaronder ze leven te kiezen of te veranderen. (...)

Dit is de boodschap van het Britse en Amerikaanse volk aan de mensheid. Niemand weet wat Sovjet-Rusland en zijn communistische internationale organisatie van plan is in de onmiddellijke toekomst te doen of wat de grenzen zijn, zo die er al zijn, van hun expansie en bekeringsijver. Als de bevolking van het Engelssprekende Gemenebest wordt gevoegd bij die van de Verenigde Staten, met alles wat een dergelijke samenwerking in de lucht, op zee, in wetenschap en industrie impliceert, dan zal er geen wankel, precair machtsevenwicht zijn, dat Rusland tot ambities zou verleiden.

 

 

 


Bron: J. Demey en R. Dhondt, Onze tijd in documenten. Lier, 1973, blz 274.terug naar inhoudsopgave