HISTORISCHE TEKSTEN

 

Joseph Chamberlain (1836-1914) (Brits minister van koloniën 1895- ) :

over de economische strijd 

 

Ons nationaal inkomen berust op onze industriële mogelijkheden en productie. Wij zijn geen echt agrarisch land: dat kan nooit de belangrijkste bron van onze welstand zijn. Wij zijn een groot industrieel land. Daaruit volgt dat de handel binnen ons wereldrijk voor ons huidig welslagen absoluut noodzakelijk is. Zo deze handel achteruit zou gaan, of alleen maar zou ophouden in verhouding tot onze bevolking te stijgen, dan evolueren wij tot een staat van vijfde klasse.

 


bron: X. Adams en R. Geivers, Geschiedenis 5. Antwerpen, Den Gulden Engel, 1993, blz. 110.


 

terug naar inhoudsopgave