HISTORISCHE TEKSTEN

 

De Declaration of Rights (februari 1689)

 

Het verzamelde parlement verklaart om de oude wetten en vrijheden te verzekeren:

1 Dat de aangematigde bevoegdheid om wetten op te heffen of de uitvoering ervan te beletten door een koninklijke beslissing alleen, zonder toestemming van het parlement, onwettig is.

2 Dat de aangematigde bevoegdheid, vrij te stellen van wetten of van de uitvoering van wetten door een koninklijke beslissing alleen, zoals ze de laatste tijd uitgeoefend werd, onwettig is.

3 Dat de opdracht voor de oprichting van een gerechtshof voor geestelijke aangelegenheden, en alle gelijkaardige volmachten en gerechtshoven onwettig en gevaarlijk zijn.

4 Dat het innen van geld ten behoeve van de kroon, onder het voorwendsel van koninklijke voorrechten, zonder goedkeuring van het parlement... onwettig is.

5 Dat de onderdanen het recht hebben, verzoekschriften over te maken aan de koning en dat alle aanhoudingen en vervolgingen omwille van dergelijke verzoekschriften onwettig zijn.

6 Dat het lichten en onderhouden van een staand leger binnen het koninkrijk in vredestijd, zonder goedkeuring van parlement, onwettig is.

7 Dat de protestantse onderdanen wapens mogen dragen om zich te verdedigen en dit voor zover het overeenkomt met hun stand en toegelaten is door de wet.

8 Dat de parlementsverkiezingen vrij moeten zijn.

9 Dat de vrijheid van spreken en debatteren in het parlement geen aanleiding mag geven tot een aanklacht of een onderzoek voor een gerechtshof of waar dan ook, tenzij in het parlement zelf.

10 Dat er geen overdreven borgtochten mogen geëist, noch overdreven geldboeten mogen opgelegd worden. Er mogen ook geen wrede of ongewone straffen toegepast worden.

11 Dat gezworenen voor een jury volgens de regels moeten gedagvaard en weggezonden worden, en dat gezworenen in processen van hoogverraad vrije eigenaars moeten zijn.

12 Dat alle toegevingen of beloften betreffende geldboeten, die aan beschuldigde personen gedaan worden, voor dat het bewijs van hun schuld geleverd is, onwettig en ongeldig zijn.

13 Dat regelmatig parlementszittingen zullen gehouden worden, om klachten weg te ruimen, en om de wetten te verbeteren, te bevestigen en in stand te houden.

 


bron: W. Verrelst, Het vorstelijk absolutisme. Reeks historische units. Antwerpen-Amsterdam, De Nederlandsche Boekhandel, 1974, blz 25.


 

klik hier voor de volledige Engelse tekst
klik hier voor achtergrondinfo over de Glorious Revolution (Engels) 
terug naar inhoudsopgave