HISTORISCHE TEKSTEN

 

Desiderius Erasmus (ca. 1469-1536) :

Brief aan zijn vriend Battus over de uitgave van de werken van Hiëronymus (1500) 

 

Hoor eens wat ik nog meer van jou begeer: je moet de abt van de abdij van Sint-Bertijn een gift ontfutselen... verzin een bescheiden aanleiding om te vragen. Zeg dat ik iets groots op het oog heb, namelijk om heel het werk van Hiëronymus, zo omvangrijk als het is, door de onwetendheid van de theologen bedorven, verminkt en verward, te herstellen, de Griekse passages weer aan te brengen. Ik zal, durf ik zeggen, de kennis en de stijl van Hiëronymus, door niemand nog begrepen, blootleggen. Zeg, dat ik daartoe niet weinig boeken nodig heb, en bovendien de hulp van kenners van het Grieks, en dat ik daarom een steun moet hebben. Dit zeggende, Battus, zal je volstrekt niet liegen, want ik ben dit werkelijk geheel van plan.

 


bron: W. Verrelst, De renaissance. Documentatiemappen geschiedenis en maatschappij. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1984, blz. 31. 


klik hier voor achtergrondinfo over Erasmus (Nederlands)
terug naar inhoudsopgave